col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Adam Mickiewicz University Poznan
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] ETHICS IN PROGRESS 2021―Jul―30 Panic and the Lack of Moral Competence. How We Can Help to Prevent Panic Pandemics Georg Lind
2 [GO] Przegląd Politologiczny 2021―Jul―16 The biggest Polish cities in response to the first wave of the COVID-19 pandemic. The perspective of municipal self-government administration Kamil Glinka
3 [GO] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 2021―Mar―09 Universal Design Principles for Older People and Older People with Disabilities During the COVID-19 Pandemic Olga Chrzanowska
4 [GO] Society Register 2021―Mar―09 MEN AND SOCIAL TRAUMA OF COVID-19 PANDEMIC. THE MALADAPTIVENESS OF TOXIC MASCULINITY Monika Frąckowiak-Sochańska
5 [GO] Studia Edukacyjne 2021―Jan―31 Nauczanie zdalne w opinii uczniów szkół średnich w czasie trwania pandemii COVID-19 Izabela Kochan
6 [GO] Studia Edukacyjne 2021―Jan―31 Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 - Część 2, Dyskusja 2020 Paweł Topol
7 [GO] Przegląd Strategiczny 2020―Dec―31 “The Terrorist Bomb is Still Ticking” - Even in the Shadow of COVID-19 Sebastian Wojciechowski
8 [GO] Studia Edukacyjne 2020―Dec―29 Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 - Część 1, Dyskusja 2020 Paweł Topol
9 [GO] Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2020―Dec―29 Pandemia COVID-19: wielopłaszczyznowość problemu dostępu do szczepionek i innych produktów leczniczych na tle filozofii prawa własności intelektualnej Maciej Barczewski, Sebastian Sykuna
10 [GO] Studia Edukacyjne 2020―Dec―29 Wyłaniający się rynek pracy - realia i wyzwania rzeczywistości postpandemicznej Anna Wawrzonek
11 [GO] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 2020―Nov―10 Online education of students with mild intellectual disability and autism spectrum disorder during the COVID-19 pandemic Marzena Buchnat, Aneta Wojciechowska
12 [GO] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 2020―Nov―10 Students with special educational needs in distance learning during the COVID-19 pandemic - parents’ opinions Maria Trzcińska-Król
13 [GO] Przegląd Politologiczny 2020―Oct―27 The Image of China and Russia in the US Press During the Pandemic Mikhail Rybalko
14 [GO] Przegląd Prawa Rolnego 2020―Oct―26 Especialidades legislativas para el sector agroalimentario en tiempos de COVID-19 en España Esther Muñiz Espada, Jose Manuel López Torres
15 [GO] Studia Edukacyjne 2020―Oct―25 Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią wirusa COVID-19 Marzena Buchnat, Aneta Wojciechowska
16 [GO] Studia Edukacyjne 2020―Oct―25 Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19 Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak
17 [GO] Studia Edukacyjne 2020―Oct―25 Osoba nauczyciela w edukacyjnej i edukowanej przestrzeni przywództwa. (Czy dla nauczycieli „edukacyjne lustro pandemiczne” może stać się „oświatowym fantazmatem”?) Małgorzata M. Ptak, Mirosław J. Śmiałek
18 [GO] ETHICS IN PROGRESS 2020―Oct―12 COVID-19 Forced Social Distancing and Isolation: A Multi-Perspective Experience Bruce Janz, Eka Kaznina, Kim Jihyun, Claudia Ammann, David Kohlberg, Cătălin Mamali
