col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Adam Mickiewicz University Poznan

102 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Biblioteka 2023―Mar―23 Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19. Nowe zadania - nowe usługi - nowy wizerunek, red. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2022, s. 228. ISBN 978-83-65741-84-4 Małgorzata Bródka
2 [GO] Przegląd Politologiczny 2023―Feb―28 Prepared for the SARS-CoV-2 Coronavirus? In Search of the Determinants of the Reaction to the First Wave of the COVID-19 Pandemic - the Case of Warsaw and Stockholm Kamil Glinka
3 [GO] Przegląd Politologiczny 2023―Feb―28 Political Leaders on the COVID-19 Pandemic: Analysis of the Sejm Discourse Maciej Hartliński, Jakub Klepański
4 [GO] Przegląd Politologiczny 2023―Feb―28 Postal Voting In the 2020 Presidential Election - How Did Electoral Participation Evolved During the COVID-19 Pandemic? Magdalena Musiał-Karg
5 [GO] Rocznik Integracji Europejskiej 2023―Feb―22 Problem nieufności do rządów narodowych w krajach Unii Europejskiej w kontekście postrzeganej niekompetencji w doborze środków do walki z pandemią COVID-19 Łukasz Budzyński
6 [GO] Przegląd Strategiczny 2023―Feb―15 The Global Pandemic of Terrorism - Another Mutation of The Terrorist Virus Sebastian Wojciechowski
7 [GO] Polonistyka Innowacje 2023―Feb―10 Zwierciadło naszej rzeczywistości. O maskach covidowych nie tylko w pandemicznym kontekście Grażyna Bożena Tomaszewska
8 [GO] Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2023―Jan―24 Sektor usług w aglomeracji poznańskiej - zmiany w obliczu pandemii COVID-19 Joanna Dominiak
9 [GO] Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2023―Jan―24 Lokalna wspólnota wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników wielkopolskich instytucji pomocy społecznej z lokalnym partnerami Ryszard Necel
10 [GO] Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2023―Jan―24 Lokalny wymiar pandemii COVID-19. Studium przypadku wielkopolskiej gminy Maria Halamska, Arkadiusz Ptak
11 [GO] Quaestiones Geographicae 2023―Jan―05 New meanings of computer-based entertainment and communication among students in Poland during the COVID-19 pandemic Justyna Mokras-Grabowska, Aleksandra Mroczek-Żulicka, Marta Olasik
12 [GO] Quaestiones Geographicae 2023―Jan―05 Changes in industry and services sectors in Poland during the COVID-19 pandemic Tomasz Rachwał, Joanna Dominiak
13 [GO] ETHICS IN PROGRESS 2023―Jan―03 The COVID-19 Pandemic Between Bio-Ethics, Bio-Law and Bio-Politics: A Case Study on The Italian Experience of The DuPre Commission Ines Testoni
14 [GO] Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2022―Dec―30 Niepewność miejsca pracy w czasie pandemii COVID-19 na podstawie dzienników pandemicznych Elżbieta Kolasińska
15 [GO] Scripta Neophilologica Posnaniensia 2022―Dec―30 Rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnej ucznia języka angielskiego w ekosystemie szkolnym. Obserwacje poszerzone o doświadczenia w nauczaniu podczas pandemii Covid-19 w 2020 roku Judyta Filar-Pieczkowska
16 [GO] Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2022―Dec―30 Radzenie sobie z wyzwaniami pracy podczas pandemii COVID-19 w doświadczeniach nauczycieli szkół podstawowych Aleksandra Drabina-Różewicz
17 [GO] Annales Missiologici Posnanienses 2022―Dec―27 Przeobrażenia i realizacja funkcji wydawniczych polskich mediów misyjnych w okresie pandemii covid-19 Marcin Jan Wrzos
18 [GO] Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2022―Dec―22 Student z dysfunkcją słuchu w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią COVID-19 - analiza indywidualnego przypadku Anna Gutowska
19 [GO] Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2022―Dec―22 Indywidualne doświadczenie pracy w warunkach ogniska wirusa SARS-CoV-2 - badania partycypacyjne w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy Piotr Więcławski
