col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


98 Results       Page 1

 [1] 
Vietnam Medical Journal, Vietnam Medical Association: Tạp chí Y học Việt Nam
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2023―Mar―17 KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020 Thị Quân Phạm, Ngọc Anh Nguyễn, Thị Thanh Xuân Lê, Thị Kim Nhung Tạ, Thanh Thảo Nguyễn, Quốc Doanh Nguyễn, et al. (+3)
2 [GO] 2023―Mar―17 TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020 Thị Tuyết Loan Nguyễn, Tiến Héng Hoàng, Văn Hoàng Ma, Văn Tước Hà, Héng Vĩ Nguyễn
3 [GO] 2023―Mar―17 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG Ở XÃ LA SƠN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM Thị Minh Phương Lê, Thị Thu Hà Đỗ
4 [GO] 2023―Mar―17 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM COVID-19 VÀ TRIỆU CHỨNG HẬU COVID-19 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2022 Minh Chín Huỳnh, Hồng Chương Nguyễn, Nguyễn Đăng Khoa Lê, Bảo Khánh Đinh
5 [GO] 2023―Mar―17 THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER Thị Hương Giang Nguyễn, Hồng Ngọc Béi, Vĩnh Giang Lê, Đình Hòa Văn, Quang Vĩnh Nguyễn
6 [GO] 2023―Mar―07 TỶ LỆ VÀ LÝ DO DO DỰ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 Ở BÌNH LỤC - HÀ NAM NĂM 2022 Hồng Ngọc Béi, Quang Lộc Phạm, Trọng Tài Nguyễn, Thị Hương Giang Nguyễn, Đình Hòa Văn, Vĩnh Giang Lê, Thị Thái Hà Nguyễn
7 [GO] 2023―Mar―07 THỰC TRẠNG PHẢN ỨNG SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ASTRAZENECA Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021 Thị Thanh Xuân Lê, Văn Thành Nguyễn, Thị Thanh Hà Lê, Thúy Nam Nguyễn, Diệu Linh Hoàng, Thúy Hiền Nguyễn, et al. (+4)
8 [GO] 2023―Mar―07 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ COVID-19 CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA NĂM THỨ NĂM VÀ NĂM THỨ SÁU TẠI HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM NĂM 2021 Thị Nhị Hà Trần, Đức Minh Nguyễn
9 [GO] 2023―Mar―07 THỰC TRẠNG PHẢN ỨNG SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 PFIZER Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021 Thị Mai Hương Phan, Thị Thanh Xuân Lê, Văn Thành Nguyễn, Thị Thanh Hà Lê, Thúy Nam Nguyễn, Diệu Linh Hoàng, et al. (+10)
10 [GO] 2023―Feb―24 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ ĐÔNG NĂM 2021 Thị Nhị Hà Trần, Đức Minh Nguyễn
11 [GO] 2023―Feb―24 SỰ SẴN SÀNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 5 NGÀNH BÁC SỸ Y KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, NĂM 2022 Thị Thu Thủy Nguyễn, Thị Phương Trần, Mai Quyên Nguyễn, Vũ Thu Hằng Trần, Thị Bích Phương Béi, Thị Huyền Trang Trịnh
12 [GO] 2023―Feb―24 TỶ LỆ NHIỄM SARS-COV-2 Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022 Huy Thạch Lê, Văn Thanh Lê, Théy Dung Đỗ, Văn Thắng Ngô, Thị Hoa Lê
13 [GO] 2023―Feb―19 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19 Văn Sang Nguyễn, Văn Kiên Nguyễn, Danh Vĩnh Đào, Phan Ninh Trần, Ngọc Thạch Phạm
14 [GO] 2023―Feb―19 ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH Khánh Thu Trần, Mạnh Hà Trần, Đức Trí Lại
15 [GO] 2023―Feb―19 SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG GIỮA TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN MẮC BIẾN THỂ B.1.1.7. CHỦNG VI RÚT SARS-COV-2 Văn Đếm Phạm, Thị Diệu Hằng Đinh, Văn Dũng Nguyễn, Héng Vĩ Nguyễn, Hoàng Hải Đỗ, Xuân Toàn Vương, Thành Nam Nguyễn
16 [GO] 2023―Feb―19 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM SARS-COV-2 ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH Đức Trí Lại, Mạnh Hà Trần, Khánh Thu Trần
17 [GO] 2023―Feb―19 SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG GIỮA HAI BIẾN THỂ ALPHA VÀ BETA CHỦNG SARS-COV-2 Ở TRẺ EM TẠI HẢI DƯƠNG VÀ ĐỒNG THÁP Văn Đếm Phạm, Tuấn Sơn Nguyễn, Thị Thu Hoài Béi, Lê Phương Vũ, Hưng Lê
