col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Kancelaria Sejmu/Chancellery of the Sejm
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Studia BAS 2021―Oct―14 Wyzwania polityki fiskalnej dla państw Unii Europejskiej w dobie pandemii COVID-19 Anna Wildowicz-Szumarska
2 [GO] Przegląd Sejmowy 2021―Oct―01 Działania antykryzysowe w obszarze kultury w trakcie pandemii SARS-CoV-2. Stan obecny i wnioski de lege ferenda w zakresie zwiększenia partycypacji obywatelskiej oraz instytucjonalnej Sebastian Skuza, Anna Modzelewska, Marta Szeluga-Romańska, Marta Materska-Samek
3 [GO] Przegląd Sejmowy 2021―Jul―27 Ograniczenia wolności kultu religijnego w czasie pandemii COVID-19: między konstytucyjnością a efektywnością Piotr Stanisz
4 [GO] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2021―Jul―26 Przeprowadzenie wyborów w warunkach epidemii COVID-19 (wniosek ECPRD nr 4586) Justyna Branna, Daniela Kupis
5 [GO] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2021―Apr―09 Issues affecting the functioning of parliamentary work during the COVID-19 pandemic (ECPRD Request No. 4498, update on the Question No. 4369) Justyna Branna, Daniela Kupis
6 [GO] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2021―Apr―09 Answers to the questionnaire on the role of national parliaments in the recovery and resilience plans and the draft budgetary plans in the framework of the COVID-19 recovery measures Zofia Szpringer
7 [GO] Przegląd Sejmowy 2020―Dec―31 Republika Chorwacji: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 lipca 2020 r. dotyczący prawa do głosowania osób znajdujących się w izolacji w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, sygn. U-VII-2980/2020 Marcin Rulka
8 [GO] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2020―Dec―30 Możliwość pozwania Skarbu Państwa z tytułu przebywania na kwarantannie w związku z epidemią COVID-19 w sytuacji, gdy nie został wprowadzony stan nadzwyczajny Rafał Dubowski
9 [GO] Przegląd Sejmowy 2020―Nov―17 W sprawie skutków prawnych rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382, 382-A) Beata Bińkowska-Artowicz, Dorota Dzienisiuk, Tomasz Esmund, Joanna M. Karolczak, Mateusz Langer, Magdalena Szczepańska


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec