col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Kancelaria Sejmu/Chancellery of the Sejm

19 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Studia BAS 2022―Aug―18 Wpływ zdalnego nauczania podczas pandemii COVID-19 na czas poświęcany na naukę przez uczniów branżowych szkół I stopnia i techników w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 Grzegorz Humenny, Małgorzata Kłobuszewska, Tomasz Płachecki
2 [GO] Studia BAS 2022―Apr―26 Konsekwencje ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 dla transportu pasażerskiego Agnieszka Łukasiewicz
3 [GO] Studia BAS 2022―Apr―26 Cultural and creative sectors in the COVID-19 pandemic crisis Anna Zygierewicz
4 [GO] Studia BAS 2022―Apr―26 Między literą prawa a praktyką. Reakcje na odgórne regulacje związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w latach 2020 i 2021 Marta Karkowska
5 [GO] Studia BAS 2022―Apr―26 Ocena konsekwencji kryzysu pandemicznego COVID-19 w sektorze polskich przedsiębiorstw Jarosław Janecki
6 [GO] Studia BAS 2022―Apr―26 Jak państwa Unii Europejskiej radzą sobie z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19? Marian Gorynia, Jan Polowczyk
7 [GO] Przegląd Sejmowy 2021―Nov―22 Kryzys ochrony zdrowia publicznego na tle problemu dostępu do szczepionek przeciw COVID-19 Maciej Barczewski, Sebastian Sykuna
8 [GO] Przegląd Sejmowy 2021―Nov―22 Zmiany w realizacji inicjatywy ludowej w Austrii w warunkach pandemii COVID-19 Edyta Tkaczyk
9 [GO] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2021―Nov―02 Właściwość Sejmu do rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19 Rafał Dubowski
10 [GO] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2021―Nov―02 Możliwość korzystania z opieki przedszkolnej przez dzieci posłów na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Joanna M. Karolczak Karolczak
11 [GO] Studia BAS 2021―Oct―14 Wyzwania polityki fiskalnej dla państw Unii Europejskiej w dobie pandemii COVID-19 Anna Wildowicz-Szumarska
12 [GO] Przegląd Sejmowy 2021―Oct―01 Działania antykryzysowe w obszarze kultury w trakcie pandemii SARS-CoV-2. Stan obecny i wnioski de lege ferenda w zakresie zwiększenia partycypacji obywatelskiej oraz instytucjonalnej Sebastian Skuza, Anna Modzelewska, Marta Szeluga-Romańska, Marta Materska-Samek
13 [GO] Przegląd Sejmowy 2021―Jul―27 Ograniczenia wolności kultu religijnego w czasie pandemii COVID-19: między konstytucyjnością a efektywnością Piotr Stanisz
14 [GO] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2021―Jul―26 Przeprowadzenie wyborów w warunkach epidemii COVID-19 (wniosek ECPRD nr 4586) Justyna Branna, Daniela Kupis
15 [GO] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2021―Apr―09 Issues affecting the functioning of parliamentary work during the COVID-19 pandemic (ECPRD Request No. 4498, update on the Question No. 4369) Justyna Branna, Daniela Kupis
16 [GO] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2021―Apr―09 Answers to the questionnaire on the role of national parliaments in the recovery and resilience plans and the draft budgetary plans in the framework of the COVID-19 recovery measures Zofia Szpringer
17 [GO] Przegląd Sejmowy 2020―Dec―31 Republika Chorwacji: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 lipca 2020 r. dotyczący prawa do głosowania osób znajdujących się w izolacji w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, sygn. U-VII-2980/2020 Marcin Rulka
18 [GO] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2020―Dec―30 Możliwość pozwania Skarbu Państwa z tytułu przebywania na kwarantannie w związku z epidemią COVID-19 w sytuacji, gdy nie został wprowadzony stan nadzwyczajny Rafał Dubowski
19 [GO] Przegląd Sejmowy 2020―Nov―17 W sprawie skutków prawnych rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382, 382-A) Beata Bińkowska-Artowicz, Dorota Dzienisiuk, Tomasz Esmund, Joanna M. Karolczak, Mateusz Langer, Magdalena Szczepańska
 [1] 

19 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.011 sec