18 [GO] 2023―Feb―19 THỰC TRẠNG NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA HỆ THỐNG THU DUNG, ĐIỀU TRỊ ĐỐI TƯỢNG NHIỄM, NGHI NHIỄM SARS-COV-2 TẠI CÁC BỆNH VIỆN TỈNH THÁI BÌNH Mạnh Hà Trần, Đức Trí Lại, Khánh Thu Trần
19 [GO] 2023―Feb―17 TỈ LỆ, ĐẶC ĐIỂM, YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG VÀ NGUY KỊCH Nhuận Thủ Tô, Thị Ngọc Thảo Phạm, Minh Khôi Lê
20 [GO] 2023―Feb―15 Ý ĐỊNH TIÊM PHÒNG MŨI TĂNG CƯỜNG VẮC XIN COVID-19 CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021-2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Thị Khuyên Lương, Thị Diễm Hương Nguyễn, Thị Hà Thanh Lê, Thị Hồng Ánh Đinh, Đức Anh Béi, Kim Loan Vũ
21 [GO] 2023―Feb―15 XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN SARS-COV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME RT-PCR Thị Như Ái Nguyễn, Thị Ngọc Dung Đặng
22 [GO] 2023―Feb―10 ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ PHÚ THUẬN B, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2022 Thị Ngọc Yến Nguyễn, Thanh An Trương, Nam Tài Lai, Thị Théy Dung Nguyễn, Duy Tân Đoàn, Duy Phong Nguyễn
23 [GO] 2023―Feb―10 TÁC ĐỘNG CỦA MẮC COVID-19 LÊN QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ XẠ TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỤ KHOA Đăng Khoa Nguyễn, Đặng Ngọc Linh Trần, Hoàng Quý Nguyễn, Thành Công Phan
24 [GO] 2023―Feb―10 ĐÁNH GIÁ HIỆU BÀI THUỐC SÂM TÔ ẨM ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ: MỘT NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ TIẾN CỨU Văn Thanh Phéng, Thị Diệu Thường Trịnh
25 [GO] 2023―Feb―10 THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA NHIỄM SARS-COV-2 CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ Thành Công Phan, Đặng Ngọc Linh Trần, Hoàng Quý Nguyễn, Đăng Khoa Nguyễn
26 [GO] 2022―Dec―28 NĂNG LỰC ĐIỀU DƯỠNG ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021 Trần Quang Huy, Đinh Gia Huệ, Ngô Thanh Hải, Đỗ Quang Tuyển, Trương Việt Dũng
27 [GO] 2022―Nov―13 THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19 Phạm Thị Ngọc Nga, Lê Thị Nhân Duyên, Ngô Thị Phương Thảo, Trịnh Minh Thiết, Nguyễn Hiệp Phúc, Béi Trần Hoàng Huy, et al. (+2)
28 [GO] 2022―Nov―13 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN RỐI LOẠN CĂNG THẲNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI DO COVID-19 Phan Ngọc Hà, Vũ Kim Duy, Trần Hoàng Mỹ Liên, Béi Thanh Thúy, Lê Anh Tuấn
29 [GO] 2022―Nov―13 TỈ LỆ TỬ VONG VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN COVID-19 ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN-3 BÌNH DƯƠNG Đỗ Văn Trang, Đỗ Hà Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Đức Cảnh
30 [GO] 2022―Nov―13 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Ở 4 TỈNH CỦA VIỆT NAM Nguyễn Quốc Doanh, Dương Thị Thu Trà, Nguyễn Hương Giang, Vũ Kim Duy, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Thị Thanh Xuân, et al. (+5)
31 [GO] 2022―Nov―13 KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ-HÀNH VI PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ Trương Hoàng Phúc, Lê Thị Diễm Trinh, Phạm Duy Quang
32 [GO] 2022―Nov―13 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 - 3/2022) Cao Vân Trường, Thân Mạnh Héng, Lê Văn Nam
33 [GO] 2022―Oct―09 COVID-19 KÉO DÀI Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG GOOD (GOOD’S SYNDROME) - TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH Cung Văn Công, Lê Ngọc Huy
34 [GO] 2022―Oct―09 ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ NHIỄM VI RÚT SARS-COV-2 CỦA TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ COVID CỦ CHI Huỳnh Chương, Nguyễn Minh Sang, Lâm Vĩnh Niên, Nguyễn Đức Lĩnh, Đặng Minh Đắc
