col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2021―Jun―30 Atypical Change of Smell Sense in a COVID-19 Patient: A Case Report Erkut ETÇİOĞLU, Hamza Ali AKGÜNEŞ, Abdülkadir AYDIN, Taşkın TOKAT
2 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2021―Jun―30 Hemodializ Hastalarında COVID-19'un klinik seyri ve mortalite öngördürücüleri, tek merkez deneyimi Oğuz EVLİCE, Damla ÖRS ŞENDOĞAN, Öznur AK
3 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2021―May―01 Living with Covid-19 is a reality among dental fraternity: A reflection Muhd Firdaus CHE MUSA, Syarifah Haizan SAYED KAMAR, Yang Rafidah HASSAN
4 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2021―Apr―25 COVID-19 Pandemisi Sırasında Canlı Donör Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi Necattin FIRAT, Emrah AKIN, Hamad DHEİR, Fehmi ÇELEBİ, Enes SARIGEDİK, Merve YİĞİT, Fatih ALTINTOPRAK
5 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2021―Apr―24 The effect of Covid-19 on emergency surgical cases. Data from a high-volume city. Barış MANTOĞLU, Emre GÖNÜLLÜ, Enis DİKİCİER, Ahmet Tarık HARMANTEPE, Ali MUHTAROĞLU, Selman ÇINAR, et al. (+9)
6 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Dec―27 COVID-19 AŞILARI; PANDEMİDE SONA DOĞRU? Elmas Pınar KAHRAMAN, Mustafa ALTINDİŞ
7 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Dec―20 COVID-19 HASTASINDA TOSİLİZUMAB KULLANIMI SONRASI GELİŞEN KARACİĞER TOKSİSİTESİ: OLGU SUNUMU Erkut ETÇİOĞLU, Deniz ÇEKİÇ, Kubilay İŞSEVER, Ahmed Cihad GENÇ, Abdülkadir AYDIN, Selcuk YAYLACI
8 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Dec―20 Diş Hekimliği Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Kamile Nur TOZAR, Emi̇ne TATAR ŞATIROĞLU, Mesut TOZAR
9 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Sep―19 Aktif Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda COVID-19 Salgını Süresinde Braketin Dişten Ayrılması ve Oral Hijyen Durumu Refika TOPAL
10 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Sep―01 COVID-19 HASTALARINDA YOĞUN BAKIM YÖNETİMİ Kezban ÖZMEN SÜNER, Yakup TOMAK
11 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Sep―01 Türkiye’de COVID-19 Salgınına Yönelik Epidemik Gelişmeler ve Diğer Ülkelerle Olan Benzerlikleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma Veli DURMUŞ
12 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Sep―01 Hasta ve Yakınlarının Eğitiminde COVID-19: Hemşireler Ne Anlatmalı? Ozlem BİLİK
13 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Sep―01 Döküntünün Eşlik Ettiği SARS-CoV-2 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu Erkut ETÇİOĞLU, Abdülkadir AYDIN, Bahar SEVİMLİ DİKİCİER
14 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Sep―01 SARS-CoV-2 VİRÜSÜNÜN POTANSİYEL REZERVUARLARI VE YARASALARLA BULAŞABİLECEK DİĞER ZOONOTİK VİRÜSLER Sevin KIRDAR, Bahattin Taylan KOÇ
15 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―30 Türkiye 2019-nCoV Salgın Süreci ve Büyüme Modeli Destekli Salgın Süreci Yönetimi Seyit Ali KAYIS
16 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―28 COVID-19 İmmünopatogenezi ve Sitokin Fırtınası Tuğba AYHANCI, Mustafa ALTINDİŞ
17 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―26 COVID-19 Enfeksiyonunda Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Mustafa ÖZDEMİR, Onur TAYDAŞ, Mehmet Halil ÖZTÜRK
18 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―26 Erişkin Yaş Grubunda COVID-19 Klinik Bulguları Banu KARACA
19 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―26 Covid-19 Pandemi Sürecinde Şehir Sağlığı Çalışmaları Pinar ÖZDEMİR DENİZ, Emine Didem EVCİ KİRAZ
20 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―26 Kulak Burun Boğaz Hekimliği Açısından COVID-19 Salgını Oğuz Kadir EĞİLMEZ, Mahmut Sinan YILMAZ
21 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―24 COVID-19’un Tanı ve Tedavi Sürecinde Hematolojik Parametreler Mehmet Fatih ORHAN, Mustafa BÜYÜKAVCI
22 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―24 SARS-CoV-2; Virüsün Çevresel Özellikleri Elif ÖZÖZEN ŞAHİN, Mehmet KÖROĞLU
23 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―23 Acil Serviste Covid-19 ve Yönetimi Yusuf YURUMEZ, Mehmet ALAÇAM
24 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―23 COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) Günlerinde Dahi Anne Sütü Yine Çok Önemli! Mustafa Törehan ASLAN, İlke ÖZER ASLAN, Öner ÖZDEMİR
25 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―23 SARS-CoV-2 Virüsü ile Enfekte Kritik Düzey Hastaların Tedavisinde Konvelesan (İmmun) Plazma Kullanımı Tuba HACIBEKİROĞLU, Tuğçe Nur YİĞENOĞLU, Yasin KALPAKCI
26 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―10 SARS-CoV-2 (COVİD 19 ) Enfeksiyonu Ayırıcı Tanı Açısından Diğer Solunumsal Virüsler Sevil ALKAN ÇEVİKER, Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY
27 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―09 Diş Hekimliği ve Dental Klinikler Yönünden COVID-19 Enfeksiyonu Doğukan YILMAZ
28 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―09 Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Korunma Yolları Öner ÖZDEMİR, Ayşegül PALA
29 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―09 COVID-19 Epidemiyolojisi: Pandemiden Ne Öğrendik Asiye UĞRAŞ DİKMEN, Mediha KINA, Seçil ÖZKAN, Mustafa Necmi İLHAN
30 [GO] JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 2020―Apr―09 SARS-CoV-2 Kökeni Bahadır FEYZİOĞLU


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.005 sec