col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: ASOS Yayinevi

255 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] European Journal of Research in Dentistry 2023―Sep―04 The Anxiety and Psychological Resilience of Dentists During COVID-19: A Cross-sectional Study Süleyman Emre MEŞELİ, Nourtzan KECHAGIA, Sanaz SADRY
2 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2023―Aug―31 Astımlı çocuğa sahip ebeveynlerin COVID-19 pandemi sürecinde değerlendirilmesi: Kalitatif bir çalışma Ayşe Belpınar, Mehmet Ali Akdemir, Emriye Hilal Yayan
3 [GO] Perspectives in Palliative & Home Care 2023―Aug―30 COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Yetkinliğinin Belirlenmesi Veysel Tekin, Leyla Zengin Aydın, Büşra Arslan, Barış Yılmaz
4 [GO] International Journal of Plant Based Pharmaceuticals 2023―Aug―21 Bioactive compounds, and bio-activities common to three natural products expected to boost the treatment of the comorbidities of COVID-19: A review Emmanuel Chigozie Aham, Ethel Ndidi Nkwoemeka, Nicodemus Emeka Nwankwo
5 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2023―Aug―04 Hemşirelerin Covid-19 İmgeleri Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER, Serpil İNCE, Birgül AKÇIN, Ayşe Dudu GÜLKAN
6 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2023―Aug―04 Covid-19 Aşısı Kabulünün Belirleyicileri: Sağlık Okuryazarlığı ve Aşı Tutumu Feyza BARDAK, Deniz KOCOGLU
7 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2023―Aug―04 Multiple Skleroz Hastalarında COVID-19 Korkusu Ve Tedaviye Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meltem SUNGUR, Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ, Şerife KÖLEOĞLU, Çimen ALTAY
8 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2023―Jul―27 COVID-19 ANKSİYETESİ İLE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Oğuz ÖZYARAL, Ayşe TANŞU, Halil DEMİR, İsmail BİÇER, Okan Anıl AYDIN, Gülden BAYRAK
9 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2023―Jul―27 COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN STRES DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Emre KELEŞ, Birsen ALTAY
10 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2023―Jul―17 Public knowledge and attitude towards medications and dietary supplements used during COVID-19 self-isolation: a cross sectional survey in Surabaya, Indonesia Ilil Maidatuz ZULFA, Silfiana Nisa PERMATASARI
11 [GO] International Journal of Business Economics and Management Perspectives 2023―Jul―07 Covid-19 Salgınının Ulaştırma ve Depolama Sektörü İşletmelerinin Maliyet Yönetim Etkinliğine Etkisinin İncelenmesi Mustafa KILLI, Sümeyye ŞAHİN
12 [GO] Turkish Association of Pediatric Surgeons 2023―Jul―07 COVID-19 Pandemisinin Pediatrik Apandisit Yönetimine Etkileri Emine Burcu Çığşar Kuzu, Mustafa Onur Öztan, Özgün Erincin, Bade Toker Kurtmen, Gökhan Köylüoğlu
13 [GO] The Journal of Social Sciences 2023―Jul―03 COVID-19 Salgınında Yürütülen Sağlıkta Kalite Çalışmalarının Sağlık Çalışanlarına Yansımaları: Yeni Bir Anket Geliştirme Çalışması Gökçesu AKŞİT DUDAKLI, Selda ÖZDEN
14 [GO] Journal of Academic Tourism Studies 2023―Jun―28 Profesyonel Turist Rehberlerinin COVID-19 Mücadelesi: Türkiye’de Bir Vaka Çalışması Okay COŞKUN, Yılmaz AKGÜNDÜZ
15 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2023―Jun―26 Öz-Şefkat Becerisinin Covid-19 Kaygısı ve Yalnızlık ile İlişkisinin İncelenmesi Didem Tetik Küçükelçi, Muzaffer Şahin
16 [GO] The Journal of International Educational Sciences 2023―Jun―25 Covid-19 Pandemisi Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Çiğdem AKGÜN, Hüseyin YOLCU
17 [GO] International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) 2023―Jun―21 Uçak Kiralama Sektöründe Covid-19 Öncesi ve Sonrası Pazar Analizi Hakan Rodoplu, Fatih Arslan
18 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2023―May―27 Covid-19 Salgın Sürecinde Kanser Hastalarının Sağlık Hizmetine Erişim Durumlarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi Ayşe Sarı, Naim Karagöz
19 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2023―May―27 Covid-19 Korkusunun Hastane Destek Personellerinde Depresyon Anksiyete Stres Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Emine Üstünoldu, Tuğba Altıntaş
20 [GO] JOURNAL OF CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES 2023―May―26 Enflasyonist Dönemlerde Gerçekleştirilen Sosyal Harcamalar ve Makroekonomik İstikrar İlişkisi: COVID-19 Dönemi Türkiye Örneği Doç. Dr. Timur TÜRGAY, Mehmet Emin KENANOĞLU
21 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2023―May―16 Pandemi Sürecinde Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Yaşadıkları Anksiyete İle Covid-19’un Kontrolü Algısı Arasındaki İlişki Nurgül Karakurt, Şeyda Karasu, Yasemin Erden
22 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2023―May―16 COVID-19 Pandemisinde Riskli Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Algıladıkları Stigma Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Huriye KIRMIZIGÜL, Seher GÖNEN ŞENTÜRK, Gülhan KURTOĞLU ÇELİK
23 [GO] The Journal of Social Sciences 2023―May―06 COVID-19 SÜRECİNDE MEDYA KULLANIMININ SAĞLIĞA İLİŞKİN KUŞAKLARARASI RİSK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA (MÜAR) PROJESİ NİTEL BULGULARI Gökçesu AKŞİT DUDAKLI, Dilge KODAK
24 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2023―Apr―30 COVID-19’la ilişkili psikoloji alanyazınına ilişkin bibliyometrik bir analiz Gülşah Balaban, Ülkü Tankut Yıldırım, Muhammed Fevzi Esen
25 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2023―Apr―30 Üniversite öğrencilerinin COVID-19 virüsü, COVID-19 aşısı ve COVID-19 virüsünden korunma konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumları Safiye Şahin, Rujnan Tuna
26 [GO] Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı 2023―Apr―26 COVID-19 SÜRECİNDE ERGENLERİN KARİYER KAYGILARI: AİLE DESTEĞİ, UMUT VE KARİYER KARARI VERMENİN ROLÜ Havvane ŞAMA ÇİÇEK, Şerife Gonca ZEREN
27 [GO] Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 2023―Apr―03 COVID-19 PANDEMİSİNİN AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASINA ETKİLERİ Ebru OĞURLU
28 [GO] European Journal of Human Health 2023―Apr―02 FOOD CONSUMPTION AND THE SUPPLEMENT PRODUCTS TAKEN FOR PREVENTION PURPOSES AGAINST COVID-19 DISEASE Bora Sönmez, Hakan Demirci
29 [GO] European Journal of Human Health 2023―Apr―02 COVID-19 quarantine days’ effect on sarcopenic quality of life and psychological status among elderly people İlknur Karlıbel, Meliha Kasapoğlu Aksoy, Sinay Önen
