col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: ASOS Yayinevi

161 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES 2022―Jul―28 Türkiye’nin Covid-19 Dönemi Makroekonomik Görünümü Utku NALÇAKAN
2 [GO] Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS) 2022―Jul―18 Covid-19'un Su Tüketimi ve Rezervuarlar Üzerindeki Etkileri: Ankara, Türkiye'de Bir Vaka Çalışması Ferhat YILMAZ, Dan Osborn, Seher Gulcin Yilmaz
3 [GO] Social Sciences Studies Journal 2022―Jun―30 Examining the Digital Addiction Situation of University Students During the COVID-19 Pandemic Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK, Tahsin Barış DEĞER, Kamil GÖNDEREN
4 [GO] Social Sciences Studies Journal 2022―Jun―30 Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de Sektörlere Göre İstihdama Etkisi Hatice ÖKTEM, Erdinç TUTAR
5 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―Jun―29 Covid-19 Pandemisi Sürecindeki Eğitimcilerin Dijital Bağımlılık ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi Yakup Sinan AKYOL, Hüdaverdi MAMAK
6 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―Jun―29 Covid-19 Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Oyun Bağımlılığı, Kişilik Özellikleri Ve Stresle Başaçıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Emine DURAN
7 [GO] The Journal of International Educational Sciences 2022―Jun―24 Covid-19 Salgını Sürecinde Türkçeyi Yeterince Etkin Kullanamayan İlkokul Öğrencilerinin Uzaktan Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi Hamdi KARAMAN, Ömer YILAR, Osman ASLAN
8 [GO] Toplum Bilimleri Dergisi 2022―Jun―24 Covid-19 Pandemisi ve Dijitalleşme: Aile, Eğitim ve Din Kurumları Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme Selameddin BAYSAL, Kemaleddin TAŞ
9 [GO] SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2022―May―31 Türkiye’de Hastane Hizmetleri Sektöründeki Firmaların Finansal Performanslarının Covid-19 Dönemiyle Birlikte Oran Analizi Ve Waspas Yöntemi İle Belirlenmesi Gülsüm BAŞARAN, Murat ÖZDEMİR
10 [GO] Anatolia Sport Research 2022―May―05 Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Ömer Kadir ÖNDER, Ülviye BİLGİN
11 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2022―Apr―29 TÜRKİYE’DE SAĞLIK İNSAN GÜCÜ POLİTİKALARININ ANALİZİ VE COVID-19 PANDEMİSİNİN KRİTİK EDİLMESİ Furkan ALP, Fatma KANTAŞ YILMAZ
12 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2022―Apr―27 Neuman Sistemler Modeli’ne Göre COVID-19 Tanılı Hastanın Hemşirelik Bakımı Lütfiye Nur UZUN, Birgül CERİT, Bedriye Ak
13 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2022―Apr―12 Cerrahi hastalarının COVID-19 anksiyete düzeyleri ile mizah tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi Runida Doğan, İmren Bapli
14 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2022―Apr―12 Yetişkin bireylerde COVID-19 nedeniyle oluşan kaygı düzeyi ile sağlık algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi Filiz Polat, Leyla Delibaş
15 [GO] Journal of Health Services and Education 2022―Mar―30 COVID-19 EKSTRAKORPOREAL MEMBRAN OKSİJENASYONU (ECMO): GÜNCELLENMİŞ 2021 ELSO KILAVUZ ÖZETİ Çevirmen:Edanur AKPINAR
16 [GO] Turkish Association of Pediatric Surgeons 2022―Mar―29 Covid-19 pandemisinin pediyatrik yaş grubunda apandisite etkisi Ali İhsan Anadolulu
17 [GO] The Journal of Turk-Islam World Social Studies 2022―Mar―26 Avrupa Tarihinde Vebanın Öyküsü ve Covid-19 Sürecinde Öykünün Hakikati Samet ZENGİNOĞLU
18 [GO] The Journal of International Educational Sciences 2022―Mar―25 Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Bireylerin COVID-19 Salgınında Uzaktan Eğitim Sürecindeki Durumlarının Sınıf Öğretmenlerinin Gözlem ve Deneyimlerine Göre İncelenmesi Hakan KAÇAR, Mehmet YEL, Vedat UZ, Gülay ACAR, Nazire TUTUMLU
19 [GO] International Target Medicine Journal 2022―Mar―18 Retrospective analysis of lactate levels, lung i̇nvolvement and treatment methods of patients with COVID-19 who applied to the emergency department Mehmet Seyfettin Saribas, Mesut Tomakin, Ishak Ozkay
20 [GO] JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES 2022―Mar―06 OTEL ÇALIŞANLARININ COVID-19 SÜRECİNDE SOSYAL DESTEK ALGI DÜZEYLERİ Handan ÖZÇELİK BOZKURT
21 [GO] The Journal of Social Sciences 2022―Feb―28 TÜRKİYE’NİN ÇİFTE FELAKETİNE YEREL CEVAP: ELAZIĞ DEPREMİ VE COVID-19 Gökçe CEREV, Doğa Başar SARIİPEK, Bora YENİHAN, Uğur CELAYİR
22 [GO] The Journal of Social Sciences 2022―Feb―28 COVID-19 KORKUSUNUN AKADEMİK MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Betül SARI, Sema ERDEN ERTÜRK, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ
23 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 Clinical features and characteristics of myocardial injure in COVID-19 (data from multicenter studies T.M. Cavadova, G.M. Dadashova, M.N. Azimova, N.N. Qabiyeva.