35 [GO] 2022―Oct―09 GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP RT-qPCR TIẾT KIỆM HÓA CHẤT CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2 TỪ MẪU PHẾT TỴ HẦU Nguyễn Hưng Thịnh, Nguyễn Đoàn Huỳnh Anh Phúc, Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn
36 [GO] 2022―Sep―23 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trần Đỗ Héng, Trần Phước Thịnh, Nguyễn Tấn Đạt
37 [GO] 2022―Sep―23 KIẾN THỨC CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢCCẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19 Trần Trương Ngọc Bích, Phạm Thị Ngọc Nga, Phan Thị Ánh Nguyệt, Ngô Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hiệp Phúc, Trương Quỳnh Trang, Phạm Công Thanh
38 [GO] 2022―Sep―23 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BỆNH NHÂN COVID-19 MỨC ĐỘ NẶNG, NGUY KỊCH Phạm Minh Tuấn, Trần Văn Giang, Phạm Ngọc Thạch
39 [GO] 2022―Sep―23 ĐẶC ĐIỂM PHƠI NHIỄM SARS-COV-2 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19 NĂM 2020 Phạm Lê An, Trần Ngọc Đăng, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Trường Viên, Nguyễn Thị Tường Vy, Trần Bảo Vy, et al. (+5)
40 [GO] 2022―Aug―26 TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN 18 TUỔI NĂM 2020 Nguyễn Thanh Thảo, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Thu Hiền
41 [GO] 2022―Aug―26 ĐẶC ĐIỂM VÀ TIẾN TRIỂN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM XQUANG VÀ CT NGỰC Ở CÁC BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW Trần Văn Giang, Trần Quốc Vương, Nguyễn Quốc Phương
42 [GO] 2022―Aug―26 THANG ĐO NIỀM TIN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phạm Lê An, Trần Ngọc Đăng, Đỗ Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Bé Phương, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Trường Viên, et al. (+5)
43 [GO] 2022―Aug―26 STRESS VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SAU MẮC COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Huỳnh Giao, Nguyễn Ngọc Lân
44 [GO] 2022―Aug―21 ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỄN BIẾN MỘT SỐ XỨT NGHIỆM CỦA BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ TỔN THƯƠNG PHỔI TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2- ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Đình Dũng, Lương Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Dũng, Vương Xuân Toàn
45 [GO] 2022―Aug―21 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BN COVID-19 NHẬP VIỆN Đoàn Lê Minh Hạnh, Phan Thái Hảo, Phan Duy Quang, Nguyễn Văn Thọ, Phan Minh Hoàng
46 [GO] 2022―Aug―21 ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐIỂM SỐ TRẦM TRỌNG CỦA VIÊM PHỔI DO COVID-19 TRÊN PHIM CHỤP X QUANG, CẮT LỚP VI TÍNH NGỰC VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ LÂM SÀNG Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Văn Hưng, Phạm Thị Thu Thủy, Trần Văn Việt
47 [GO] 2022―Aug―21 KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 TRONG HUYẾT THANH NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH SAU TIÊM MŨI 2 VACCIN SARS-COV-2 TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY Trần Thành Vinh, Lâm Vĩnh Niên, Lê Văn Thanh, Lê Hữu Hoàng, Lê Thị Kim Ái, Phan Thị Anh Thư, Dương Hà Khánh Linh
48 [GO] 2022―Jul―31 HÀNH VI SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG LÀN SÓNG DỊCH THỨ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Phạm Lê An, Trần Ngọc Đăng, Đỗ Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Trường Viên, Nguyễn Thị Tường Vy, et al. (+5)
49 [GO] 2022―Jul―17 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 Trần Trương Ngọc Bích, Phạm Thị Ngọc Nga, Trần Văn Đệ, Phan Thị Ánh Nguyệt, Ngô Thị Thúy Hằng, Trần Hoài Ân, Nguyễn Hữu Chường