30 [GO] Social Sciences Studies Journal 2023―Mar―28 Sınıf Öğretmenlerinin Covid-19 Psikolojik Sıkıntı Düzeyi ile İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Harun TÜYSÜZ, Uğur KAYA, Selim YİĞİT
31 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2023―Mar―27 Covid-19 Pandemi Döneminin Hava Yolu Kargosuna Etkisi: Turkish Cargo Örneği Ömer Sezgin Kırçiçek, Hakan Rodoplu
32 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2023―Mar―27 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ PSİKOLOJİK VE EĞİTİM YAŞAMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin KUMLU, Gülşah KÜLEKÇİ
33 [GO] The Journal of International Educational Sciences 2023―Mar―26 Covid-19 Pandemi Sürecinde Türk Ergenlerin Babalarına Yönelik Algıları Halil UZUN, Nezahat Hamiden KARACA, İbrahim DİYAR, Ömer PEKER, Abdullah DEMİR, Neşe BAYDEMİR UZUN
34 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2023―Mar―13 Self-medication Practices for COVID-19 Prevention: A Study among Medical Students in Yogyakarta, Indonesia Putri Salisa MAULIDA, Riana RAHMAWATI
35 [GO] The Journal of Social Sciences 2023―Mar―03 COVID-19 Salgını ve Turizm Sektörüne Etkileri Yasin EKİCİ, Ahmet BÜYÜKŞALVARCI
36 [GO] International Target Medicine Journal 2023―Feb―27 Correlation of C-Reactive Protein/ Lymphocyte Ratio with Mortality in Patients Diagnosed with COVID-19 in the Emergency Department Tuba Safak, Mustafa Koza, Gulsah Cıkrikci Isik, Meral Yıldırım, Yunsur Cevik
37 [GO] Turkish Journal of Diabetes Nursing 2023―Feb―03 COVID-19 Tanısı Alan ve Diabetes Mellitus Hastalığı Olan Hastanın Orem’in Öz Bakım Kuramına göre Evde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Çağla ÜNAL, Yasemin ÖZER GÜÇLÜEL
38 [GO] JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES 2023―Feb―01 Covid-19 Pandemisinde “Topluma Hizmet Uygulamaları” Dersinden Yansıyanlar Gözde İnal, Duriye Esra Angın
39 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2023―Jan―31 In silico evaluation of potential murine M49 DNA aptamer on ORF7a of SARS-COV-2: A similar target Nor Azlina AHMAD, Razauden Mohamed ZULKIFLI, Huszalina HUSSIN, Syazwani Itri AMRAN, Muhammad Helmi NADRI, Saiful Izwan ABDUL RAZAK, et al. (+2)
40 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2023―Jan―29 ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN COVID-19 DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ ANALİZİ Sena BAKIR, Fatma KANTAŞ YILMAZ
41 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2023―Jan―29 Covid-19 Pandemisi Sırasında Uygulanan Karantinanın Yaşlılar Üzerindeki Etkileri: Türkiye'den Fenomenolojik Bir Araştırma Semra Kocataş, Funda Tuncer Şahin, Betül Esra Çevik, Taha Yasir Mert
42 [GO] Social Sciences Studies Journal 2023―Jan―27 Covid-19 Sürecinde İlkokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi Hakan Kavuzkoz, İsmail Akgünoğlu, İrfan Abat, Lokman Subaşı, Lütfullah Çiftçi, Zeki Bozdoğan
43 [GO] Social Sciences Studies Journal 2023―Jan―27 Covid-19 Virüsüne İlişkin Metaforik Algılar: Üç Kuşak Bir Kavram Rukiye Arslan, Raziye Pekşen Akça
44 [GO] Journal of Health Sciences and Management 2023―Jan―23 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitimin Lise Öğrencilerinin Kas İskelet Sistemi Problemleri, Uyku, Ekran Süresi ve Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi Naime ULUG, Sena Nur BEGEN, Emrah KESKİN, Zehra KARAHAN, Tuğba ŞANLI, Feyza KELEK, et al. (+3)
45 [GO] The Journal of Academic Social Science Studies 2023―Jan―08 SOSYOLOJİ ALANINDAKİ COVID-19 ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Mahmut GÜRSOY
46 [GO] JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES 2023―Jan―05 Covid-19 Pandemi Sürecinde Müzik Temelli Online Sanat Terapi Çalışmasının Kaygı Belirtileri Gösteren Ebeveyn Üzerindeki Etkisi Emine Ceylan Ünal Akbulut
47 [GO] Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS) 2023―Jan―01 Türkiye'de COVID-19 Sırasında Hava Kirliliğindeki Değişiklikler Yiğitalp KARA, Hüseyin TOROS, Şükrü DURSUN, Haldun KARAN
48 [GO] JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES 2022―Dec―29 Covid-19 Pandemisinin Sürdürülebilir Finans Uygulamalarına Etkisi Müge ÇETİNER, Ceren Aycan GÜREL
49 [GO] Eurasian Research in Sport Science 2022―Dec―29 COVID-19 Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanma Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi Muhammet Ali KESKİN, Sinan UĞRAŞ
50 [GO] Social Sciences Studies Journal 2022―Dec―28 Sağlık İletişiminde Medya Çalışması Olarak Pandemi Sürecinde Koronavirüs (Covid-19) Haberlerinin Analizi: Sağlık Politikaları ve Uygulamaları Açısından Etkileri Emine Üstünoldu
51 [GO] Marmara Universitesi Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Arastirmalari Dergisi 2022―Dec―28 COVID-19 PANDEMİ YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE İZOLE YAŞAM ve EV HANIMLARININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI: POPÜLER KÜLTÜR ÜZERİNDEN BİR ANALİZ Ayşe Müge YAZGAN1
52 [GO] Social Sciences Studies Journal 2022―Dec―28 Covid-19 Pandemisi’nin Karantina Süreçlerinde Hane İçinde Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Yaşanma Durumunun Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Özlem Hasgül, Burcu Güdücü
53 [GO] The Journal of International Educational Sciences 2022―Dec―27 Covid-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinin Şemalarındaki Değişimler Fatma Ebru İKİZ, Ratibe ÖZDEMİR, Dilara ATEŞ, Hatice Bilge DOĞRU
54 [GO] The Journal of International Educational Sciences 2022―Dec―27 Covid-19 Salgın Sürecinin Belirsizliğinde Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sıkıntıları ve Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi Yüksel DEMİREL
55 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2022―Dec―20 Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda COVID-19 Korkusu İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki Tuğba SERTDEMİR, Aslı TOK ÖZEN
56 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2022―Dec―20 COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuklardaki İnternet Bağımlılığının Beden Kitle İndeksi ve Ebeveynlik Stresine Etkisi Erhan ELMAOĞLU, Adnan Batuhan ÇOŞKUN, Filiz SOLMAZ, Elif AKYİĞİT ALBAYRAK, Zerrin ÇİĞDEM
57 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2022―Dec―20 COVID-19 Pandemisinde Çalışan Filyasyon Ekibinin Obsesif- Kompulsif Belirti Düzeylerinin Belirlenmesi Ferhat KAPLAN, Selma KAHRAMAN