24 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 Clinical characteristics, risk factors and outcome of the mild and moderate COVID-19 infection N.Y. Bayramov, T.B. Sadigzade, T.G. Aliyev, A.M. Rustam, G.B. Sadigova.
25 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 Co-infections in COVID-19 patients and the importance of microbial diagnosis for disease management R. Khalilov, A. Eftekhari, H. Hosainzadegan.
26 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 A possible method of inhibition of virus COVID-19 reproduction through induction of intra-cellular synthesis and upregulation of interferon A.A. Mekhtiev.
27 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 Rapid and simple detection of SARS-CoV-2 with point-of-care COVID-19 testing A. Eftekhari, A.N. Nasibova, R.I. Khalilov.
28 [GO] Library Archive and Museum Research Journal 2022―Jan―24 COVID-19 ve Üniversite Kütüphanelerinin Twitter Kullanımı Pervin BEZİRCİ, Bahar BİÇEN ARAS
29 [GO] Journal of Life Sciences and Biomedicine of ANAS 2022―Jan―24 Comparative studies of E, M and N structural proteins of SARS-CoV, SARS-CoV-2, pangolin CoV and bat CoV K.G. Gasimov1, T.A. Samadova1, F.K. Abasova 2, I.A. Shahmuradov1,3* 1 Institute of Biophysics, Azerbaijan National Academy of Sciences, 117 acad K.G. Gasimov, T.A. Samadova, F.K. Abasova, I.A. Shahmuradov
30 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2022―Jan―23 Knowledge and Attitude of Nurses about the Current COVID-19 Outbreak in Turkey Fuat Yalman, Nurperihan Tosun
31 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2022―Jan―23 Determination of the Relationship between Health Literacy and Attitudes towards COVID-19 Vaccine in Adult Individuals Uğur Doğan
32 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2022―Jan―23 Effect of Altered Iron Metabolism on Hyperinflammation and Coagulopathy in Patients with Critical COVID-19:A Retrospective Study Önder Otlu, Mehmet Erdem, Kübranur Korkmaz, Özge Ota Gunay, Erdal İn, Tuğba Raika Kıran, Aysun Bay Karabulut
33 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2022―Jan―23 Allergenic Effect of Facemasks Used Due To Covid -19 Pandemic Emel Cicek Bozkurt, Burak Pasinlioglu
34 [GO] European Journal of Human Health 2022―Jan―18 Evaluation of renal transplantation patients followed-up at home by home care services during the COVID-19 pandemic in Turkey Murat Ozturk, Atilla Satir, Salih Metin
35 [GO] Preschool and Primary Education 2022―Jan―13 The Governments authority (Rom 13:1) versus the Clergy’s charisma towards the ongoing Post Covid-19 Vaccine among Nigerians . Ikyernum Sachia Ephraim Ikyernum Sachia Ephraim
36 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2021―Dec―31 Hemşirelerin çocuk ve yetişkinlere COVID-19 sürecinde bakım vermeye yönelik düşünceleri Vildan Apaydın Cırık, Bahar Aksoy
37 [GO] International Journal of Business Economics and Management Perspectives 2021―Dec―31 COVID-19 SALGINININ YOLCU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ İncilay ERDURU
38 [GO] International Journal of Business Economics and Management Perspectives 2021―Dec―31 COVID-19’UN BANKA FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN ENTROPİ ve WASPAS YÖNTEMİYLE ANALİZİ Birol COŞKUN, Mehmet Akif ÖNCÜ, İstemi ÇÖMLEKÇİ, Enis HİÇYILMAZ
39 [GO] Kosova Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021―Dec―30 Covid-19 Pandemi Sürecinde Velilerin Gözünden İlkokul Öğrencileri Nisa Kurteş
40 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2021―Dec―30 Covid-19’ a Yönelik Farklı Simülasyon Yöntemlerinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Memnuniyetleri Üzerine Etkisi Hacı Yusuf GÜLEÇ, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Melike YAVAŞ ÇELİK, Fatma KARASU, Rabia ARPACI, Zehra CAN
41 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2021―Dec―25 REVITALISING STREET CULTURE AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC Cumhur OLCAR
42 [GO] Kesit Akademi 2021―Dec―24 Covid-19 Pandemi Sürecinde Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Hatice GÜZEL
43 [GO] Kesit Akademi 2021―Dec―24 Covid-19 Salgın Sürecinin İlk, Orta ve Yükseköğrenime Etkilerinin Çok Kriterli Karar Verme ile Değerlendirilmesi: Avrupa Birliği Örneği Nazlı SEYHAN, Burak SEYHAN
44 [GO] International Journal of Language Academy 2021―Dec―23 STRENGTHENING THE SPEAKING PERFORMANCE OF YOUNG LEARNERS BY QUESTIONING STRATEGIES AND ASSISTED WEB TOOLS DURING COVID 19 PANDEMIC Muhammed VEFA, Dilek BÜYÜKAHISKA
45 [GO] Çukurova Araştırmaları Dergisi 2021―Dec―22 COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Mahmut AKSOY, Arzu ÖZYÜREK
46 [GO] Çukurova Araştırmaları Dergisi 2021―Dec―22 COVID-19 SÜRECİNDE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK MEMNUNİYET ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dilek VEYSİKARANİ, Çiğdem KOŞAR TAŞ, Sibel ÖRK ÖZEL
47 [GO] Preschool and Primary Education 2021―Dec―20 Performance of women in MSMEs during pandemic COVID 19 in India. Strategies for Developing Handicraft sector with Artisan as Entrepreneur Umanshakar Yadav
48 [GO] TURKISH JOURNAL OF HEALTH AND SPORT (TJHS) 2021―Dec―09 Sağlık Politikalarının COVID-19 Sürecine Etkileri Ali Sendur, Zafer Cakir, Mehmet Enes Sozen
49 [GO] TURKISH JOURNAL OF HEALTH AND SPORT (TJHS) 2021―Dec―09 COVID-19 Salgını Döneminde Fiziksel Hareketsizlik Mehmet CANLI, Mehmet Hanifi KAYA, Öznur BÜYÜKTURAN, Buket BÜYÜKTURAN, Ersan KARA
50 [GO] Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―30 Covid-19 Pandemi Sürecinde Bir Köyde Yaşayan Altı Yaş Çocukların Oyun Yaşantıları Aylin SOP, Şeyma DEMİRGIRAN
51 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2021―Nov―29 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM HARCAMALARININ VE TASARRUFLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ Yağmur AKARSU
52 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―25 Aminophylline as anti-hypoxic add-on therapy in the management of COVID-19 in Baghdad: An experience from single center report case study Jamal Mawlood KHALAF, Ismail Ibrahim HUSSEIN, Marwan Salih ALNIMER
53 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―25 Assessment of some prescribed drugs in the management of COVID-19 on the survival function: A preliminary report from a single center in Iraq Marwan Salih ALNIMER, Talar Ahmad MERZA
54 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―25 A new frontier: Navigating hospital pharmacy practice during the COVID-19 pandemic Nora BAIRAGDAR, Abigail Dee ANTIGUA, Mohammed ALSAID
55 [GO] Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi 2021―Nov―25 Sosyal Medyada Trol Hesaplar ve Algı Yönetimi: COVID-19 Sürecinde Twitter’da Aşı Karşıtlığı Kumsal Kınay, Gül Esra Atalay
56 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―25 Novel and promising approaches in COVID-19 treatment Zahra ASEFY, Hamid RASHIDZADEH, Ali MOHAMMADI, Mohammad CHAREHSAZ
57 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―25 Socio-demographic determinants of beliefs about COVID-19 vaccine in Nigeria Chinonyerem Ogadi IHEANACHO, Okechukwu Harrison ENECHUKWU, Chinelo Nneka AGUIYIIKEANYI
58 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Administration of systemic steroids during hospitalization does not improve the clinical outcome in patients with Covid-19 Ranjit BANWAIT, Sad ALQUADAN, Sarah WILSON, Dhaval UPADHYAY, Devina SINGH
59 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Knowledge and attitudes of community pharmacists about COVID-19 Nilay AKSOY, Öyküm DEMİREL
60 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Knowledge and attitudes of pharmacy students about COVID-19 Emre KARA, Nesligül ÖZDEMİR, Gülçin Telli DİZMAN, Kutay DEMİRKAN, Serhat ÜNAL
61 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 An evaluation of public understanding regarding COVID-19 in Sindh, Pakistan: A focus on knowledge, attitudes and practices Narendar KUMAR, Syed Azhar Syed SULAIMAN, Furqan Khurshid HASHMI