20 [GO] Studia Prawa Publicznego 2022―Dec―22 Wolfgang Weiss, Pandemic and Administrative EU Soft Law: Persistent Challenges to the Rule of Law in the EU and Possible Solutions, „Review of European Administrative Law” 2022, vol. 15, no. 1, pp. 7-28, https://doi.org/10.7590/187479822X16484711705972 Agnieszka Narożniak
21 [GO] Przegląd Krytyczny 2022―Dec―19 Internationalization, community, and pandemic pedagogies: a reflective case study of a highly international university during the COVID-19 pandemic Michael A. Kozakowski, Kaitlin A. Lucas, Iurii Rudnev
22 [GO] Przegląd Krytyczny 2022―Dec―19 Cyberbullying during the pandemic: an exploratory study about Romanian university students Sorana-Alexandra Constantinescu, Lorin Ghiman, Adela Pop-Cimpean
23 [GO] Przegląd Krytyczny 2022―Dec―19 Online higher education during the pandemic: The case of Hungary Jekatyerina Dunajeva
24 [GO] Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2022―Dec―08 Differentiation of social attitudes of students and academic teachers in Wielkopolska region during the COVID-19 pandemic Redakcja Czasopisma
25 [GO] Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2022―Dec―08 The local governance of COVID-19: Insight from Lesotho’s response and mitigation Lucia Leboto-Khetsi, Jennilee Kohima, Fefisa Rwanqa-Mokete, Verna Nel
26 [GO] Zeszyt Prawniczy UAM 2022―Dec―05 Konstytucyjność ograniczenia wolności zgromadzeń w Polsce w związku z wybuchem pandemii COVID-19 Michał Malinowski
27 [GO] Zeszyt Prawniczy UAM 2022―Dec―05 Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19 Kinga Drewniowska
28 [GO] Zeszyt Prawniczy UAM 2022―Dec―05 Wyłączenie odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne za zachowania związane z przeciwdziałaniem pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Katarzyna Bakalarz, Sylwia Kleemann, Agata Rozynek
29 [GO] Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2022―Nov―14 Zróżnicowanie postaw społecznych uczniów i nauczycieli z województwa wielkopolskiego w czasie pandemii COVID-19 Redakcja Czasopisma
30 [GO] Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2022―Nov―14 Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w obliczu pandemii COVID-19 na przykładzie województw samorządowych w Polsce Elżbieta Ociepa-Kicińska, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Krystyna Brzozowska, Przemysław Pluskota
31 [GO] Przegląd Politologiczny 2022―Oct―28 Cross-border Families and the Movement Constraints Along the Polish-German Borderland During the COVID-19 Pandemic Maria Giryn-Boudy
32 [GO] Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2022―Sep―30 Ośrodki pomocy społecznej w czasie pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń pracowników socjalnych Ryszard Necel
33 [GO] Neofilolog 2022―Aug―31 Analiza projektów studenckich dotyczących pracy dydaktycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie włączającej i zdigitalizowanym środowisku - odpowiedź na czasy pandemii COVID-19 Werona Król-Gierat, Katarzyna Rak
34 [GO] Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2022―May―20 Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski i na Węgry w czasie pandemii COVID-19 - porównanie rozwiązań i wyników Ewa Bąk-Filipek, Gábor Szalkai, Katarzyna Podhorodecka
35 [GO] Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2022―Apr―14 In between: on the defensive reactivity of public institutions in Poland to the COVID-19 pandemic Rafał Drozdowski, Marek Krajewski, Piotr Luczys, Małgorzata Kubacka
36 [GO] Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2022―Apr―14 Prawo w czasie pandemii COVID-19: analiza wybranych kwestii społeczno-prawnych Jakub Bandoch, Marcin Drewek