58 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2022―Dec―20 COVID-19 Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Olma Kültürü ile Sağlık Okuryazarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meltem SUNGUR, Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ
59 [GO] Cappadocia Journal of History and Social Sciences 2022―Dec―19 PROCOPIUS AND HIS ASSESTMENT OF RELATED FINDINGS ON JUSTINIAN PLAGUE PANDEMIC DISEASE ABDULHALİK BAKIR
60 [GO] Hippocrates Medical Journal 2022―Dec―13 COVID-19 VE OTOPSİ ÖZELİNDE BİR BİBLİOMETRİK ÇALIŞMA Orhan MERAL, Ahsen KAYA, Ekin AKTAŞ
61 [GO] Social Sciences Studies Journal 2022―Dec―02 Covid-19 Pandemi Sürecinde Değişen Tüketim Alışkanlıklarının Reklamlara Yansıması Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz Gülcan Uzun
62 [GO] Social Sciences Studies Journal 2022―Dec―02 Covid-19 Salgınının Toplumsal Ve Bireysel Etkileri Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma Semra Uyan Kiraç, Gökçen Çatlı
63 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―Nov―29 Tokat İli Çat Kasabası Çat Şehit Adem Gövce İlkokulu Öğretmen ve Öğrencilerinin Yüz Yüze Eğitim Başlangıç Tarihi Olan 6 Eylül 2021- 19 Kasım 2021 Tarihine Kadar Olan Süreçte Covid-19 Pandemisi Çerçevesinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Ramazan Fethi Yıldar, Tolga Can
64 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―Nov―29 The Effects Of Covid-19 Quarantine On Young Adults In San Francisco Bay Area Batuhan Alaçam
65 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―Nov―29 Covid-19 Salgın Sürecinde Okul Yöneticilerinin Mesleki Doyumlarına Yönelik Görüşleri Sevil Filiz, Birgül Bozyurt, Seda Ersöz
66 [GO] JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES 2022―Nov―26 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ İLE COVID-19 ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ayşe TANŞU, Oğuz ÖZYARAL, Halil DEMİR, Okan Anıl AYDIN, İsmail BİÇER, İlker BAYRAK
67 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2022―Nov―26 Covid-19 Salgınının Eğitime Yansımaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Mahmut Çavdar, Ali Yılmaz, Ali Aydın, Ahmet Aksoy
68 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2022―Nov―18 Pharmaceutical, biological agents, and vaccines under clinical trials for COVID-19 and roles of pharmacists to combat COVID-19, an update Mari Kannan MAHARAJAN, Kingston RAJIAH, Bharath POGULA, Sridevi CHIGURUPATI, Sujitha KATRAGADDA
69 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2022―Nov―18 Basic good manufacturing practices (GMP), special conditions and inspection processes in the Covid19 (SARS-CoV-2) pandemic Abdullah Levent ALPARSLAN
70 [GO] Journal of History School 2022―Nov―01 Covid-19 Sürecinde Taşımalı Eğitim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Nilay NEYİŞCİ, Emre Konucuk
71 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―Oct―24 Covid-19 Pandemisi Döneminde Kişilerin Değişen Hijyen Alışkanlıkları Ebru CENGİZ, Mürsel TİRGİL
72 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2022―Oct―24 COVID-19 Salgını, Belirsizlikler ve Teknoloji Çağında İnsan Kaynakları Yönetimi Altan Başaran, Mine Gündoğdu
73 [GO] JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES 2022―Oct―23 Öğretmenlerin Pandemi Sürecinde (Covid-19) Uzaktan Eğitimde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri Aynur ERDOĞAN, Gülay ATMACA, Adem KESİK, Faruk HOPLAMAZ
74 [GO] TURKISH JOURNAL OF HEALTH AND SPORT (TJHS) 2022―Oct―11 Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Yapan Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sağlığını Radyofrekans Radyasyonu Nasıl Etkiledi Mehmet Cihan YAVAŞ
75 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―Oct―03 Covid-19 Pandemi Sürecinde Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama Yasin Yılmaztürk
76 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―Oct―03 Covid-19 Pandemi Sürecinde Teknolojinin Eğitimde Kullanımı Durmuş Ali Erdoğan, Abdulmuttalip Şefkatli, Özkan Yenigün, Hamza Güdük
77 [GO] Journal of Research in Economics 2022―Sep―28 THE EFFECT OF COVID-19 ON THE INSURANCE SECTOR OF EMERGING MARKET COUNTRIES Burak ALAN, Aslı AYBARS
78 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2022―Sep―28 THE IMPACT OF STRATEGIC AGILITY ON THE QUALITY OF SERVICE IN UNDER COVID-19 PANDEMIC Fathı J Y ELEYAN
79 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2022―Sep―27 Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının Covid-19 Geçirme Sürecindeki Etkilerinin Araştırılması Aydın Karabulak
80 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2022―Sep―27 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Analizi Fevzi Diker, Ercan Onay
81 [GO] Kesit Akademi 2022―Sep―25 Sosyal Devlet Anlayışından Vazgeçilebilir mi? Covid-19 Salgını Bağlamında Bir Değerlendirme Hasan YILMAZ, Tarık YÜCEL
82 [GO] Kesit Akademi 2022―Sep―25 Üniversite Öğrencilerinde Korona Virüse (Covid-19’a) İlişkin Duygu, Düşünce ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Erol DOĞAN, Otabek RAHİMOV
83 [GO] International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) 2022―Sep―20 Covid-19 Sürecinde Değişim ve Dönüşüm İhtiyacı: Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik Çerçevesinde Kavramsal Bir Değerlendirme Duygu Çınar Baltacı, Tuba Büyükbeşe
84 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2022―Sep―09 DNA intercalators alkaloids as Potential candidates to fight COVID-19 disease: Systematic review Houria BECHLEM, Feryal BENAYACHE, Djamila BENOUCHENNE, Amira LABED
85 [GO] The Journal of Social Sciences 2022―Sep―07 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA ETKİLERİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ramazan ACAR, Zülfiye ACAR ŞENTÜRK
86 [GO] The Journal of Social Sciences 2022―Sep―07 COVID-19 SALGININA İÇERIDEN BAKMAK: ERZURUM DEVLET HASTANESİ’NDEKİ BİR GRUP ÇALIŞANIN SALGINI ALGILAMA VE DENEYİMLEME BİÇİMLERİ İlknur BEYAZ ÖZBEY
87 [GO] The Journal of Social Sciences 2022―Sep―07 COVID-19’UN GÖRÜNMEYEN KADIN EMEĞİNE ETKİSİ: ELAZIĞ İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Saliha COŞKUN
88 [GO] European Health Literacy Journal 2022―Sep―02 The Effect of Dementia and Health Literacy on the Decision to Get Covid-19 Vaccine in Individuals over Sixty Emine Özgül Arslansoy, Hakan Demirci
