col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Gumushane University
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Dec―29 COVID-19 Pandemi Sürecinde Yenidoğanlarda Güvenli Maternal Bağlanma ve Emzirme Gamzegül ALTAY, Duygu ARIKAN
2 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Dec―29 Covid-19 Pandeminin Sağlık Çalışanlarında Vicdani Zekânın Vicdan Algısı Üzerindeki Etkisi Ali ARSLANOGLU, Döne TÜTÜNCÜ, Aylin GÜNAY, Güven BEKTEMÜR
3 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Dec―29 Bireylerin Covid-19 Sürecindeki Sigara Bırakma Başarılarının Bazı Değişkenler Bağlamında İncelenmesi Şenel ÇITAK
4 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Sep―23 COVID-19 ile Mücadelede Fizyoterapistlerin Girişimcilik Niyetleri ve Önündeki Engellerin İncelenmesi İbrahim YIKILMAZ, Seval KUTLUTÜRK
5 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Sep―23 Sağlık Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Öğrencilerinin Covid-19'un Kontrolüne ve Aşısına Yönelik Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Yeter DEMİR USLU, Emre YILMAZ, Umutcan ALTUN
6 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Jun―27 Türkiye, Çin, ABD, Fransa Sağlık Sistemleri ve COVID-19 Politikaları A.yunus SARIYILDIZ, Mehmet Talha PAŞAOĞLU, Merve Ebrar YILMAZ
7 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Mar―25 Orlando’nun Hemşirelikte Etkileşim Modeline Göre Covid-19 Pozitif Lohusanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Nazlı Emel ÖZER YURDAL, Hilmiye AKSU
8 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Jan―02 Coronavirus ve Influenza Viruslar: Farklılıklarına ve Benzerliklerine Genel Bir Bakış Lale TÜRKMEN, Aydın KIVANÇ
9 [GO] Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020―Jun―30 Covid-19’un Klinik Yönetimi ve Hemşirelik Hatice DEMİRAĞ, Sevilay HİNTİSTAN


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec