col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


51 Results       Page 1

 [1] 
Journal of Biotechnology and Strategic Health Research: JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2023―Nov―21 COVID-19 aşısına bağlı yan etkiler; faydalar risklerden ağır basıyor mu?","COVID-19 vaccine-associated adverse effects; benefits outweigh the risks? Büşra KİBAR, Öner ÖZDEMİR
2 [GO] 2023―Jul―17 SARS-CoV-2'nin Rt-PCR Döngüsü Eşik Değerlerinin ve COVID-19 hastalarının epidemiyolojik verilerinin değerlendirilmesi","Evaluation of Rt-PCR Cycle Threshold Values of SARS-CoV-2 and epidemiological datas of COVID-19 patients Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Gülşah KARACAN, Aynur ATİLLA, Özkan YAŞAYANCAN, Demet GÜR VURAL, Kemal BİLGİN, et al. (+2)
3 [GO] 2023―Apr―07 The Impact of Partial Lockdown During COVID-19 Pandemic on Metabolic Control in People with Type 2 Diabetes Mellitus","COVID-19 Dönemindeki Kısmi Kapanmaların Tip 2 Diyabet Hastalarının Metabolik Kontrolü Üzerine Etkisi Ayşe Zülal TOKAÇ, Tuğde Buse UĞUR, Buse Ecem KURUGÖL, Sevilay ALİGÜLÜ, Osman HAYRAN
4 [GO] 2022―Dec―20 Life Long Learning Preferences of General Surgeons After Covid-19 : Hybrid Model Mehmet Fatih EKİCİ, Ali Cihat YILDIRIM, Sezgin ZEREN
5 [GO] 2022―Dec―20 COVID-19 prognosis and laboratory parameters Hatice Şeyma AKÇA
6 [GO] 2022―Dec―20 2020-2021 Kış Sezonunda SARS-COV-2 ve Diğer Solunumsal Virüslerin Sürveyansı Ayşe Betül BAKIR, Hasan ZEYBEK, Hande TOPTAN, Mehmet KÖROĞLU, Mustafa ALTINDİŞ
7 [GO] 2022―Dec―20 SARS-CoV-2’NİN SÜREGELEN EVRİMİ: PANDEMİNİN SONUNA NE KADAR YAKINIZ? Elmas Pınar KAHRAMAN KILBAŞ, Mustafa ALTINDİŞ
8 [GO] 2022―Aug―26 Sağlık Çalışanları Arasında COVID-19 Aşı Tereddütlüğü ve Aşı Reddi Nedenlerinin Araştırılması Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY, Sevil ALKAN, Hatice ÖNTÜRK AKYÜZ
9 [GO] 2022―Aug―26 Ülkelerin Covid-19 Hastalığı Fatalite Hızlarıyla İlişkili Faktörlerin Araştırılması Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK, Mustafa ÖZTÜRK, Mehmet UYAR
10 [GO] 2022―Aug―26 Factors Affecting the Attitudes of Healthcare Workers to Get COVID-19 Vaccination Sinan YILMAZ, Büşra ULAŞTEPE, Zahide KOŞAN, Serhat VANÇELİK, Emine PARLAK, Sibel İBA YILMAZ
11 [GO] 2022―Apr―09 Telogen Effluvium After COVID-19 Infection: A Case Report Erkut ETÇİOĞLU, Muhammet Raşit AYDIN
12 [GO] 2022―Apr―07 SARS-CoV-2 Infection and Liver Involvement Mehmet ÇOBAN, Dilşat GÜNDOĞDU ÇOBAN, Öner ÖZDEMİR
13 [GO] 2022―Apr―05 The relationship of laboratory parameters and rates with prognosis and mortality in COVID-19 infection Hasan ERGENÇ, Zeynep ERTÜRK, İbrahim Hakkı TÖR, Songül ARAÇ, Mustafa USANMAZ, Cengiz KARACAER, Gülsüm KAYA
