col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Gumushane University

48 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Oct―17 Algılanan COVID-19 Tehdidinin Hekimlerin Psikolojik Kırılganlıklarına Etkisi","The Impact of Perceived COVID-19 Threat on Physicians' Psychological Vulnerability Ahmet KAPLAN, Melike YAĞCI, Hasan TUNA
2 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Sep―26 Üniversite Öğrencilerinin Covid-19’a Yakalanma Riski ve Pandeminin Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Tahmin Edilmesi","Potential of University Students to Get Covid-19 and the Effect of the Pandemic on Students Fulya ASLAY, Şeyma ÖNDER, Fatma DEMİR
3 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Sep―26 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Jinekolojik Kanserli Kadınların Kaygı, Zorluk ve Sağlık Çalışanlarından Beklentileri Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma","A Phenomenological Study on Anxiety, Difficulties, and Expectations from Health Care Professionals of Women with Gynecological Cancer during the COVID-19 Pandemic Şahika ŞİMŞEK ÇETİNKAYA, Rabiye AKIN, Simge EVRENOL ÖÇAL
4 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Sep―26 The Relationship Between Stress and Professional Attitude of Nursing Students During the COVID-19 Pandemic","COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Stres ve Mesleki Tutumları Arasındaki İlişki Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM, Hilal KUŞCU KARATEPE, Hanife TİRYAKİ ŞEN
5 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Jun―21 A Research on The Changing Patient Profıle and The Reasons in Emergency Departments Durıng The Covıd-19 Pandemic Process","Covid-19 Pandemi Sürecinde Acil Servislerdeki Değişen Hasta Profili ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma Selçuk ÇUBUKCU, Yeter USLU
6 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Jun―18 The Psychological Effect of COVID-19 and Resilience","COVID-19’un Psikolojik Etkisi ve Kendini Toparlama Hilal PEKMEZCİ, Yağmur AKBAL, Burcu GENÇ KÖSE, Burcu ÇUVALCİ, Bahar KEFELİ ÇOL
7 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Jun―18 Effects of Noninvasive Mechanical Ventilation in COVID-19 Patients","COVID-19 Hastalarında Noninvazif Mekanik Ventilasyonun Etkileri Yesim YAMAN AKTAŞ, Neziha KARABULUT, Sedanur ÇATAL, Hatice OĞUZHAN
8 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Jun―18 Approach to Pregnancy and Birth in COVID-19 Pandemic","COVID-19 Salgınında Gebelik Ve Doğuma Yaklaşım Gizem ŞAHİN, Aslı SİS ÇELİK
9 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Jun―18 Koronavirüs Etki Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması","Turkish Validity and Reliability Study of the Coronavirus Impact Scale Elif ÇİÇEK, Hacer GÖK UĞUR
10 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Mar―24 COVID-19 Döneminde Çalışan Hemşirelerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri ile Psikolojik Bakım Algılarının İncelenmesi Ebru ÖZCAN, Yasemin ÖZYER
11 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Mar―24 Behaviors and Attitudes towards Personal Protective Equipment Use: A Cross-Sectional Study among Physiotherapy Interns during COVID-19 Tansu BİRİNCİ, Ayça ARSLANTÜRK, Merve SEVİNÇ GÜNDÜZ, Meltem ŞEN, Ebru KAYA MUTLU
12 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2023―Mar―24 COVID-19 Pandemisi ve Öncesi Dönemde Hastaneye Yatışların Değerlendirilmesi Cahit KORKU
13 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Dec―29 Ameliyathane Hemşirelerinin Ameliyat Sırası Dönemde Covid-19 Önlemlerine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları Rabia GÖRÜCÜ, Ezgi SEYHAN AK, Deniz ÖZTEKİN
14 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Dec―23 Gebelik ve Emzirme Döneminde COVID-19 Enfeksiyonuna Karşı Aşılanma Resmiye KAYA ODABAŞ, Rukiye DEMİR, Ayten TAŞPINAR
15 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Dec―23 COVID-19 Kliniklerinde Çalışan Sağlık Personelinin Umutsuzluk, Depresyon ve Travma Sonrası Büyüme Durumları Candan TERZİOĞLU, Fatma AYHAN
16 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Dec―23 COVID-19 Pandemisi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Durumlarının Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi Hüseyin Tolga ÇAĞATAY, Serap SALİMOĞLU, Esin BAŞARAN, Nalan ÖZHAN ELBAŞ
17 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Dec―23 Çocuk Gelişim Kuramcılarına Göre COVID-19 Pandemisinde Okul Dönemindeki Astımlı Çocuğa Yaklaşım: Olgu Sunumu Sebahat ALTUNDAĞ
18 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Dec―23 COVID-19 Pandemisinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerindeki Etkilerinin İncelenmesi Gülay ARAS BAYRAM, Pınar KAYA CİDDİ
19 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Dec―23 Investigation of Changes in Nutrition/Eating Habits and Physical Activity Status of Nursing Students in the COVID-19 Period and Determination of Vaccination Status Emrah YERLİKAYA, Halil Coşkun ÇELİK, Hasan KARAGEÇİLİ
20 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Dec―23 Non-Hodgkin Lenfoma ve COVID-19 Pnömonisi olan Hastanın Bireyselleştirilmiş Bakımı: Olgu Sunumu Aylin AKTAŞ ÖZAKGÜL, Esra DURMAYÜKSEL, Yasemin Gülizar TOPÇU, Hilmi GÖZDEN
21 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Dec―23 COVID-19 Salgın Döneminde Hastalara Yönelik Fedakârlık Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Ömer DEMİRBİLEK