89 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2022―Aug―28 Covid-19 Pandemi Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Dersine Katılan Öğrencilerin Korku ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Muhammet Kocamaz, Murat Erdoğdu
90 [GO] Hippocrates Medical Journal 2022―Aug―27 The Association of Acute Aortic Dissection and COVID-19 Infection: A Case Report Erkut ETÇİOĞLU, Yasin CANBOLAT, Fatih MERGEN, Muhammet Raşit AYDIN
91 [GO] International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) 2022―Aug―25 Emtia Piyasalarında Fiyat Balonları: Covid-19 Dönemi İçin Bir İnceleme Mustafa Can Samırkaş, Meryem Samırkaş Komşu
92 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2022―Aug―24 Ebe ve hemşirelerde COVID-19 fobisinin hasta bakım davranışına etkisi Nurten Özçalkap, Semiha Aydın Özkan, Sevda Taştan, İbrahim Hakan Bucak
93 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2022―Aug―24 COVID-19 hastalığından korunmaya yönelik tiyatro yöntemiyle verilen eğitimin ortaokul öğrencilerinin hastalığa ilişkin tutumlarına ve korkularına etkisi Aynur Aytekin Özdemir, Ayşe Okanlı, Nesrin İlhan, Rujnan Tuna, Hacer Ataman, Cemile Savcı, et al. (+3)
94 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2022―Aug―23 Covid-19 Salgınında Uzaktan Eğitim Alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi Mustafa ÖZER, Hakan ÇELİK, Oktay BEKTAŞ
95 [GO] JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES 2022―Jul―28 Türkiye’nin Covid-19 Dönemi Makroekonomik Görünümü Utku NALÇAKAN
96 [GO] Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS) 2022―Jul―18 Covid-19'un Su Tüketimi ve Rezervuarlar Üzerindeki Etkileri: Ankara, Türkiye'de Bir Vaka Çalışması Ferhat YILMAZ, Dan Osborn, Seher Gulcin Yilmaz
97 [GO] Social Sciences Studies Journal 2022―Jun―30 Examining the Digital Addiction Situation of University Students During the COVID-19 Pandemic Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK, Tahsin Barış DEĞER, Kamil GÖNDEREN
98 [GO] Social Sciences Studies Journal 2022―Jun―30 Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de Sektörlere Göre İstihdama Etkisi Hatice ÖKTEM, Erdinç TUTAR
99 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―Jun―29 Covid-19 Pandemisi Sürecindeki Eğitimcilerin Dijital Bağımlılık ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi Yakup Sinan AKYOL, Hüdaverdi MAMAK
100 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―Jun―29 Covid-19 Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Oyun Bağımlılığı, Kişilik Özellikleri Ve Stresle Başaçıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Emine DURAN
101 [GO] The Journal of International Educational Sciences 2022―Jun―24 Covid-19 Salgını Sürecinde Türkçeyi Yeterince Etkin Kullanamayan İlkokul Öğrencilerinin Uzaktan Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi Hamdi KARAMAN, Ömer YILAR, Osman ASLAN
102 [GO] Toplum Bilimleri Dergisi 2022―Jun―24 Covid-19 Pandemisi ve Dijitalleşme: Aile, Eğitim ve Din Kurumları Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme Selameddin BAYSAL, Kemaleddin TAŞ
103 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―May―31 Türkiye’de Hastane Hizmetleri Sektöründeki Firmaların Finansal Performanslarının Covid-19 Dönemiyle Birlikte Oran Analizi Ve Waspas Yöntemi İle Belirlenmesi Gülsüm BAŞARAN, Murat ÖZDEMİR
104 [GO] Anatolia Sport Research 2022―May―05 Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Ömer Kadir ÖNDER, Ülviye BİLGİN
105 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2022―Apr―29 TÜRKİYE’DE SAĞLIK İNSAN GÜCÜ POLİTİKALARININ ANALİZİ VE COVID-19 PANDEMİSİNİN KRİTİK EDİLMESİ Furkan ALP, Fatma KANTAŞ YILMAZ
106 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2022―Apr―27 Neuman Sistemler Modeli’ne Göre COVID-19 Tanılı Hastanın Hemşirelik Bakımı Lütfiye Nur UZUN, Birgül CERİT, Bedriye Ak
107 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2022―Apr―12 Cerrahi hastalarının COVID-19 anksiyete düzeyleri ile mizah tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi Runida Doğan, İmren Bapli
108 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2022―Apr―12 Yetişkin bireylerde COVID-19 nedeniyle oluşan kaygı düzeyi ile sağlık algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi Filiz Polat, Leyla Delibaş
109 [GO] Journal of Health Services and Education 2022―Mar―30 COVID-19 EKSTRAKORPOREAL MEMBRAN OKSİJENASYONU (ECMO): GÜNCELLENMİŞ 2021 ELSO KILAVUZ ÖZETİ Çevirmen:Edanur AKPINAR
110 [GO] Turkish Association of Pediatric Surgeons 2022―Mar―29 Covid-19 pandemisinin pediyatrik yaş grubunda apandisite etkisi Ali İhsan Anadolulu
111 [GO] The Journal of Turk-Islam World Social Studies 2022―Mar―26 Avrupa Tarihinde Vebanın Öyküsü ve Covid-19 Sürecinde Öykünün Hakikati Samet ZENGİNOĞLU
112 [GO] The Journal of International Educational Sciences 2022―Mar―25 Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Bireylerin COVID-19 Salgınında Uzaktan Eğitim Sürecindeki Durumlarının Sınıf Öğretmenlerinin Gözlem ve Deneyimlerine Göre İncelenmesi Hakan KAÇAR, Mehmet YEL, Vedat UZ, Gülay ACAR, Nazire TUTUMLU
113 [GO] International Target Medicine Journal 2022―Mar―18 Retrospective analysis of lactate levels, lung i̇nvolvement and treatment methods of patients with COVID-19 who applied to the emergency department Mehmet Seyfettin Saribas, Mesut Tomakin, Ishak Ozkay
114 [GO] JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES 2022―Mar―06 OTEL ÇALIŞANLARININ COVID-19 SÜRECİNDE SOSYAL DESTEK ALGI DÜZEYLERİ Handan ÖZÇELİK BOZKURT
115 [GO] The Journal of Social Sciences 2022―Feb―28 TÜRKİYE’NİN ÇİFTE FELAKETİNE YEREL CEVAP: ELAZIĞ DEPREMİ VE COVID-19 Gökçe CEREV, Doğa Başar SARIİPEK, Bora YENİHAN, Uğur CELAYİR
116 [GO] The Journal of Social Sciences 2022―Feb―28 COVID-19 KORKUSUNUN AKADEMİK MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Betül SARI, Sema ERDEN ERTÜRK, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ
117 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 Clinical features and characteristics of myocardial injure in COVID-19 (data from multicenter studies T.M. Cavadova, G.M. Dadashova, M.N. Azimova, N.N. Qabiyeva.
118 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 Clinical characteristics, risk factors and outcome of the mild and moderate COVID-19 infection N.Y. Bayramov, T.B. Sadigzade, T.G. Aliyev, A.M. Rustam, G.B. Sadigova.
119 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 Co-infections in COVID-19 patients and the importance of microbial diagnosis for disease management R. Khalilov, A. Eftekhari, H. Hosainzadegan.
120 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 A possible method of inhibition of virus COVID-19 reproduction through induction of intra-cellular synthesis and upregulation of interferon A.A. Mekhtiev.
121 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 Rapid and simple detection of SARS-CoV-2 with point-of-care COVID-19 testing A. Eftekhari, A.N. Nasibova, R.I. Khalilov.
122 [GO] Library Archive and Museum Research Journal 2022―Jan―24 COVID-19 ve Üniversite Kütüphanelerinin Twitter Kullanımı Pervin BEZİRCİ, Bahar BİÇEN ARAS
123 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 Comparative studies of E, M and N structural proteins of SARS-CoV, SARS-CoV-2, pangolin CoV and bat CoV K.G. Gasimov1, T.A. Samadova1, F.K. Abasova 2, I.A. Shahmuradov1,3* 1 Institute of Biophysics, Azerbaijan National Academy of Sciences, 117 acad K.G. Gasimov, T.A. Samadova, F.K. Abasova, I.A. Shahmuradov
124 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2022―Jan―23 Knowledge and Attitude of Nurses about the Current COVID-19 Outbreak in Turkey Fuat Yalman, Nurperihan Tosun
125 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2022―Jan―23 Determination of the Relationship between Health Literacy and Attitudes towards COVID-19 Vaccine in Adult Individuals Uğur Doğan
126 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2022―Jan―23 Effect of Altered Iron Metabolism on Hyperinflammation and Coagulopathy in Patients with Critical COVID-19:A Retrospective Study Önder Otlu, Mehmet Erdem, Kübranur Korkmaz, Özge Ota Gunay, Erdal İn, Tuğba Raika Kıran, Aysun Bay Karabulut
127 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2022―Jan―23 Allergenic Effect of Facemasks Used Due To Covid -19 Pandemic Emel Cicek Bozkurt, Burak Pasinlioglu
128 [GO] European Journal of Human Health 2022―Jan―18 Evaluation of renal transplantation patients followed-up at home by home care services during the COVID-19 pandemic in Turkey Murat Ozturk, Atilla Satir, Salih Metin
129 [GO] Preschool and Primary Education 2022―Jan―13 The Governments authority (Rom 13:1) versus the Clergy’s charisma towards the ongoing Post Covid-19 Vaccine among Nigerians . Ikyernum Sachia Ephraim Ikyernum Sachia Ephraim
130 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2021―Dec―31 Hemşirelerin çocuk ve yetişkinlere COVID-19 sürecinde bakım vermeye yönelik düşünceleri Vildan Apaydın Cırık, Bahar Aksoy
131 [GO] International Journal of Business Economics and Management Perspectives 2021―Dec―31 COVID-19 SALGINININ YOLCU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ İncilay ERDURU
132 [GO] International Journal of Business Economics and Management Perspectives 2021―Dec―31 COVID-19’UN BANKA FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN ENTROPİ ve WASPAS YÖNTEMİYLE ANALİZİ Birol COŞKUN, Mehmet Akif ÖNCÜ, İstemi ÇÖMLEKÇİ, Enis HİÇYILMAZ
133 [GO] Kosova Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021―Dec―30 Covid-19 Pandemi Sürecinde Velilerin Gözünden İlkokul Öğrencileri Nisa Kurteş
134 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2021―Dec―30 Covid-19’ a Yönelik Farklı Simülasyon Yöntemlerinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Memnuniyetleri Üzerine Etkisi Hacı Yusuf GÜLEÇ, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Melike YAVAŞ ÇELİK, Fatma KARASU, Rabia ARPACI, Zehra CAN
135 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2021―Dec―25 REVITALISING STREET CULTURE AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC Cumhur OLCAR
136 [GO] Kesit Akademi 2021―Dec―24 Covid-19 Pandemi Sürecinde Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Hatice GÜZEL
137 [GO] Kesit Akademi 2021―Dec―24 Covid-19 Salgın Sürecinin İlk, Orta ve Yükseköğrenime Etkilerinin Çok Kriterli Karar Verme ile Değerlendirilmesi: Avrupa Birliği Örneği Nazlı SEYHAN, Burak SEYHAN
138 [GO] International Journal of Language Academy 2021―Dec―23 STRENGTHENING THE SPEAKING PERFORMANCE OF YOUNG LEARNERS BY QUESTIONING STRATEGIES AND ASSISTED WEB TOOLS DURING COVID 19 PANDEMIC Muhammed VEFA, Dilek BÜYÜKAHISKA
139 [GO] Çukurova Araştırmaları Dergisi 2021―Dec―22 COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Mahmut AKSOY, Arzu ÖZYÜREK
140 [GO] Çukurova Araştırmaları Dergisi 2021―Dec―22 COVID-19 SÜRECİNDE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK MEMNUNİYET ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dilek VEYSİKARANİ, Çiğdem KOŞAR TAŞ, Sibel ÖRK ÖZEL
141 [GO] Preschool and Primary Education 2021―Dec―20 Performance of women in MSMEs during pandemic COVID 19 in India. Strategies for Developing Handicraft sector with Artisan as Entrepreneur Umanshakar Yadav
142 [GO] TURKISH JOURNAL OF HEALTH AND SPORT (TJHS) 2021―Dec―09 Sağlık Politikalarının COVID-19 Sürecine Etkileri Ali Sendur, Zafer Cakir, Mehmet Enes Sozen
143 [GO] TURKISH JOURNAL OF HEALTH AND SPORT (TJHS) 2021―Dec―09 COVID-19 Salgını Döneminde Fiziksel Hareketsizlik Mehmet CANLI, Mehmet Hanifi KAYA, Öznur BÜYÜKTURAN, Buket BÜYÜKTURAN, Ersan KARA
144 [GO] Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―30 Covid-19 Pandemi Sürecinde Bir Köyde Yaşayan Altı Yaş Çocukların Oyun Yaşantıları Aylin SOP, Şeyma DEMİRGIRAN
145 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2021―Nov―29 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM HARCAMALARININ VE TASARRUFLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ Yağmur AKARSU
146 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―25 Aminophylline as anti-hypoxic add-on therapy in the management of COVID-19 in Baghdad: An experience from single center report case study Jamal Mawlood KHALAF, Ismail Ibrahim HUSSEIN, Marwan Salih ALNIMER
147 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―25 Assessment of some prescribed drugs in the management of COVID-19 on the survival function: A preliminary report from a single center in Iraq Marwan Salih ALNIMER, Talar Ahmad MERZA
148 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―25 A new frontier: Navigating hospital pharmacy practice during the COVID-19 pandemic Nora BAIRAGDAR, Abigail Dee ANTIGUA, Mohammed ALSAID
149 [GO] Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi 2021―Nov―25 Sosyal Medyada Trol Hesaplar ve Algı Yönetimi: COVID-19 Sürecinde Twitter’da Aşı Karşıtlığı Kumsal Kınay, Gül Esra Atalay
150 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―25 Novel and promising approaches in COVID-19 treatment Zahra ASEFY, Hamid RASHIDZADEH, Ali MOHAMMADI, Mohammad CHAREHSAZ
151 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―25 Socio-demographic determinants of beliefs about COVID-19 vaccine in Nigeria Chinonyerem Ogadi IHEANACHO, Okechukwu Harrison ENECHUKWU, Chinelo Nneka AGUIYIIKEANYI