50 [GO] 2022―Jul―17 NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CỦA MEDLATEC Trần Văn Thụ, Nguyễn Thạch Thảo, Nguyễn Bá Phong, Triệu Quang Tĩnh, Lương Văn Phong, Đào Danh Vĩnh, Nguyễn Quốc Dũng
51 [GO] 2022―Jul―17 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MÔ HÌNH BỆNH TẬT Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ CÓ TIỀN SỬ NHIỄM SARS-COV-2 TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ THUỘC HỆ THỐNG MEDLATEC Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Thị Kim Len, Béi Văn Long, Nguyễn Thị Huyền, Vũ Thị Tuyền, Nguyễn Thị Nhung, et al. (+6)
52 [GO] 2022―Jun―23 THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI MỘT SỐ XÃ HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Thị Ánh
53 [GO] 2022―Jun―23 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GỘP DUNG DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2 BẰNG KỸ THUẬT RT-qPCR Phan Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn, Nguyễn Hưng Thịnh, Nguyễn Ước Nguyện
54 [GO] 2022―Jun―22 CA LÂM SÀNG: TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM Ở BỆNH NHÂN SAU MẮC COVID-19 Vũ Thanh Bình
55 [GO] 2022―Jun―22 TỶ LỆ MẮC BỆNH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2022 Nguyễn Anh Khoa, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Đặng Thị Phương Duyên
56 [GO] 2022―Jun―22 TÌNH TRẠNG CĂNG THẲNG, LO ÂU, TRẦM CẢM CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN SAU 2 NĂM ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2022 Nay Phi La, Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Hoàng Hải Phúc
57 [GO] 2022―Jun―22 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hà, Đặng Héng Dũng
58 [GO] 2022―Jun―22 TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Phan Nguyệt Hà, Trần Thơ Nhị
59 [GO] 2022―Jun―21 CA LÂM SÀNG: HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH KHOEO CHÂN Ở BỆNH NHÂN SAU MẮC COVID-19 Vũ Thanh Bình
60 [GO] 2022―Jun―21 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI VIỆT NAM Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Thu
61 [GO] 2022―Jun―20 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN COVID-19 CAO TUỔI CÓ BỆNH MẠN TÍNH VÀ PHỤ NỮ CÓ THAI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2021 Huỳnh Minh Chín, Béi Công Chiến, Nguyễn Xuân Dục, Võ Thị Kim Anh
62 [GO] 2022―Jun―20 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THẢO MỘC - SV TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ NHẸ VÀ VỪA TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2 TỈNH BẮC GIANG Trần Trọng Dương, Nguyễn Thị Minh
63 [GO] 2022―Jun―17 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI TẦNG 1 TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2021 Huỳnh Minh Chín, Nguyễn Thị Mai Trinh, Huỳnh Anh Phi
64 [GO] 2022―Jun―17 KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THUYỀN VIÊN VIỆT NAM TRÊN TÀU QUỐC TẾ TẠI CẢNG NGHI SƠN NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Trần Đức Minh, Lương Ngọc Trương, Nguyễn Đăng Vững
65 [GO] 2022―Jun―17 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ TUÂN THỦ CÁCH LY ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ TRỌ CỦA CÔNG NHÂN NHIỄM COVID-19 TẠI THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2021 Huỳnh Minh Chín, Nguyễn Hồng Chương
66 [GO] 2022―Apr―27 KINH NGHIỆM VÀ CẢM NHẬN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TUYẾN ĐẦU KHI CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19 Phạm Thị Théy Dung, Đỗ Xuân Viện, Vũ Minh Thúy, Nguyễn Thị Hồng Anh
67 [GO] 2022―Apr―27 THỰC TRẠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020 Nguyễn Khánh Thị Liên, Lê Đình Luyến, Đoàn Ngọc Thuỷ Tiên
68 [GO] 2022―Apr―27 SO SÁNH SÀNG LỌC NGUY CƠ DINH DƯỠNG VỚI TIÊU CHÍ GLIM MỚI VỀ SUY DINH DƯỠNG VÀ LIÊN QUAN ĐẾN SUY NHƯỢC CƠ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G Nguyễn Duy Đông, Tạ Việt Hà, Huỳnh Thị Thu Hương, Đinh Việt Héng
69 [GO] 2022―Apr―27 ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021 Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Anh Khoa, Lê Phúc, Nguyễn Hữu Huyên
70 [GO] 2022―Apr―26 CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ TỪ 5-11 TUỔI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022 Nguyễn Thị Hà, Ngô Văn Lăng, Đặng Héng Dũng, Đặng Héng Mạnh
71 [GO] 2022―Apr―26 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ TỪ 5-11 TUỔI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI PHÚC THỌ-HÀ NỘI Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thị Hà, Đặng Héng Mạnh
72 [GO] 2022―Apr―25 CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ TỪ 5-11 TUỔI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022 Nguyễn Thị Hà, Ngô Văn Lăng, Đặng Héng Dũng, Lê Văn Thu, Đặng Héng Mạnh
73 [GO] 2022―Apr―21 XÁC NHẬN GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG CỦA BỘ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN VIRUS SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NGUYỂN TRI PHƯƠNG Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Ước Nguyện, Lương Trần Thanh Duy, Hồ Viết Công
74 [GO] 2022―Apr―15 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, 2021 Phạm Thị Ngọc Nga, Trần Trương Ngọc Bích, Đỗ Thị Cẩm Hồng, Phan Thị Ánh Nguyệt, Ngô Thị Thúy Hằng, Hứa Thị Kim Chi, Nguyễn Hữu Chường
75 [GO] 2022―Apr―15 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN NGƯỜI DÂN TỘC Ê ĐÊ MẮC COVID-19 SAU TIÊM VẮC XIN TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021 Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Hữu Huyên
76 [GO] 2022―Apr―15 SO SÁNH KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN SARS-COV-2 Ở MẪU GỘP 20 VÀ GỘP 10 BỆNH PHẨM DỊCH TỴ HẦU BẰNG KỸ THUẬT REAL-TIME RT PCR Nguyễn Văn An, Lê Thu Hồng, Nguyễn Héng Cường, Hoàng Xuân Quảng, Nguyễn Thái Sơn
77 [GO] 2022―Mar―13 VAI TRÒ CỦA THANG ĐIỂM SARC-F TRONG DỰ ĐOÁN NGUY CƠ TIẾN TRIỂN Ở BỆNH NHÂN COVID-19 CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G Nguyễn Duy Đông, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Dịu
78 [GO] 2022―Mar―13 GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA TỈ SỐ BẠCH CẦU ĐA NHÂN TRUNG TÍNH-BẠCH CẦU LYMPHO Ở BỆNH NHÂN COVID-19 VỪA VÀ NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G Nguyễn Duy Đông, Nguyễn Văn Sơn, Phan Bá Nghĩa, Trần Văn Duy
79 [GO] 2022―Feb―25 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ LÂM SÀNG VÀ BIẾN CỐ BẤT LỢI TRÊN NGƯỜI BỆNH COVID-19 ĐƯỢC SỬ DỤNG THUỐC REMDESIVIR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC Dương Thanh Hải, Khổng Trọng Thắng, Trương Ngọc Hải, Ngô Thị Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Phương Khanh, Nguyễn Đỗ Quang Trung, et al. (+6)
80 [GO] 2022―Feb―25 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN 18 TUỔI TẠI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021 Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Hữu Huyên
81 [GO] 2022―Feb―25 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤP NHẬN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 DO VIỆT NAM SẢN XUẤT Nguyễn Thị Hà, Ngô Văn Lăng, Đặng Héng Dũng, Phạm Thị Yến Thư
82 [GO] 2022―Jan―12 ĐÁNH GIÁ TƯƠNG QUAN GIỮA BỆNH COVID-19 VÀ ĐỘ BAO PHỦ TIÊM VẮC XIN Ở TỈNH ĐẮK LẮK, NĂM 2021 Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Hữu Huyên