62 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 A cross-sectional survey of herbal remedy taking to prevent Covid-19 in Turkey Zeynep Büşra ERARSLAN, Şükran KÜLTÜR
63 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Hematological and inflammatory parameters in hospitalized patients with COVID-19 infection in Chattogram, Bangladesh Md. Rakibul Hassan BULBUL, Md. Giash UDDIN, Kazi Ishrak FAIYAZ, Mohammad Rashedul ISLAM, Md. Ashraful ALAM
64 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Investigation of the usage of herbal products during the Covid-19 pandemic Semih BULUT, Burcu ÖZTÜRK ŞAHİN, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Didem DELİORMAN ORHAN
65 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 COVID-19 pandemic and the healthcare workers- The call of duty Shaib MUHAMMAD, Geeta KUMAR, Narendar KUMAR, Rafia TABASSUM
66 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 The role of community pharmacists during the COVID-19 pandemic in the U.S. Mehmed Bulend UGUR, Irem Tutku ASLANBAY, Zeynep Sena MUS
67 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Dendritic cell-based COVID-19 vaccines: A mini review Dewi PERTIWI, hsanul HAFIZ, Didi Nurhadi ILLIAN
68 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Bioflavonoids as potential target inhibitors in COVID-19: An in silico analysis Uma Sankar GORLA, Koteswara Rao GSN, Umasankar KULANDAIVELU
69 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Community pharmacy practice and challenges amid the coronavirus disease-19 pandemic: A survey in southwest Ethiopia Behailu TEREFE, Mengist AWOKE, Dula DESSALEGN, Girma MAMO, Bezie KEBEDE, Temesgen MULUGETA
70 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Evaluation of molnupiravir analogues as novel coronavirus (SARS CoV-2) RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) inhibitors - an in silico docking and ADMET simulation study Necla KULABAŞ, Tuğçe YEŞİL, İlkay KÜÇÜKGÜZEL
71 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Molecular docking, molecular dynamic and drug-likeness studies of natural flavonoids as inhibitors for SARS-CoV-2 main protease (Mpro) Listiana OKTAVIA, Praptiwi PRAPTIWI, Andria AGUSTA
72 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Pyrazine-chromene-3-carbohydrazide conjugates: Molecular docking and ADMET predictions on dual-acting compounds against SARS-CoV-2 Mpro and RdRp Arif MERMER, Serhii VAKAL
73 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―23 Molecular modelling studies to suggest novel scaffolds against SARS-CoV-2 target enzymes Ahmet Fatih Şahin, Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Atilla Akdemir
74 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―20 COVID-19 and the role of e-cigarette use: An evidence-based review İsmet ÇOK, İrem İYİGÜNDOĞDU, Mesut YILDIRIM
75 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―20 A recent update of anticoagulant therapy on severe COVID-19 patients Taofik RUSDIANA, Norisca Aliza PUTRIANA, Patihul HUSNI
76 [GO] İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER) 2021―Nov―20 Tüketim ve Tüketim Toplumu Kavramlarının Covid-19 Pandemi Süreci Çerçevesinde İncelenmesi Deniz YAMAN
77 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―19 Association between COVID-19 and psychological disorders with possible mechanisms Sworadip CHOWDHURY, Hoimonti DEBI, Mohammad Tohidul AMIN, Sujan BANIK
78 [GO] Journal of Research in Pharmacy 2021―Nov―19 Effects of the Covid-19 pandemic on brain and behavior Tayfun UZBAY
79 [GO] Journal of History School 2021―Nov―06 KÜRESELLEŞME VE GÜVENLİK KAVRAMLARININ COVID-19 SALGINI ÖZELİNDE İNCELENMESİ Orkun TARLANOĞLU
80 [GO] The Journal of Social Sciences 2021―Nov―04 COVID-19 SÜRECİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİ Burcu YİĞİT
81 [GO] The Journal of Social Sciences 2021―Nov―04 Compilation Study on Gifted Students and E-Learning During the Pandemic: Limitations, Strengths and Weaknesses Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Kadriye GÜRDAĞ
82 [GO] Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS) 2021―Oct―24 COVID-19’un İstanbul ve Ankara'da PM10 Hava Kirliliği Üzerine Etkisi Tuğçe Nur Bacak, Hüseyin TOROS
83 [GO] JOURNAL OF CHARACTERIZATION 2021―Oct―23 SARS-CoV-2 ve diğer koronavirüsler: büyük fizik makinelerine dayalı gelişmiş karakterizasyonun yenilikçi yaklaşımları Massimo Rogante, Vasily T. LEBEDEV, Lorenzo ROGANTE, Giulia BRUNELLO, Franco RUSTICHELLI, Barbara ZAVAN
84 [GO] Journal of Health Services and Education 2021―Sep―30 Changes in the sleep quality and physical activity habits of vocational school students during the COVID-19 Orkide PALABIYIK, Nurcan ERDOĞAN KURTARAN, Selçuk KORKMAZ
85 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Sep―28 Covid-19 Hastalarının Yaşlarına Göre Hastanedeki Tedavi Sürelerinin İstatistiksel Analizi: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Örneği Gülcan ATICI TURAN, Arzu BARUT PARMAKSIZ
86 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Sep―28 Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Covid-19 Ek Ödemesi Hakkında Sağlık Personeli Görüşlerinin İncelenmesi Özer ARIK, Adil AYDOĞDU
87 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Sep―28 COVID-19 Pandemi Sürecinin Muhasebe Meslek Elemanları Üzerindeki Etkisi: Yalova Örneği Nuraydın TOPCU, Vedat DEMİRKOL
88 [GO] International Journal of Business Economics and Management Perspectives 2021―Sep―28 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME Burak Ali ADANA, Mehmet ÖZBİRECİKLİ
89 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2021―Sep―23 COVID-19 PANDEMİSİNİN ORTA ASYA ÜLKELERİNİN EKONOMİSİNE ETKİSİ Shukhrat SAIDMURODOV
90 [GO] Turkish Journal of Diabetes Nursing 2021―Sep―14 Diyabetli Bireylerde Covid-19'un Psikolojik Etkileri Meltem SUNGUR, Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ
91 [GO] Journal of History School 2021―Sep―06 COVID-19 PANDEMİSİNİN SOSYOEKONOMİK VE PSİKOLOJİK GÖSTERGELERİ İLE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ramazan YİRCİ, Tuncay Yavuz ÖZDEMİR
92 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―Sep―04 Investigation of Students’ Opinions on Distance Neuroanatomy Education during the Pandemic Nurullah Yücel, Pınar Baştürk, Mehmet Emin Yıldırım
93 [GO] Anatolia Sport Research 2021―Sep―03 Distance Education Experiences of Physical Education and Sports Teachers: Covıd-19 Pandemic Oğuz Kaan ESENTÜRK, Emrah Seçer, Ekrem Levent İLHAN
94 [GO] European Health Literacy Journal 2021―Sep―01 Health Litercay, The Second Wave of Covid-19, and Our Enigmatic Intuition! Sudip Bhattacharya, Sheikh Mohd Saleem
95 [GO] The Journal of Social Sciences 2021―Aug―29 COVID-19 SÜRECİNDE İNANÇ VE İBADET: Covid-19 Pandemisinin Müslümanların İnanç ve Günlük İslamî Yaşantılarına Etkisi Adem ERYİĞİT, Mehmet Ali BAŞAK
96 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Aug―09 Managing Air Pollution in International Environmental Policies: Covid-19 as a case to prove the impact of human on nature (and air pollution) Emrah ATAR
97 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Aug―09 Özel Güvenlik Personellerinin Covid-19 Kaygı Düzeylerinin Covid-19 Geçmişlerine ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi Ömer Faruk COŞKUN, Ali BEDİR
98 [GO] Journal for the Interdisciplinary Art and Education 2021―Jul―28 Freedom of learning in the "elementary arts and culture" subject the character-based covid-19 pandemic Arina RESTİAN
99 [GO] Journal for the Interdisciplinary Art and Education 2021―Jul―28 Educators’ views on online/distance violin education at Covid-19 outbreak term Yiğitcan KESENDERE,Ajda ŞENOL SAKİN,Ahmet Kerim ACAR
100 [GO] Journal for the Interdisciplinary Art and Education 2021―Jul―28 Modification of Opera/vocal education in the covid-19 period in Turkey Umut GÜNGÖR,Birgül ARİÇ,Berna ÖZKUT