37 [GO] Studia Edukacyjne 2022―Apr―08 Międzypokoleniowe zróżnicowania w doświadczaniu konsekwencji pandemii COVID-19 Agnieszka Barczykowska, Katarzyna Pawełek
38 [GO] Studia Edukacyjne 2022―Apr―08 Selected Aspects of Couple Functioning in Poland and Japan During COVID-19 Pandemic Maki Hirayama, Alice Pacher, Weronika Klon, Katarzyna Waszyńska
39 [GO] Studia Edukacyjne 2022―Apr―08 The Role of Health Literacy in Protecting Children and Adolescents from Health Risks in the Context of the COVID-19 Pandemic Karina Leksy, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz
40 [GO] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im Adama Mickiewicza 2022―Apr―05 An Examination of Multinational Corporations’ Accountability in the Light of Switzerland’s Failed Responsible Business Initiative in the Covid-19 Pandemic Era Ikechukwu P. Ugwu
41 [GO] Bohemistyka 2022―Mar―15 Novotvary a internacionalismy v češtině v období pandemie covid-19 Gabriela Entlová
42 [GO] Studia Prawa Publicznego 2022―Mar―02 Regulacje prawne w zakresie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 - problemy wybrane Piotr Szudejko, Paulina Jachimowicz-Jankowska
43 [GO] Pedagogika Społeczna Nova 2022―Jan―25 Human Rights: temporarily out of order. Narrative and practice during pandemic times Cecilia Zsögön
44 [GO] Rocznik Integracji Europejskiej 2022―Jan―12 Międzynarodowe organizacje radykalnej lewicy wobec Unii Europejskiej. Analiza wybranych przykładów w kontekście pandemii SARS-CoV-2 Paweł Malendowicz
45 [GO] Rocznik Integracji Europejskiej 2022―Jan―12 Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Ewa Maria Włodyka
46 [GO] Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2022―Jan―11 Miejskie otwarte przestrzenie publiczne w kryzysie - percepcja i zachowania przestrzenne użytkowników w trakcie pandemii COVID-19 Adam Wronkowski, Maciej Główczyński
47 [GO] Society Register 2022―Jan―04 RE-CLOSED BORDER AS AN EVERYDAY EXPERIENCE. EXPLORATORY RESEARCH OF POLISH-GERMAN TWIN CITIES IN THE FIRST MONTHS OF A COVID-19 PANDEMIC MACIEJ FRĄCKOWIAK, JERZY KACZMAREK, ŁUKASZ ROGOWSKI
48 [GO] Przegląd Prawa Rolnego 2022―Jan―03 Le filiere agroalimentari al tempo del COVID-19 in Europa e in Italia. Una sfida tra food security, ripresa e dinamiche dei mercati, tutela del lavoro e dei consumatori, Green Deal, incertezze climatiche Mariarita D’Addezio
49 [GO] Przegląd Prawa Rolnego 2022―Jan―03 Zasiłek chorobowy i zasiłek z tytułu kwarantanny dla rolników w czasie pandemii COVID-19 Damian Puślecki
50 [GO] Przegląd Politologiczny 2022―Jan―03 The impacts of cognitive biases and heuristics on Covid-19 preventive behaviors Mehmet Sevgin
51 [GO] Praktyka Teoretyczna 2021―Dec―31 Why is Life Worth Saving? Neoliberalism, COVID-19, and Boris Johnson’s Public Statements Jeremiah Morelock, Yonathan Listik, Mili Kalia
52 [GO] Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2021―Dec―30 Elements of Social Engineering Methodology Used During the COVID-19 Pandemic Oleksandr Trukhachov
53 [GO] Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2021―Dec―30 The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trust in the European Union Daniela Pastarmadzhieva, Mina Angelova
54 [GO] Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2021―Dec―30 Białoruś wobec pandemii COVID-19. Praktyka i realia Krzysztof Fedorowicz
55 [GO] Porównania 2021―Dec―30 Schiller w masce. Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego wobec pandemii sars-cov-2 Krzysztof Okoński
56 [GO] Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2021―Dec―30 Legislation of the Republic of Kazakhstan to Ensure Economic and Socio-political Stability in the Republic of Kazakhstan During a Pandemic Sholpan Zabikh
57 [GO] Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2021―Dec―30 Is the Society Ready for the Consequences of the Pandemic as a Natural Stage of Development Nataliia Krokhmal