152 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Administration of systemic steroids during hospitalization does not improve the clinical outcome in patients with Covid-19 Ranjit BANWAIT, Sad ALQUADAN, Sarah WILSON, Dhaval UPADHYAY, Devina SINGH
153 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Knowledge and attitudes of community pharmacists about COVID-19 Nilay AKSOY, Öyküm DEMİREL
154 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Knowledge and attitudes of pharmacy students about COVID-19 Emre KARA, Nesligül ÖZDEMİR, Gülçin Telli DİZMAN, Kutay DEMİRKAN, Serhat ÜNAL
155 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 An evaluation of public understanding regarding COVID-19 in Sindh, Pakistan: A focus on knowledge, attitudes and practices Narendar KUMAR, Syed Azhar Syed SULAIMAN, Furqan Khurshid HASHMI
156 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 A cross-sectional survey of herbal remedy taking to prevent Covid-19 in Turkey Zeynep Büşra ERARSLAN, Şükran KÜLTÜR
157 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Hematological and inflammatory parameters in hospitalized patients with COVID-19 infection in Chattogram, Bangladesh Md. Rakibul Hassan BULBUL, Md. Giash UDDIN, Kazi Ishrak FAIYAZ, Mohammad Rashedul ISLAM, Md. Ashraful ALAM
158 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Investigation of the usage of herbal products during the Covid-19 pandemic Semih BULUT, Burcu ÖZTÜRK ŞAHİN, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Didem DELİORMAN ORHAN
159 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 COVID-19 pandemic and the healthcare workers- The call of duty Shaib MUHAMMAD, Geeta KUMAR, Narendar KUMAR, Rafia TABASSUM
160 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 The role of community pharmacists during the COVID-19 pandemic in the U.S. Mehmed Bulend UGUR, Irem Tutku ASLANBAY, Zeynep Sena MUS
161 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Dendritic cell-based COVID-19 vaccines: A mini review Dewi PERTIWI, hsanul HAFIZ, Didi Nurhadi ILLIAN
162 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Bioflavonoids as potential target inhibitors in COVID-19: An in silico analysis Uma Sankar GORLA, Koteswara Rao GSN, Umasankar KULANDAIVELU
163 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Community pharmacy practice and challenges amid the coronavirus disease-19 pandemic: A survey in southwest Ethiopia Behailu TEREFE, Mengist AWOKE, Dula DESSALEGN, Girma MAMO, Bezie KEBEDE, Temesgen MULUGETA
164 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Evaluation of molnupiravir analogues as novel coronavirus (SARS CoV-2) RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) inhibitors - an in silico docking and ADMET simulation study Necla KULABAŞ, Tuğçe YEŞİL, İlkay KÜÇÜKGÜZEL
165 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Molecular docking, molecular dynamic and drug-likeness studies of natural flavonoids as inhibitors for SARS-CoV-2 main protease (Mpro) Listiana OKTAVIA, Praptiwi PRAPTIWI, Andria AGUSTA
166 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Pyrazine-chromene-3-carbohydrazide conjugates: Molecular docking and ADMET predictions on dual-acting compounds against SARS-CoV-2 Mpro and RdRp Arif MERMER, Serhii VAKAL
167 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Molecular modelling studies to suggest novel scaffolds against SARS-CoV-2 target enzymes Ahmet Fatih Şahin, Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Atilla Akdemir
168 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―20 COVID-19 and the role of e-cigarette use: An evidence-based review İsmet ÇOK, İrem İYİGÜNDOĞDU, Mesut YILDIRIM
169 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―20 A recent update of anticoagulant therapy on severe COVID-19 patients Taofik RUSDIANA, Norisca Aliza PUTRIANA, Patihul HUSNI
170 [GO] İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER) 2021―Nov―20 Tüketim ve Tüketim Toplumu Kavramlarının Covid-19 Pandemi Süreci Çerçevesinde İncelenmesi Deniz YAMAN
171 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―19 Association between COVID-19 and psychological disorders with possible mechanisms Sworadip CHOWDHURY, Hoimonti DEBI, Mohammad Tohidul AMIN, Sujan BANIK
172 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―19 Effects of the Covid-19 pandemic on brain and behavior Tayfun UZBAY
173 [GO] Journal of History School 2021―Nov―06 KÜRESELLEŞME VE GÜVENLİK KAVRAMLARININ COVID-19 SALGINI ÖZELİNDE İNCELENMESİ Orkun TARLANOĞLU
174 [GO] The Journal of Social Sciences 2021―Nov―04 COVID-19 SÜRECİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİ Burcu YİĞİT
175 [GO] The Journal of Social Sciences 2021―Nov―04 Compilation Study on Gifted Students and E-Learning During the Pandemic: Limitations, Strengths and Weaknesses Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Kadriye GÜRDAĞ
176 [GO] Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS) 2021―Oct―24 COVID-19’un İstanbul ve Ankara'da PM10 Hava Kirliliği Üzerine Etkisi Tuğçe Nur Bacak, Hüseyin TOROS
177 [GO] JOURNAL OF CHARACTERIZATION 2021―Oct―23 SARS-CoV-2 ve diğer koronavirüsler: büyük fizik makinelerine dayalı gelişmiş karakterizasyonun yenilikçi yaklaşımları Massimo Rogante, Vasily T. LEBEDEV, Lorenzo ROGANTE, Giulia BRUNELLO, Franco RUSTICHELLI, Barbara ZAVAN
178 [GO] Journal of Health Services and Education 2021―Sep―30 Changes in the sleep quality and physical activity habits of vocational school students during the COVID-19 Orkide PALABIYIK, Nurcan ERDOĞAN KURTARAN, Selçuk KORKMAZ
179 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Sep―28 Covid-19 Hastalarının Yaşlarına Göre Hastanedeki Tedavi Sürelerinin İstatistiksel Analizi: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Örneği Gülcan ATICI TURAN, Arzu BARUT PARMAKSIZ
180 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Sep―28 Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Covid-19 Ek Ödemesi Hakkında Sağlık Personeli Görüşlerinin İncelenmesi Özer ARIK, Adil AYDOĞDU
181 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Sep―28 COVID-19 Pandemi Sürecinin Muhasebe Meslek Elemanları Üzerindeki Etkisi: Yalova Örneği Nuraydın TOPCU, Vedat DEMİRKOL
182 [GO] International Journal of Business Economics and Management Perspectives 2021―Sep―28 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME Burak Ali ADANA, Mehmet ÖZBİRECİKLİ
183 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2021―Sep―23 COVID-19 PANDEMİSİNİN ORTA ASYA ÜLKELERİNİN EKONOMİSİNE ETKİSİ Shukhrat SAIDMURODOV
184 [GO] Turkish Journal of Diabetes Nursing 2021―Sep―14 Diyabetli Bireylerde Covid-19'un Psikolojik Etkileri Meltem SUNGUR, Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ
185 [GO] Journal of History School 2021―Sep―06 COVID-19 PANDEMİSİNİN SOSYOEKONOMİK VE PSİKOLOJİK GÖSTERGELERİ İLE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ramazan YİRCİ, Tuncay Yavuz ÖZDEMİR