22 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Dec―23 Gebelik ve Erken Postpartum Dönemde COVID-19’un ACE Yıldız Modeli’ne Göre İncelenmesi: Olgu Sunumu Ebru CİRBAN EKREM, Oya KAVLAK
23 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Sep―27 Burnout in Critical Care Nurses in the Covid-19 Pandemic Yesim YAMAN AKTAŞ, Hatice OĞUZHAN, Sedanur ÇATAL
24 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Sep―27 The Relationship between Intolerance of Uncertainty and Sleep Quality of Midwifery Students in the Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic Esra SARI, Cansu IŞIK, Neslihan BARAN
25 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Sep―27 Factors Affecting COVID-19 Vaccine Literacy and Attitudes Towards COVID-19 Vaccine Sevda KORKUT, Türkan ÜLKER, Aysun ÇİDEM
26 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Sep―27 A Study on the Protection Levels of Office Workers from Pandemic in Terms of Occupational Health and Safety Serpil GERDAN, Bakış TAŞKIRAN, Esma BULUŞ KIRIKKAYA
27 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Jul―05 Investigation Of Perceptions And Attitudes Towards Covid-19 Outbreak For Those Work High Speed Train Tunnel Construction Project Ali AĞAR, İsmail TUĞRUL, Gamze ATALI
28 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Jun―29 Examining the Relationship Between Fear of Covid-19 and Flow Experience Yeşim SONGÜN, Ebru ŞENEL, Gökalp DEMİR
29 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Jun―29 Living the Covid-19 Pandemic as a Surgical Nurse: A Qualitative Study Sultan ÖZKAN, Ezgi TEMEL
30 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Jun―29 Examining the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Sustainability of Healthcare Services İbrahim KIYMIŞ, Meryem AKBULUT, Afşin Ahmet KAYA
31 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Jun―29 Experiences of Intensive Care Nurses in the COVID-19 Process: A Qualitative Study Elif KETEN EDİS
32 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Jun―29 Examining Covid-19 Vaccine Literacy and Vaccine Hesitancy Levels: Application Example on University Students Sümeyye ÖZMEN, Neriman AKSOY
33 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Mar―19 Covid-19 Aşı Kararsızlığı Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Reyhan ERKAYA, Ebru KÜÇÜK, Yalçin KANBAY
34 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Mar―19 Determination of the Factors Affecting the COVID-19 Knowledge Levels and the Status of Being Diagnosed with COVID-19 in Healthcare Employees Struggling with Pandemic Ceyda UZUN ŞAHİN, Nurşen KULAKAÇ
35 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Mar―19 COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuk İstismarı Edanur TAR, Betül ÇETİNTAŞ, Derya ATİK
36 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Mar―19 COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Betül ÖNAL, Tuğçe ATEŞ, Havva ÖZTÜRK, Zeliha ÇOLAK
37 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Mar―19 COVID-19 Salgını Döneminde Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Özlem GÜDÜK, Ayten VURAL, Özden GÜDÜK
38 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Mar―19 Acil Servise Başvuran Covid-19 Tanısı Almış Hastalarda Vaka Ölüm Oranlarının İncelenmesi (Türkiye’deki Bir Devlet Hastanesi Örneği) Altuğ ÇAĞATAY
39 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022―Mar―19 COVID-19 Tehdit Algısı ve Yeni Medya Okuryazarlığının e-Sağlık Okuryazarlığına Etkisinin Yol Analizi Kulllanılarak İncelenmesi Aydın ÖZDEMİR, Meral ÖZTÜRK
40 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Dec―29 COVID-19 Pandemi Sürecinde Yenidoğanlarda Güvenli Maternal Bağlanma ve Emzirme Gamzegül ALTAY, Duygu ARIKAN
41 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Dec―29 Covid-19 Pandeminin Sağlık Çalışanlarında Vicdani Zekânın Vicdan Algısı Üzerindeki Etkisi Ali ARSLANOGLU, Döne TÜTÜNCÜ, Aylin GÜNAY, Güven BEKTEMÜR
42 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Dec―29 Bireylerin Covid-19 Sürecindeki Sigara Bırakma Başarılarının Bazı Değişkenler Bağlamında İncelenmesi Şenel ÇITAK
43 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Sep―23 COVID-19 ile Mücadelede Fizyoterapistlerin Girişimcilik Niyetleri ve Önündeki Engellerin İncelenmesi İbrahim YIKILMAZ, Seval KUTLUTÜRK
44 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Sep―23 Sağlık Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Öğrencilerinin Covid-19'un Kontrolüne ve Aşısına Yönelik Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Yeter DEMİR USLU, Emre YILMAZ, Umutcan ALTUN
45 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Jun―27 Türkiye, Çin, ABD, Fransa Sağlık Sistemleri ve COVID-19 Politikaları A.yunus SARIYILDIZ, Mehmet Talha PAŞAOĞLU, Merve Ebrar YILMAZ
46 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Mar―25 Orlando’nun Hemşirelikte Etkileşim Modeline Göre Covid-19 Pozitif Lohusanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Nazlı Emel ÖZER YURDAL, Hilmiye AKSU
47 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Jan―02 Coronavirus ve Influenza Viruslar: Farklılıklarına ve Benzerliklerine Genel Bir Bakış Lale TÜRKMEN, Aydın KIVANÇ
48 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020―Jun―30 Covid-19’un Klinik Yönetimi ve Hemşirelik Hatice DEMİRAĞ, Sevilay HİNTİSTAN
 [1] 

48 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.012 sec