58 [GO] Neofilolog 2021―Dec―29 SYNCHRONOUS COMPUTER-SUPPORTED COLLABORATIVE WRITING OF THE PROPOSAL DURING THE PANDEMIC Yuliya Asotska-Wierzba
59 [GO] Neofilolog 2021―Dec―29 EMERGENCY ONLINE TEACHING DURING THE GLOBAL PANDEMIC - A REVIEW OF SELECTED CASES FROM INTERNATIONAL RESEARCH TO DATE Krystian Kamiński
60 [GO] Teologia i Moralność 2021―Dec―28 Etyczny wymiar badań nad przygotowaniem i zastosowaniem szczepionki przeciw COVID-19 Marcin Szczodry
61 [GO] Scripta Neophilologica Posnaniensia 2021―Dec―21 Charakterystyka wczesnej reklamy pandemicznej Kinga Kowalewska
62 [GO] Poznańskie Studia Teologiczne 2021―Dec―17 Między „szokiem lockdownu” a (post)pandemicznym priorytetem, czyli o rozwijaniu rezyliencji u uczniów w toku edukacji religijnej Mariusz Chrostowski
63 [GO] Praktyka Teoretyczna 2021―Nov―22 Pandemic Crisis, Struggles for the Common and the Task of Reinventing the Welfare Sandro Mezzadra
64 [GO] Praktyka Teoretyczna 2021―Nov―22 Breaking the Vicious Circle of Defeat: The Common and the Revolutionary Practice in the Pandemics Angela Dimitrakaki
65 [GO] Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2021―Oct―28 Higher education during the pandemic. An overview of the higher education system in Uzbekistan Izabela Cytlak, Nigora Mamadaminova
66 [GO] Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza 2021―Oct―04 Funkcje form komicznych (memów internetowych i dowcipów) związanych z pandemią COVID-19 Dorota Szagun
67 [GO] ETHICS IN PROGRESS 2021―Jul―30 Panic and the Lack of Moral Competence. How We Can Help to Prevent Panic Pandemics Georg Lind
68 [GO] Przegląd Politologiczny 2021―Jul―16 The biggest Polish cities in response to the first wave of the COVID-19 pandemic. The perspective of municipal self-government administration Kamil Glinka
69 [GO] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 2021―Mar―09 Universal Design Principles for Older People and Older People with Disabilities During the COVID-19 Pandemic Olga Chrzanowska
70 [GO] Society Register 2021―Mar―09 MEN AND SOCIAL TRAUMA OF COVID-19 PANDEMIC. THE MALADAPTIVENESS OF TOXIC MASCULINITY Monika Frąckowiak-Sochańska
71 [GO] Studia Edukacyjne 2021―Jan―31 Nauczanie zdalne w opinii uczniów szkół średnich w czasie trwania pandemii COVID-19 Izabela Kochan
72 [GO] Studia Edukacyjne 2021―Jan―31 Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 - Część 2, Dyskusja 2020 Paweł Topol
73 [GO] Przegląd Strategiczny 2020―Dec―31 “The Terrorist Bomb is Still Ticking” - Even in the Shadow of COVID-19 Sebastian Wojciechowski
74 [GO] Studia Edukacyjne 2020―Dec―29 Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 - Część 1, Dyskusja 2020 Paweł Topol
75 [GO] Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2020―Dec―29 Pandemia COVID-19: wielopłaszczyznowość problemu dostępu do szczepionek i innych produktów leczniczych na tle filozofii prawa własności intelektualnej Maciej Barczewski, Sebastian Sykuna
76 [GO] Studia Edukacyjne 2020―Dec―29 Wyłaniający się rynek pracy - realia i wyzwania rzeczywistości postpandemicznej Anna Wawrzonek
77 [GO] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 2020―Nov―10 Online education of students with mild intellectual disability and autism spectrum disorder during the COVID-19 pandemic Marzena Buchnat, Aneta Wojciechowska
78 [GO] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 2020―Nov―10 Students with special educational needs in distance learning during the COVID-19 pandemic - parents’ opinions Maria Trzcińska-Król
79 [GO] Przegląd Politologiczny 2020―Oct―27 The Image of China and Russia in the US Press During the Pandemic Mikhail Rybalko
80 [GO] Przegląd Prawa Rolnego 2020―Oct―26 Especialidades legislativas para el sector agroalimentario en tiempos de COVID-19 en España Esther Muñiz Espada, Jose Manuel López Torres
81 [GO] Studia Edukacyjne 2020―Oct―25 Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią wirusa COVID-19 Marzena Buchnat, Aneta Wojciechowska
82 [GO] Studia Edukacyjne 2020―Oct―25 Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19 Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak
83 [GO] Studia Edukacyjne 2020―Oct―25 Osoba nauczyciela w edukacyjnej i edukowanej przestrzeni przywództwa. (Czy dla nauczycieli „edukacyjne lustro pandemiczne” może stać się „oświatowym fantazmatem”?) Małgorzata M. Ptak, Mirosław J. Śmiałek
84 [GO] ETHICS IN PROGRESS 2020―Oct―12 COVID-19 Forced Social Distancing and Isolation: A Multi-Perspective Experience Bruce Janz, Eka Kaznina, Kim Jihyun, Claudia Ammann, David Kohlberg, Cătălin Mamali
85 [GO] Studia Prawa Publicznego 2020―Jun―28 Lex coronavirus. Włoskie prawo w walce z pandemią Monika Urbaniak
86 [GO] Society Register 2020―Apr―13 ATTEMPT TO UNDERSTAND PUBLIC-HEALTH RELEVANT SOCIAL DIMENSIONS OF COVID-19 OUTBREAK IN POLAND ANDRZEJ JARYNOWSKI, MONIKA WÓJTA-KEMPA, DANIEL PŁATEK, KAROLINA CZOPEK
87 [GO] Society Register 2020―Apr―13 PEOPLE AND THEIR PETS IN THE TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC AVIVA VINCENT, HANNA MAMZER, ZENITHSON NG, KATHLEEN J. FARKAS
88 [GO] Society Register 2020―Apr―13 ASSUMPTIONS OF MAXIMAL INDIVIDUALISM IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC: ETHICAL ASPECTS EWA BAUM, AGNIESZKA ŻOK
89 [GO] Society Register 2020―Apr―13 MANAGING THE HEALTH AND SAFETY LEGAL AND PSYCHOLOGICAL RAMIFICATIONS OF COVID-19: AN AUSTRALIAN MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE PAUL PHILLIPS, ALENA TITTERTON, MICHAEL TOOMA
90 [GO] Society Register 2020―Apr―13 FAMILY WITH CHILDREN IN TIMES OF PANDEMIC - WHAT, WHERE, HOW? DILEMMAS OF ADULT-IMPOSED PROHIBITIONS AND ORDERS URSZULA MARKOWSKA-MANISTA, DOMINIKA ZAKRZEWSKA-OLĘDZKA
91 [GO] Society Register 2020―Apr―13 MENTAL HEALTH IN THE PANDEMIC TIMES MONIKA FRĄCKOWIAK-SOCHAŃSKA
92 [GO] Society Register 2020―Apr―13 LIMINALITY: BLACK DEATH 700 YEARS LATER. WHAT LESSONS ARE FOR US FROM THE MEDIEVAL PANDEMIC? WOJCIECH BEDYŃSKI
93 [GO] Society Register 2020―Apr―06 SOCIAL WORK, ETHICS AND VULNERABLE GROUPS IN THE TIME OF CORONAVIRUS AND COVID-19 KATHLEEN J. FARKAS, J. RICHARD ROMANIUK
94 [GO] Society Register 2020―Apr―06 CORONAVIRUS COVID-19 DISEASE, MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT GORDANA STANKOVSKA, IMRAN MEMEDI, DIMITAR DIMITROVSKI
95 [GO] Society Register 2020―Apr―06 SOMEBODY TO BLAME: ON THE CONSTRUCTION OF THE OTHER IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 OUTBREAK SEBASTIÁN MORENO BARRENECHE
96 [GO] Society Register 2020―Apr―06 (NON-HUMAN)ANIMAL COMPANIONSHIP: A CRUCIAL SUPPORT FOR PEOPLE DURING THE COVID-19 PANDEMIC JANET HOY-GERLACH, MARY RAUKTIS, CHRISTINA NEWHILL
97 [GO] Society Register 2020―Apr―06 ENVIRONMENTAL CHOICES VS. COVID-19 PANDEMIC FEAR - PLASTIC GOVERNANCE RE-ASSESSMENT MAŁGORZATA GRODZIŃSKA-JURCZAK, ALEKSANDRA KRAWCZYK, ANNA JURCZAK, MARIANNA STRZELECKA, MARCIN RECHCIŃSKI, MARIUSZ BOĆKOWSKI
98 [GO] Society Register 2020―Apr―06 POSTMODERN SOCIETY AND COVID-19 PANDEMIC: OLD, NEW AND SCARY HANNA MAMZER
99 [GO] Society Register 2020―Apr―06 ATTITUDES TOWARD VULNERABLE POPULATIONS IN THE TIME OF COVID-19: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF GAZETA.PL ONLINE COMMENT SECTIONS MICHALINA GRZELKA
100 [GO] Society Register 2020―Apr―06 DISCURSIVE GOVERNMENTAL AND MEDIA RESPONSE TO COVID-19: THE CASE OF SERBIA SRĐAN MLADENOV JOVANOVIĆ
101 [GO] Society Register 2020―Apr―06 THE CORONAVIRUS IN LIBERAL AND ILLIBERAL DEMOCRACIES AND THE FUTURE OF GLOBALIZED WORLD KRZYSZTOF BRZECHCZYN
102 [GO] Society Register 2020―Apr―06 CRIME IN THE TIME OF THE PLAGUE: FAKE NEWS PANDEMIC AND THE CHALLENGES TO LAW-ENFORCEMENT AND INTELLIGENCE COMMUNITY KACPER GRADOŃ
 [1] 

102 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.048 sec