186 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―Sep―04 Investigation of Students’ Opinions on Distance Neuroanatomy Education during the Pandemic Nurullah Yücel, Pınar Baştürk, Mehmet Emin Yıldırım
187 [GO] Anatolia Sport Research 2021―Sep―03 Distance Education Experiences of Physical Education and Sports Teachers: Covıd-19 Pandemic Oğuz Kaan ESENTÜRK, Emrah Seçer, Ekrem Levent İLHAN
188 [GO] European Health Literacy Journal 2021―Sep―01 Health Litercay, The Second Wave of Covid-19, and Our Enigmatic Intuition! Sudip Bhattacharya, Sheikh Mohd Saleem
189 [GO] The Journal of Social Sciences 2021―Aug―29 COVID-19 SÜRECİNDE İNANÇ VE İBADET: Covid-19 Pandemisinin Müslümanların İnanç ve Günlük İslamî Yaşantılarına Etkisi Adem ERYİĞİT, Mehmet Ali BAŞAK
190 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Aug―09 Managing Air Pollution in International Environmental Policies: Covid-19 as a case to prove the impact of human on nature (and air pollution) Emrah ATAR
191 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Aug―09 Özel Güvenlik Personellerinin Covid-19 Kaygı Düzeylerinin Covid-19 Geçmişlerine ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi Ömer Faruk COŞKUN, Ali BEDİR
192 [GO] Journal for the Interdisciplinary Art and Education 2021―Jul―28 Freedom of learning in the "elementary arts and culture" subject the character-based covid-19 pandemic Arina RESTİAN
193 [GO] Journal for the Interdisciplinary Art and Education 2021―Jul―28 Educators’ views on online/distance violin education at Covid-19 outbreak term Yiğitcan KESENDERE,Ajda ŞENOL SAKİN,Ahmet Kerim ACAR
194 [GO] Journal for the Interdisciplinary Art and Education 2021―Jul―28 Modification of Opera/vocal education in the covid-19 period in Turkey Umut GÜNGÖR,Birgül ARİÇ,Berna ÖZKUT
195 [GO] Journal for the Interdisciplinary Art and Education 2021―Jul―28 Painting education during pandemic process Ümit ÖZKANLI
196 [GO] The Journal of Social Sciences 2021―Jul―01 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE TEMASSIZ TESLİM İÇERİKLİ REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacı Mehmet ACAR, Gül Ferhande CANPOLAT, Sedef ŞAHİN GEÇGEL
197 [GO] International Journal of Languages Education 2021―Jun―30 L’impact du Covid-19 sur l’Enseignement Supérieur: le Cas du Département de Français de l’Université Gazi Erdoğan KARTAL, Melek ALPAR, Merve GELDİ
198 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2021―Jun―29 COVID-19 PANDEMİSİNDE ALTERNATİF FİLM YAPIM YÖNTEMLERİ SENİ BULDUM YA ÖRNEĞİ Selen GÖKÇEM AKYILDIZ, Yavuz AKYILDIZ
199 [GO] International Journal of Business Economics and Management Perspectives 2021―Jun―28 ORGANIZATIONAL AGILITY IN TURKEY: THE REMOTE WORK IN DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC Aysel ARSLAN, Çetin BEKTAŞ
200 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2021―Jun―25 Çocuklarda Uygulanan Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri ve Covid-19 Melike YAVAŞ ÇELİK, Meltem SUNGUR, Fatma KARASU
201 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2021―Jun―25 Covid-19’lu Çocuk Hasta: Tip 1 Diyabetin Eşlik Ettiği Olgunun Sunumu ERHAN ELMAOĞLU, Melike YAVAŞ ÇELİK, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Erhan ELMAOĞLU
202 [GO] Journal of Research in Business 2021―Jun―17 HOW BORSA ISTANBUL (BIST) REACTS TO THE NOVEL CORONAVIRUS: THE COVID-19 CASE Mehtap ÖNER,Aslı AYBARS
203 [GO] Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi 2021―May―08 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE E-TİCARETTEKİ DEĞİŞİMLER Ahmet HACIALİOĞLU,Mehmet SAĞLAM
204 [GO] ROL Spor Bilimleri Dergisi 2021―May―03 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 DÖNEMİ FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ Yasin KARACA-
205 [GO] ROL Spor Bilimleri Dergisi 2021―May―03 COVID-19’UN FUTBOL FEDERASYONU İLE BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN HUKUKSAL BAĞLAMDA İNCELENMESİ Tuğberk EVRAN- Mehmet Kargün, Ebrar Efkan Bilgiç, Erdem Karaosman
206 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―May―01 Atypical Presentation of COVID-19 as Acute Leukemia: A Case Report - Hemant Kumar Sharma
207 [GO] Journal of History School 2021―May―01 METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHER ON DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC Ayşe Ülkü KAN- Erhan ÖZMEN
208 [GO] Journal of History School 2021―May―01 ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ EXPERIENCES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES DURING COVID-19 PANDEMIC Hakan DEDEOĞLU- Serkan ÇELİK - Özlem BAŞ- Cengiz KESİK
209 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―May―01 Comparison of Laboratory Results and Chest Computed Tomography Scans of COVID-19 Patients: A Pilot Study - Mustafa Etli - Nalan Kozaci - Seda Avnioglu
210 [GO] Journal of History School 2021―May―01 COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE SANAT ATÖLYE DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Neslihan Dilşad DİNÇ-
211 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―May―01 Covid-19: Possible Vertical Transmisson and Inreased Still Birth Ratio - Seda Keskin - Deha Denizhan Keskin
212 [GO] Journal of Health Services and Education 2021―Apr―30 COVID-19 Salgını Sonrası Paramedik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açılarının Belirlenmesi Serap GÜNGÖR-Vedat ARGIN-Hakan AVAN
213 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2021―Apr―27 KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİ SÜRECİNDE MÜZİK DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİMLE İŞLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ Yağmur YONGACI- Esra DALKIRAN
214 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2021―Apr―20 COVID-19 pandemisi sürecinde antenatal hizmetlerin sunumu ve ebelik yaklaşımı - Ayşenur Kahraman - Zümrüt Yılar Erkek -Melek Şen Aytekin
215 [GO] Anatolia Sport Research 2021―Apr―17 The Effects on Some Sport Organisations of Coronavirus Pandemic Diyar Farooq-Ahmed DALO,-Abdullah BİNGÖLBALI,-Veysel SARIGÜL
216 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Apr―13 Covid-19 Fobisinin Algılanan Strese Etkisi: Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları Örneği ZÜMRA ÜLKER DÖRTTEPE- Haydar HOŞGÖR - Hatice SAĞCAN
217 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2021―Mar―29 COVID-19 Pandemi Sürecinde Okullarda Alınması Gereken Koruyucu Önlemler ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü Hacer GÖK UĞUR- Havagül AYRUK - Elif ÇİÇEK
218 [GO] Kesit Akademi 2021―Mar―25 COVID-19 AND DISTANCE LEARNING Şebnem GÜRSOY ULUSOY
219 [GO] International Journal of Language Academy 2021―Mar―22 THE EFFECT OF TRANSLATOR CANDIDATES’ PSYCHOLOGICAL STATES DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON THEIR PROFESSIONAL OUTCOME EXPECTATIONS Dilber ZEYTİNKAYA-