19 [GO] Studia Prawa Publicznego 2020―Jun―28 Lex coronavirus. Włoskie prawo w walce z pandemią Monika Urbaniak
20 [GO] Society Register 2020―Apr―13 ATTEMPT TO UNDERSTAND PUBLIC-HEALTH RELEVANT SOCIAL DIMENSIONS OF COVID-19 OUTBREAK IN POLAND ANDRZEJ JARYNOWSKI, MONIKA WÓJTA-KEMPA, DANIEL PŁATEK, KAROLINA CZOPEK
21 [GO] Society Register 2020―Apr―13 PEOPLE AND THEIR PETS IN THE TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC AVIVA VINCENT, HANNA MAMZER, ZENITHSON NG, KATHLEEN J. FARKAS
22 [GO] Society Register 2020―Apr―13 ASSUMPTIONS OF MAXIMAL INDIVIDUALISM IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC: ETHICAL ASPECTS EWA BAUM, AGNIESZKA ŻOK
23 [GO] Society Register 2020―Apr―13 MANAGING THE HEALTH AND SAFETY LEGAL AND PSYCHOLOGICAL RAMIFICATIONS OF COVID-19: AN AUSTRALIAN MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE PAUL PHILLIPS, ALENA TITTERTON, MICHAEL TOOMA
24 [GO] Society Register 2020―Apr―13 FAMILY WITH CHILDREN IN TIMES OF PANDEMIC - WHAT, WHERE, HOW? DILEMMAS OF ADULT-IMPOSED PROHIBITIONS AND ORDERS URSZULA MARKOWSKA-MANISTA, DOMINIKA ZAKRZEWSKA-OLĘDZKA
25 [GO] Society Register 2020―Apr―13 MENTAL HEALTH IN THE PANDEMIC TIMES MONIKA FRĄCKOWIAK-SOCHAŃSKA
26 [GO] Society Register 2020―Apr―13 LIMINALITY: BLACK DEATH 700 YEARS LATER. WHAT LESSONS ARE FOR US FROM THE MEDIEVAL PANDEMIC? WOJCIECH BEDYŃSKI
27 [GO] Society Register 2020―Apr―06 SOCIAL WORK, ETHICS AND VULNERABLE GROUPS IN THE TIME OF CORONAVIRUS AND COVID-19 KATHLEEN J. FARKAS, J. RICHARD ROMANIUK
28 [GO] Society Register 2020―Apr―06 CORONAVIRUS COVID-19 DISEASE, MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT GORDANA STANKOVSKA, IMRAN MEMEDI, DIMITAR DIMITROVSKI
29 [GO] Society Register 2020―Apr―06 SOMEBODY TO BLAME: ON THE CONSTRUCTION OF THE OTHER IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 OUTBREAK SEBASTIÁN MORENO BARRENECHE
30 [GO] Society Register 2020―Apr―06 (NON-HUMAN)ANIMAL COMPANIONSHIP: A CRUCIAL SUPPORT FOR PEOPLE DURING THE COVID-19 PANDEMIC JANET HOY-GERLACH, MARY RAUKTIS, CHRISTINA NEWHILL
31 [GO] Society Register 2020―Apr―06 ENVIRONMENTAL CHOICES VS. COVID-19 PANDEMIC FEAR - PLASTIC GOVERNANCE RE-ASSESSMENT MAŁGORZATA GRODZIŃSKA-JURCZAK, ALEKSANDRA KRAWCZYK, ANNA JURCZAK, MARIANNA STRZELECKA, MARCIN RECHCIŃSKI, MARIUSZ BOĆKOWSKI
32 [GO] Society Register 2020―Apr―06 POSTMODERN SOCIETY AND COVID-19 PANDEMIC: OLD, NEW AND SCARY HANNA MAMZER
33 [GO] Society Register 2020―Apr―06 ATTITUDES TOWARD VULNERABLE POPULATIONS IN THE TIME OF COVID-19: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF GAZETA.PL ONLINE COMMENT SECTIONS MICHALINA GRZELKA
34 [GO] Society Register 2020―Apr―06 DISCURSIVE GOVERNMENTAL AND MEDIA RESPONSE TO COVID-19: THE CASE OF SERBIA SRĐAN MLADENOV JOVANOVIĆ
35 [GO] Society Register 2020―Apr―06 THE CORONAVIRUS IN LIBERAL AND ILLIBERAL DEMOCRACIES AND THE FUTURE OF GLOBALIZED WORLD KRZYSZTOF BRZECHCZYN
36 [GO] Society Register 2020―Apr―06 CRIME IN THE TIME OF THE PLAGUE: FAKE NEWS PANDEMIC AND THE CHALLENGES TO LAW-ENFORCEMENT AND INTELLIGENCE COMMUNITY KACPER GRADOŃ


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.009 sec