101 [GO] Journal for the Interdisciplinary Art and Education 2021―Jul―28 Painting education during pandemic process Ümit ÖZKANLI
102 [GO] The Journal of Social Sciences 2021―Jul―01 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE TEMASSIZ TESLİM İÇERİKLİ REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacı Mehmet ACAR, Gül Ferhande CANPOLAT, Sedef ŞAHİN GEÇGEL
103 [GO] International Journal of Languages Education 2021―Jun―30 L’impact du Covid-19 sur l’Enseignement Supérieur: le Cas du Département de Français de l’Université Gazi Erdoğan KARTAL, Melek ALPAR, Merve GELDİ
104 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2021―Jun―29 COVID-19 PANDEMİSİNDE ALTERNATİF FİLM YAPIM YÖNTEMLERİ SENİ BULDUM YA ÖRNEĞİ Selen GÖKÇEM AKYILDIZ, Yavuz AKYILDIZ
105 [GO] International Journal of Business Economics and Management Perspectives 2021―Jun―28 ORGANIZATIONAL AGILITY IN TURKEY: THE REMOTE WORK IN DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC Aysel ARSLAN, Çetin BEKTAŞ
106 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2021―Jun―25 Çocuklarda Uygulanan Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri ve Covid-19 Melike YAVAŞ ÇELİK, Meltem SUNGUR, Fatma KARASU
107 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2021―Jun―25 Covid-19’lu Çocuk Hasta: Tip 1 Diyabetin Eşlik Ettiği Olgunun Sunumu ERHAN ELMAOĞLU, Melike YAVAŞ ÇELİK, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Erhan ELMAOĞLU
108 [GO] Journal of Research in Business 2021―Jun―17 HOW BORSA ISTANBUL (BIST) REACTS TO THE NOVEL CORONAVIRUS: THE COVID-19 CASE Mehtap ÖNER,Aslı AYBARS
109 [GO] Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi 2021―May―08 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE E-TİCARETTEKİ DEĞİŞİMLER Ahmet HACIALİOĞLU,Mehmet SAĞLAM
110 [GO] ROL Spor Bilimleri Dergisi 2021―May―03 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 DÖNEMİ FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ Yasin KARACA-
111 [GO] ROL Spor Bilimleri Dergisi 2021―May―03 COVID-19’UN FUTBOL FEDERASYONU İLE BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN HUKUKSAL BAĞLAMDA İNCELENMESİ Tuğberk EVRAN- Mehmet Kargün, Ebrar Efkan Bilgiç, Erdem Karaosman
112 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―May―01 Atypical Presentation of COVID-19 as Acute Leukemia: A Case Report - Hemant Kumar Sharma
113 [GO] Journal of History School 2021―May―01 METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHER ON DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC Ayşe Ülkü KAN- Erhan ÖZMEN
114 [GO] Journal of History School 2021―May―01 ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ EXPERIENCES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES DURING COVID-19 PANDEMIC Hakan DEDEOĞLU- Serkan ÇELİK - Özlem BAŞ- Cengiz KESİK
115 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―May―01 Comparison of Laboratory Results and Chest Computed Tomography Scans of COVID-19 Patients: A Pilot Study - Mustafa Etli - Nalan Kozaci - Seda Avnioglu
116 [GO] Journal of History School 2021―May―01 COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE SANAT ATÖLYE DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Neslihan Dilşad DİNÇ-
117 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―May―01 Covid-19: Possible Vertical Transmisson and Inreased Still Birth Ratio - Seda Keskin - Deha Denizhan Keskin
118 [GO] Journal of Health Services and Education 2021―Apr―30 COVID-19 Salgını Sonrası Paramedik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açılarının Belirlenmesi Serap GÜNGÖR-Vedat ARGIN-Hakan AVAN
119 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2021―Apr―27 KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİ SÜRECİNDE MÜZİK DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİMLE İŞLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ Yağmur YONGACI- Esra DALKIRAN
120 [GO] Anatolian Journal of Health Research 2021―Apr―20 COVID-19 pandemisi sürecinde antenatal hizmetlerin sunumu ve ebelik yaklaşımı - Ayşenur Kahraman - Zümrüt Yılar Erkek -Melek Şen Aytekin
121 [GO] Anatolia Sport Research 2021―Apr―17 The Effects on Some Sport Organisations of Coronavirus Pandemic Diyar Farooq-Ahmed DALO,-Abdullah BİNGÖLBALI,-Veysel SARIGÜL
122 [GO] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 2021―Apr―13 Covid-19 Fobisinin Algılanan Strese Etkisi: Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları Örneği ZÜMRA ÜLKER DÖRTTEPE- Haydar HOŞGÖR - Hatice SAĞCAN
123 [GO] Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi 2021―Mar―29 COVID-19 Pandemi Sürecinde Okullarda Alınması Gereken Koruyucu Önlemler ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü Hacer GÖK UĞUR- Havagül AYRUK - Elif ÇİÇEK
124 [GO] Kesit Akademi 2021―Mar―25 COVID-19 AND DISTANCE LEARNING Şebnem GÜRSOY ULUSOY
125 [GO] International Journal of Language Academy 2021―Mar―22 THE EFFECT OF TRANSLATOR CANDIDATES’ PSYCHOLOGICAL STATES DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON THEIR PROFESSIONAL OUTCOME EXPECTATIONS Dilber ZEYTİNKAYA-
126 [GO] Journal of History School 2021―Feb―26 COVID-19 DÖNEMİNDE EBA İLE YAPILAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE CANLI TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erkan AYDIN-
127 [GO] Library Archive and Museum Research Journal 2021―Feb―15 COVID-19 Salgınının Medya ve Bilgi Okuryazarlığı İzdüşümü: İnfodemi Deniz ÇİT- Merve YAVUZDEMİR
128 [GO] Journal of Health Services and Education 2021―Feb―12 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sahada Olan Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma Asu GÜRER,H. Nilay GEMLİK
129 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―18 Co-infections in COVID-19 patients and the importance of microbial diagnosis for disease management R. Khalilov A. Eftekhari, H. Hosainzadegan
130 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―18 Clinical features and characteristics of myocardial injure in COVID-19 (data from multicenter studies) T.M. Cavadova, G.M. Dadashova, M.N. Azimova, N.N. Qabiyeva
131 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―11 Effect of vitamin D blood levels on the disease in patients with COVID-19 S.A. Adnayev, E.A. Mammadov, I.M. Akhundova, H.V. Hasanov
132 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―11 Prevalence and fatality rates of COVID-19 in the elder age groups of Azerbaijan population Hashimova, Hajiyev, Safikhanova, Huseynova, Mejidova,
133 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―11 Importance of researching invasive species against the threat of future pandemics: the study of invasive plants in Azerbaijan R. Abdiyeva
134 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―09 A time-dependent SIR model for COVID-19 in Azerbaijan R.I. Khalilov, G.A. Aslanova
135 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―09 Department of Surgical Diseases, Azerbaijan Clinical characteristics, risk factors and outcome of the mild and moderate COVID-19 infection N.Bayramov, T.B. Sadigzade, T.Aliyev, A.Rustam, G.Sadigova
136 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 Clinical features and characteristics of myocardial injure in COVID-19 (data from multicenter studies) T.M. Cavadova, G.M. Dadashova, M.N. Azimova, N.N. Qabiyeva
137 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 Co-infections in COVID-19 patients and the importance of microbial diagnosis for disease management R. Khalilov, A. Eftekhari H. Hosainzadegan
138 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 A possible method of inhibition of virus COVID-19 reproduction through induction of intra-cellular synthesis and upregulation of interferon I A.A. Mekhtiev
139 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 Rapid and simple detection of SARS-CoV-2 with point-of-care COVID-19 testing A. Eftekhari, A.N. Nasibova, R.I. Khalilov
140 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 Comparative studies of E, M and N structural proteins of SARS-CoV, SARS-CoV-2, pangolin CoV and bat CoV K.G. Gasimov T.A. Samadova F.K. Abasova 2, I.A. Shahmuradov
141 [GO] Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Azerbaijan 2021―Jan―08 Overview on under development of vaccine candidates against SARS-CoV-2 A.Allahverdiyev - Dinparvar -Bagirova -Qurbanov- Bayramlı
142 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―Jan―04 Preventive Nutritional Style for New Type 2019 Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) Pandemic - Hasan Basri Savas - Mehmet Enes Sozen
143 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2021―Jan―04 Development of Acute Generalized Exanthematous Pustulosis due to Hydroxychloroquine Use for COVID-19 Treatment - Mustafa Tosun
144 [GO] Journal of History School 2020―Dec―31 ÇEVRESEL DEĞERLERE ETKİLERİ AÇISINDAN COVID-191 Yasemin HAYTA- Şerif ÖNER
145 [GO] The Journal of Social Sciences 2020―Dec―29 DOĞAL AFETLER VE TEDARİK ZİNCİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: COVID-19 SALGINI VE TEDARİK ZİNCİRLERİ Bihter KARAGÖZ
146 [GO] Kesit Akademi 2020―Dec―28 COVID-19 PANDEMİSİNİN KRONİK VİRAL HEPATİT HİZMETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen İSKENDER-
147 [GO] Kesit Akademi 2020―Dec―28 COVID-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK TEDARİK ZİNCİRİNE KAMÇI ETKİSİ Hazal AKBAL
148 [GO] International Journal of Languages Education 2020―Dec―27 Covid-19 Sürecinde Türkçe Dersi Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma Cafer ÇARKIT- Abdülhamit KOÇOĞLU
149 [GO] Azerbaijan Journal of Educational Studies 2020―Nov―12 The new coronavirus reality of the world: how to get rid of the pandemic? Vugar Rahimzadeh
150 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2020―Oct―21 TÜKETİCİLERİN ELEKTRONİK TİCARET ALGISI: COVID-19 ETKİSİ VE E-TİCARET FAALİYETLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR Ali ERDOĞAN-
151 [GO] International Journal of Languages Education 2020―Sep―28 Learning from the Pandemic: Using Authentic Materials for Writing Cause-Effect Essay in Indonesian Context Lestari SETYOWATI- Sony SUKMAWAN - Ana Ahsana El-SULUKIYYAH
152 [GO] International Journal of Academic Medicine and Pharmacy 2020―Sep―04 Attitudes of Healthcare Workers Towards COVID-19 and Affecting Factors - Yaşar Demir, Pınar Oruç, Saliha Özpınar
153 [GO] The Journal of Social Sciences 2020―Sep―02 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Duygu PİJİ KÜÇÜK-
154 [GO] Azerbaijan Journal of Educational Studies 2020―Jul―02 Distance education in the pandemic period: a metaphor analysis Konul Abasli-Sugra Jafarova
155 [GO] Journal of History School 2020―Jun―28 COVID-19 SALGININDA EĞİTİM: TÜRKİYE ÜZERİNDEN BİR ANALİZ Cem GENÇOĞLU- Metin ÇİFTÇİ
156 [GO] Journal of History School 2020―Jun―28 COVID-19’UN SPOR SEKTÖRÜNE ETKİSİ Hülya BİNGÖL- Şükrü BİNGÖL, İsmail ÖNER
157 [GO] Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences 2020―Jun―27 MEDYADA ‘SAĞLIKLI’ SAĞLIK HABERCİĞİ: KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME Seçil Utma-
158 [GO] the Journal of Academic Social Sciences 2020―Jun―14 IN TURKEY AND THE EFFECTS OF MUSIC CORONAVIRUS Mustafa KABATAŞ-
159 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―May―16 Pandemilere Antropolojik Bakış: Koronavirüs (Covid-19) Örneği Vahdet ÖZKOÇAK- Fırat KOÇ - Timur GÜLTEKİN
160 [GO] The Journal of Social Sciences 2020―Apr―26 YENİ DÜNYA DÜZENİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİ Ali Murat KIRIK- Vahdet ÖZKOÇAK
161 [GO] The Journal of Social Sciences 2020―Apr―26 COVID-19 SALGINININ SOSYAL POLİTİKALARIN GELECEĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Kübra YAVUZ-
 [1] 

161 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.094 sec