220 [GO] Journal of History School 2021―Feb―26 COVID-19 DÖNEMİNDE EBA İLE YAPILAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE CANLI TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erkan AYDIN-
221 [GO] Library Archive and Museum Research Journal 2021―Feb―15 COVID-19 Salgınının Medya ve Bilgi Okuryazarlığı İzdüşümü: İnfodemi Deniz ÇİT- Merve YAVUZDEMİR
222 [GO] Journal of Health Services and Education 2021―Feb―12 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sahada Olan Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma Asu GÜRER,H. Nilay GEMLİK
223 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―18 Co-infections in COVID-19 patients and the importance of microbial diagnosis for disease management R. Khalilov A. Eftekhari, H. Hosainzadegan
224 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―18 Clinical features and characteristics of myocardial injure in COVID-19 (data from multicenter studies) T.M. Cavadova, G.M. Dadashova, M.N. Azimova, N.N. Qabiyeva
225 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―11 Effect of vitamin D blood levels on the disease in patients with COVID-19 S.A. Adnayev, E.A. Mammadov, I.M. Akhundova, H.V. Hasanov
226 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―11 Prevalence and fatality rates of COVID-19 in the elder age groups of Azerbaijan population Hashimova, Hajiyev, Safikhanova, Huseynova, Mejidova,
227 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―11 Importance of researching invasive species against the threat of future pandemics: the study of invasive plants in Azerbaijan R. Abdiyeva
228 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―09 A time-dependent SIR model for COVID-19 in Azerbaijan R.I. Khalilov, G.A. Aslanova
229 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―09 Department of Surgical Diseases, Azerbaijan Clinical characteristics, risk factors and outcome of the mild and moderate COVID-19 infection N.Bayramov, T.B. Sadigzade, T.Aliyev, A.Rustam, G.Sadigova
230 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 Clinical features and characteristics of myocardial injure in COVID-19 (data from multicenter studies) T.M. Cavadova, G.M. Dadashova, M.N. Azimova, N.N. Qabiyeva
231 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 Co-infections in COVID-19 patients and the importance of microbial diagnosis for disease management R. Khalilov, A. Eftekhari H. Hosainzadegan
232 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 A possible method of inhibition of virus COVID-19 reproduction through induction of intra-cellular synthesis and upregulation of interferon I A.A. Mekhtiev
233 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 Rapid and simple detection of SARS-CoV-2 with point-of-care COVID-19 testing A. Eftekhari, A.N. Nasibova, R.I. Khalilov
234 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 Comparative studies of E, M and N structural proteins of SARS-CoV, SARS-CoV-2, pangolin CoV and bat CoV K.G. Gasimov T.A. Samadova F.K. Abasova 2, I.A. Shahmuradov
235 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 Overview on under development of vaccine candidates against SARS-CoV-2 A.Allahverdiyev - Dinparvar -Bagirova -Qurbanov- Bayramlı
236 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―Jan―04 Preventive Nutritional Style for New Type 2019 Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) Pandemic - Hasan Basri Savas - Mehmet Enes Sozen
237 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―Jan―04 Development of Acute Generalized Exanthematous Pustulosis due to Hydroxychloroquine Use for COVID-19 Treatment - Mustafa Tosun
238 [GO] Journal of History School 2020―Dec―31 ÇEVRESEL DEĞERLERE ETKİLERİ AÇISINDAN COVID-191 Yasemin HAYTA- Şerif ÖNER
239 [GO] The Journal of Social Sciences 2020―Dec―29 DOĞAL AFETLER VE TEDARİK ZİNCİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: COVID-19 SALGINI VE TEDARİK ZİNCİRLERİ Bihter KARAGÖZ
240 [GO] Kesit Akademi 2020―Dec―28 COVID-19 PANDEMİSİNİN KRONİK VİRAL HEPATİT HİZMETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen İSKENDER-
241 [GO] Kesit Akademi 2020―Dec―28 COVID-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK TEDARİK ZİNCİRİNE KAMÇI ETKİSİ Hazal AKBAL
242 [GO] International Journal of Languages Education 2020―Dec―27 Covid-19 Sürecinde Türkçe Dersi Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma Cafer ÇARKIT- Abdülhamit KOÇOĞLU
243 [GO] Azerbaijan Journal of Educational Studies 2020―Nov―12 The new coronavirus reality of the world: how to get rid of the pandemic? Vugar Rahimzadeh
244 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2020―Oct―21 TÜKETİCİLERİN ELEKTRONİK TİCARET ALGISI: COVID-19 ETKİSİ VE E-TİCARET FAALİYETLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR Ali ERDOĞAN-
245 [GO] International Journal of Languages Education 2020―Sep―28 Learning from the Pandemic: Using Authentic Materials for Writing Cause-Effect Essay in Indonesian Context Lestari SETYOWATI- Sony SUKMAWAN - Ana Ahsana El-SULUKIYYAH
246 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2020―Sep―04 Attitudes of Healthcare Workers Towards COVID-19 and Affecting Factors - Yaşar Demir, Pınar Oruç, Saliha Özpınar
247 [GO] The Journal of Social Sciences 2020―Sep―02 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Duygu PİJİ KÜÇÜK-
248 [GO] Azerbaijan Journal of Educational Studies 2020―Jul―02 Distance education in the pandemic period: a metaphor analysis Konul Abasli-Sugra Jafarova
249 [GO] Journal of History School 2020―Jun―28 COVID-19 SALGININDA EĞİTİM: TÜRKİYE ÜZERİNDEN BİR ANALİZ Cem GENÇOĞLU- Metin ÇİFTÇİ
250 [GO] Journal of History School 2020―Jun―28 COVID-19’UN SPOR SEKTÖRÜNE ETKİSİ Hülya BİNGÖL- Şükrü BİNGÖL, İsmail ÖNER
251 [GO] Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences 2020―Jun―27 MEDYADA ‘SAĞLIKLI’ SAĞLIK HABERCİĞİ: KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME Seçil Utma-
252 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2020―Jun―14 IN TURKEY AND THE EFFECTS OF MUSIC CORONAVIRUS Mustafa KABATAŞ-
253 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―May―16 Pandemilere Antropolojik Bakış: Koronavirüs (Covid-19) Örneği Vahdet ÖZKOÇAK- Fırat KOÇ - Timur GÜLTEKİN
254 [GO] The Journal of Social Sciences 2020―Apr―26 YENİ DÜNYA DÜZENİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİ Ali Murat KIRIK- Vahdet ÖZKOÇAK
255 [GO] The Journal of Social Sciences 2020―Apr―26 COVID-19 SALGINININ SOSYAL POLİTİKALARIN GELECEĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Kübra YAVUZ-
 [1] 

255 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Apr―13 19:50:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.013 sec