14 [GO] 2022―Apr―05 The impact of COVID-19 pandemic on the diagnostic distribution in dermatology outpatient clinic Nur Cihan COŞANSU, Mahizer YALDIZ, Bahar SEVİMLİ DİKİCİER, Ünal ERKORKMAZ
15 [GO] 2022―Apr―05 Is youTube effective on covid-19 vaccination during pregnancy Şükran DOĞRU, Fatih AKKUŞ, Aslı ALTINORDU ATCI
16 [GO] 2022―Apr―05 Investigation of COVID-19 vaccine hesitation in Turkey with YouTube analysis method Sevil ALKAN, Bülent AKKAYA, Hatice ÖNTÜRK AKYÜZ
17 [GO] 2021―Dec―06 COVID-19 Hastalığında Görülen Ağız Bulguları Merve KÖSEOĞLU, Mustafa ALTINDİŞ
18 [GO] 2021―Nov―20 COVID-19 Hikayesine Göre Oral Hijyen Alışkanlığının ve Periodontal Hastalık Hikayesinin Teledişhekimliği Aracılığıyla Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma Ezgi GÜRBÜZ, Ezgi CEYLAN
19 [GO] 2021―Nov―20 Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Temas Durumu, Risk Kategorisi ile Sonrasında Oluşan Klinik Tablonun ve Prognozun Araştırılması: Erken Pandemi Deneyimi Taylan ÖNDER, Sevil ALKAN, Ebru DOĞAN, Alper ŞENER
20 [GO] 2021―Nov―20 SARS-CoV-2 Enfeksiyonu Esnasında Gelişen Ter Kokusu Değişimi: Vaka Sunumu Erkut ETÇİOĞLU, Muhammet Raşit AYDIN, Yasin CANBOLAT
21 [GO] 2021―Oct―27 Ranking OECD countries by using COVID-19 and health policy variables with fuzzy AHP and Multimoora methods Osman HAYRAN, Pakize YIGIT
22 [GO] 2021―Jun―30 Atypical Change of Smell Sense in a COVID-19 Patient: A Case Report Erkut ETÇİOĞLU, Hamza Ali AKGÜNEŞ, Abdülkadir AYDIN, Taşkın TOKAT
23 [GO] 2021―Jun―30 Hemodializ Hastalarında COVID-19'un klinik seyri ve mortalite öngördürücüleri, tek merkez deneyimi Oğuz EVLİCE, Damla ÖRS ŞENDOĞAN, Öznur AK
24 [GO] 2021―May―01 Living with Covid-19 is a reality among dental fraternity: A reflection Muhd Firdaus CHE MUSA, Syarifah Haizan SAYED KAMAR, Yang Rafidah HASSAN
25 [GO] 2021―Apr―25 COVID-19 Pandemisi Sırasında Canlı Donör Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi Necattin FIRAT, Emrah AKIN, Hamad DHEİR, Fehmi ÇELEBİ, Enes SARIGEDİK, Merve YİĞİT, Fatih ALTINTOPRAK
26 [GO] 2021―Apr―24 The effect of Covid-19 on emergency surgical cases. Data from a high-volume city. Barış MANTOĞLU, Emre GÖNÜLLÜ, Enis DİKİCİER, Ahmet Tarık HARMANTEPE, Ali MUHTAROĞLU, Selman ÇINAR, et al. (+9)
27 [GO] 2020―Dec―27 COVID-19 AŞILARI; PANDEMİDE SONA DOĞRU? Elmas Pınar KAHRAMAN, Mustafa ALTINDİŞ
28 [GO] 2020―Dec―20 COVID-19 HASTASINDA TOSİLİZUMAB KULLANIMI SONRASI GELİŞEN KARACİĞER TOKSİSİTESİ: OLGU SUNUMU Erkut ETÇİOĞLU, Deniz ÇEKİÇ, Kubilay İŞSEVER, Ahmed Cihad GENÇ, Abdülkadir AYDIN, Selcuk YAYLACI
29 [GO] 2020―Dec―20 Diş Hekimliği Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Kamile Nur TOZAR, Emi̇ne TATAR ŞATIROĞLU, Mesut TOZAR
30 [GO] 2020―Sep―19 Aktif Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda COVID-19 Salgını Süresinde Braketin Dişten Ayrılması ve Oral Hijyen Durumu Refika TOPAL
31 [GO] 2020―Sep―01 COVID-19 HASTALARINDA YOĞUN BAKIM YÖNETİMİ Kezban ÖZMEN SÜNER, Yakup TOMAK
32 [GO] 2020―Sep―01 Türkiye’de COVID-19 Salgınına Yönelik Epidemik Gelişmeler ve Diğer Ülkelerle Olan Benzerlikleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma Veli DURMUŞ
33 [GO] 2020―Sep―01 Hasta ve Yakınlarının Eğitiminde COVID-19: Hemşireler Ne Anlatmalı? Ozlem BİLİK
34 [GO] 2020―Sep―01 Döküntünün Eşlik Ettiği SARS-CoV-2 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu Erkut ETÇİOĞLU, Abdülkadir AYDIN, Bahar SEVİMLİ DİKİCİER
35 [GO] 2020―Sep―01 SARS-CoV-2 VİRÜSÜNÜN POTANSİYEL REZERVUARLARI VE YARASALARLA BULAŞABİLECEK DİĞER ZOONOTİK VİRÜSLER Sevin KIRDAR, Bahattin Taylan KOÇ
36 [GO] 2020―Apr―30 Türkiye 2019-nCoV Salgın Süreci ve Büyüme Modeli Destekli Salgın Süreci Yönetimi Seyit Ali KAYIS
37 [GO] 2020―Apr―28 COVID-19 İmmünopatogenezi ve Sitokin Fırtınası Tuğba AYHANCI, Mustafa ALTINDİŞ
38 [GO] 2020―Apr―26 COVID-19 Enfeksiyonunda Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Mustafa ÖZDEMİR, Onur TAYDAŞ, Mehmet Halil ÖZTÜRK
39 [GO] 2020―Apr―26 Erişkin Yaş Grubunda COVID-19 Klinik Bulguları Banu KARACA
40 [GO] 2020―Apr―26 Covid-19 Pandemi Sürecinde Şehir Sağlığı Çalışmaları Pinar ÖZDEMİR DENİZ, Emine Didem EVCİ KİRAZ
41 [GO] 2020―Apr―26 Kulak Burun Boğaz Hekimliği Açısından COVID-19 Salgını Oğuz Kadir EĞİLMEZ, Mahmut Sinan YILMAZ
42 [GO] 2020―Apr―24 COVID-19’un Tanı ve Tedavi Sürecinde Hematolojik Parametreler Mehmet Fatih ORHAN, Mustafa BÜYÜKAVCI
43 [GO] 2020―Apr―24 SARS-CoV-2; Virüsün Çevresel Özellikleri Elif ÖZÖZEN ŞAHİN, Mehmet KÖROĞLU
44 [GO] 2020―Apr―23 Acil Serviste Covid-19 ve Yönetimi Yusuf YURUMEZ, Mehmet ALAÇAM
45 [GO] 2020―Apr―23 COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) Günlerinde Dahi Anne Sütü Yine Çok Önemli! Mustafa Törehan ASLAN, İlke ÖZER ASLAN, Öner ÖZDEMİR
46 [GO] 2020―Apr―23 SARS-CoV-2 Virüsü ile Enfekte Kritik Düzey Hastaların Tedavisinde Konvelesan (İmmun) Plazma Kullanımı Tuba HACIBEKİROĞLU, Tuğçe Nur YİĞENOĞLU, Yasin KALPAKCI
47 [GO] 2020―Apr―10 SARS-CoV-2 (COVİD 19 ) Enfeksiyonu Ayırıcı Tanı Açısından Diğer Solunumsal Virüsler Sevil ALKAN ÇEVİKER, Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY
48 [GO] 2020―Apr―09 Diş Hekimliği ve Dental Klinikler Yönünden COVID-19 Enfeksiyonu Doğukan YILMAZ
49 [GO] 2020―Apr―09 Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Korunma Yolları Öner ÖZDEMİR, Ayşegül PALA
50 [GO] 2020―Apr―09 COVID-19 Epidemiyolojisi: Pandemiden Ne Öğrendik Asiye UĞRAŞ DİKMEN, Mediha KINA, Seçil ÖZKAN, Mustafa Necmi İLHAN
51 [GO] 2020―Apr―09 SARS-CoV-2 Kökeni Bahadır FEYZİOĞLU
 [1] 

51 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.004 sec