83 [GO] 2022―Jan―08 TÌNH TRẠNG CĂNG THẲNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 Vũ Thị Cúc, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Xuân Chi, Nguyễn Võ Minh Hoàng, Võ Văn Thắng, Nguyễn Minh Quân
84 [GO] 2022―Jan―05 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỨC ĐỘ NẶNG CỦA TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC Ở BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN DO COVID-19 Hoàng Văn Sỹ, Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Thanh Phong, Huỳnh Nghĩa, Lê Phước Truyền, Triệu Khánh Vinh, et al. (+10)
85 [GO] 2021―Dec―16 THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ COVID-19 CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2020 Trần Thị Nguyệt, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Nguyệt, Béi Văn Téng, Nguyễn Thị Hoa Huyền
86 [GO] 2021―Oct―19 BƯỚC ĐẦU MÔ TẢ NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 Nguyễn Thanh Hồi, Nguyễn Thị Thu Phương
87 [GO] 2021―Oct―19 LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN COVID-19 VÀ SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG Thân Mạnh Héng, Nguyễn Đức Minh, Lê Văn Nam
88 [GO] 2021―Sep―13 MỘT SỐ YẾU TỐ XÃ HỘI LIÊN QUAN TỚI STRESS SAU SANG CHẤN Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ COVID-19 Trần Thanh Hương, Trần Thơ Nhị, Nguyễn Kim Thư
89 [GO] 2021―Sep―13 XÂY DỰNG THANG ĐO MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN TIÊM CHỦNG VẮC-XIN PHÒNG NGỪA COVID-19 TRÊN ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN Tô Hồng Thư, Võ Ngọc Yến Nhi, Nguyễn Thị Thu Thủy
90 [GO] 2021―Sep―11 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TẠI ĐÀ NẴNG Ngô Thị Kim Yến, Trần Thị Hoài Vi, Trần Thanh Thủy, Nguyễn Tiên Hồng, Phạm Thị Kim Chi, Trương Văn Trình, et al. (+3)
91 [GO] 2021―Sep―11 ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN XQUANG NGỰC Ở BỆNH NHÂN COVID-19 Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Thị Thu Thủy, Trần Văn Việt
92 [GO] 2021―Sep―10 COVID-19: APPROACH TO DIAGNOSIS AND TREATMENT STRATEGY IN VIETNAM Ngo Van Cong
93 [GO] 2021―Aug―10 MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NHÂN VIÊN CỦA BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH TRONG DỊCH COVID-19 Trần Thị Len, Lê Anh Tuấn, Béi Thanh Thúy, Phạm Anh Téng, Trần Thơ Nhị, Trần Thị Thanh Hương
94 [GO] 2021―Aug―10 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤP NHẬN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CỦA GIÁO VIÊN VIỆT NAM NĂM 2021 Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Huê
95 [GO] 2021―Aug―07 KIẾN THỨC VỀ COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI NĂM 2020 Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Phương Hoa
96 [GO] 2021―Aug―07 MÔ HÌNH TRIỂN KHAI KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-CoV-2 BẢO VỆ BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ TRONG BỐI CẢNH ĐỢT DỊCH COVID-19 THỨ TƯ TẠI VIỆT NAM Nguyễn Lê Hải, Vũ Hoài Nam, Nguyễn Đặng Khiêm, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn Hưng, et al. (+3)
97 [GO] 2021―Aug―02 HIỆU LỰC VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO RỐI LOẠN CĂNG THẲNG SAU SANG CHẤN (PSS-SR) TRÊN SINH VIÊN NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 Phạm Anh Téng, Trần Thị Len, Béi Thanh Thúy, Trần Thơ Nhị, Nguyễn Minh Sang, Trần Thị Thanh Hương, Đỗ Tuyết Mai
98 [GO] 2021―Jul―21 THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19) Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI NĂM 2020 Béi Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Nguyễn Ngọc, Đào Đức Thao, Nguyễn Hoàng Thanh
 [1] 

98 Results       Page 1[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.007 sec