col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Mehmet Dursun Erdem

129 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2024―Jan―05 Covid-19 Sağlık Okuryazarlığına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması Pınar GÜNGÖR KETENCİ
2 [GO] Journal of Turkish Studies 2023―Oct―06 Etkinlik Yoksunluğunun ve Covid-19 Korkusunun Psikolojik Sağlıklılık ile İlişkisi Halis ÖZERK
3 [GO] Turkish Studies - Language and Literature 2023―Oct―06 Mozart’ın ‘Saraydan Kız Kaçırma Operası’nın Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Yeniden Yazımı Üzerine Bir İnceleme Nihal YETKİN KARAKOÇ
4 [GO] Turkish Studies - Social Sciences 2023―Mar―27 Kuzey Kıbrıs’ta Yaşayan Bireylerin COVID-19’a İlişkin Korku, Kaygı ve Takıntı Düzeylerinin İncelenmesi Bengü BERKMEN, Türkmen TÖRE, Çağla AKARSEL
5 [GO] Turkish Studies - Educational Sciences 2023―Mar―27 Pandemi Sürecinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Covid-19 Aşısı İle İlgili Farkındalıklarının Belirlenmesi Zeliha GEZDİRİCİ, Mürüvvet DEMİRAL ÜZAN, Esra ÖZAY KÖSE
6 [GO] Turkish Studies - Educational Sciences 2023―Mar―27 Okul Yöneticilerinin COVID-19 Döneminde Uzaktan Eğitim Sürecine Dair Deneyim ve Görüşlerinin İncelenmesi Nurcihan BÜYÜKKARABACAK, Aydın BALYER
7 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2023―Jan―04 Covid-19 Pandemisinin Dünya’da Ve Türkiye’de Havayolu Taşımacılığına Etkisi Esma IRMAK, İrem PELİT
8 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2023―Jan―04 Covid-19 Sürecinde Sağlık Okuyazarlığının Sağlıklı Yaşam Biçimi ve Ebeveynlerde Sağlık Eğitimi Bilinç Düzeyine Etkisi Ebrar YALTAGİL, Aysel ARSLAN
9 [GO] Turkish Studies - Comparative Religious Studies 2023―Jan―02 Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilal Kartal, Sevda KARTAL
10 [GO] Turkish Studies - Social Sciences 2022―Oct―27 Hemşirelik Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Stres, Covid-19 Anksiyetesi ve Korkularının İzlenmesi Yasemin CEYHAN, Hilal SEKİ ÖZ, Nurdan AYMELEK ÇAKIL, Musa ÖZATA
11 [GO] Turkish Studies - Social Sciences 2022―Oct―27 “Bunlar, Hastalık Yayan İnsanlar!”: Suriyelilere Yönelik Toplumsal Algıların Oluşmasında Covid-19’un Etkisinin İncelenmesi Recep BAYDEMİR, Sedat BENEK
12 [GO] Turkish Studies - Social Sciences 2022―Oct―27 Din Hizmetleri Çalışanlarının Covid-19’un Nedenlerine Yönelik Algı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa MEMİŞ
13 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2022―Oct―06 Covid-19’un Katılım Bankalarının Finansal Performansı Üzerine Etkisi: TOPSIS Yöntemi ile Bir Uygulama Muhammed Hadin ÖNER
14 [GO] Turkish Studies - Educational Sciences 2022―Sep―24 LGS ve YKS Sınav Döneminde Olan Öğrencilerde Covid-19 Pandemisinin ve Kısıtlamalarının Sınav Stresine Etkisi Esra IŞIK, Selim ACAR
15 [GO] Journal of Turkish Studies 2022―Sep―02 Covid-19 Salgın Döneminde 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları ve İlişkili Faktörler: Türkiye Örneği Birgül ÇİÇEK, Hande ŞAHİN, Sibel ERKAL
16 [GO] Journal of Turkish Studies 2022―Jul―10 Düzenli Spor Yapanların Covid-19 Pandemi Döneminde Evde Kısıtlı Kalmaları Egzersize Yönelik Tutum ve Davranışlarını Değiştirdi mi? Mustafa AKIL, Ali Enes US
17 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2022―May―26 Sağlık Eşitsizlikleri ve COVID-19 Pandemisi: Türkiye Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme Tuba YÜCEL, Yılmaz DAŞLI
18 [GO] Journal of Turkish Studies 2022―May―10 COVID-19 Pandemi Sürecinin Sanat ve Kültür Alanına Makroekonomik Etkileri Hasan ALPAGO
19 [GO] Turkish Studies - Social Sciences 2022―Jan―07 COVID-19 Pandemisi Sürecinde İletişim Bilimleri Alanında Yapılan Akademik Araştırmalar Üzerine Bir Sistematik Derleme Kübra GÖKLER, Hasan GÜLLÜPUNAR
20 [GO] Turkish Studies - Social Sciences 2022―Jan―07 Z Kuşağının İşgücü Nitelikleri ve Covid-19’un Z Kuşağının İş Hayatı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir İnceleme Begüm Dilara EMİROĞLU
21 [GO] Turkish Studies - Educational Sciences 2021―Nov―02 Koronavirüs (Covid-19) Geçiren Ergenlerin İzolasyon Süreci Sonrasında Hastalık Deneyimine İlişkin Görüşleri Emin KURTULUŞ, Betül DÜŞÜNCELİ, Hacer YILDIRIM KURTULUŞ
22 [GO] Turkish Studies - Educational Sciences 2021―Nov―02 Sınıf Öğretmenlerinin Covid-19 Korku Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Aytekin KARBEYAZ, Murat KURT
23 [GO] Turkish Studies - Educational Sciences 2021―Nov―02 Covid-19 Pandemi Sürecinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Veysel Karani ALTUN
24 [GO] Turkish Studies - Social Sciences 2021―Nov―01 Covid-19 Konusunda Yapılan Bilimsel Çalışmaların Görsel Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi Fırat SEYHAN, Zekai ÖZTÜRK
25 [GO] Turkish Studies - Language and Literature 2021―Sep―29 Covid-19 Pandemi Döneminde İlkokul 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hatalarının Belirlenmesi Başak KASA AYTEN, Sema EKMEKCİ
26 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2021―Sep―29 Covid-19’un Türkiye Ekonomisine Etkileri: Ekonomistler ile Yapılan Nicel Bir Araştırma Sadettin PAKSOY
27 [GO] Journal of Turkish Studies 2021―Sep―04 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19 Pandemi Sürecinde Tıbbi Atık Yönetimine İlişkin Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme Özgür YEŞİLYURT, Yalçın DİCLE
28 [GO] Journal of Turkish Studies 2021―Jul―13 Uçuş Hareketliliği ile Covid-19 Yayılım İlişkisi: Balkanlarda Bir Araştırma Demet DAĞLI, Ednan AYVAZ
29 [GO] Journal of Turkish Studies 2021―May―02 Ülkelere Göre Covid-19 Virüsü Verilerinin Faktör Analizi ile İncelenmesi Yıldırım DEMİR-
30 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Dec―28 Öğretmen Görüşlerine Göre, Covid-19 Küresel Salgını Döneminde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi Serkan DEMİR- Mustafa KALE
31 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Dec―28 Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Reklamların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Açısından İncelenmesi Perihan ŞIKER-
32 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Dec―28 Covid-19 Pandemisinin Konaklama Sektörü Üzerine Etkisi: Bodrum/ Türkiye’den Bir Araştırma Hale Eda AKDURU-
33 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Dec―28 Özel Eğitim Öğretmenliği Öğrencilerinin Koronavirüs (COVID-19) Salgın Sürecinde Uygulama Derslerine İlişkin Deneyimleri Pelin PİŞTAV AKMEŞE- Nilay KAYHAN
34 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Dec―28 Covid-19 Salgını Başlangıcında Küresel Finansal Piyasalardan Erken Uyarı Sinyalleri Samiye EKİM DERTLİ- Hakan ERYÜZLÜ
35 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Dec―28 Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme Filiz YILDIRIM- Bilge ABUKAN - Hatice ÖZTÜRK - Hülya EKER
36 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Dec―28 Covid-19 Sonrası Kent Planlamasında Yaşanacak Olası Değişimler Üzerine Damla BALCI- Ali TÜRK
37 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Dec―28 Covid-19’un Türk Havayolu İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Swot Analizi Harun KARAKAVUZ-
38 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Avrupa Birliği’ni Sarsan Deprem: İnsani Güvenlik Bağlamında Covid-19 Fulya KÖKSOY-
39 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Sınıf Öğretmenleri, İlkokul Öğrencileri ve Ebeveynlerin Covid-19 İzolasyon Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Hakkındaki Görüşleri Ergün YURTBAKAN- Salih AKYILDIZ
40 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Pandemi Sürecinde (COVID-19) Davranış Değişiklikleri ve Farkındalık Düzeylerinin Anne Görüşlerine Başvurularak İncelenmesi Suna TARKOÇİN- Nurcan ALAGÖZ - Ebru BOĞA
41 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Koronavirüs (Covid-19) Farkındalık Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Okan BİLGİN-
42 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 COVID-19 ile İlgili Haberlerde Bilginin Yeniden Üretilmesi Sürecinin İnfodemik Açıdan Analizi Elif Başak SARIOĞLU- Erkan TURAN
43 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 COVID-19 ile Mücadelede Sosyal Koruma Sistemleri ve İşgücü Piyasaları H.Gülçin BEKEN-
44 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Davranışsal İktisatta Covid-19 Pandemi Süreci: Kaygı düzeyinin Sosyo-Ekonomik Karar Alma Davranışları Üzerine Etkisi Büşra AĞAN-
45 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Maske Kullanımının Etkilerinin Değerlendirilmesi Çağdaş BİÇEN- Emre ERTÜRK
46 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Birimlerinin Yapımı için Yeni Bir Proje Teslim Sistemi Olarak Yapım Yönetimi Modeli İkbal ERBAŞ-
47 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Keman Eğitimine İlişkin Öğrenci Görüşleri Gül SAKARYA- Onur ZAHAL
48 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin Öğrencilerin Perspektifinden Değerlendirilmesi Ramazan ATASOY- Celalettin ÖZDEN - Dönay Nisa KARA
49 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Pandemi (Salgın) Sürecinde Farklı Branş Sporcularının Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin Motivasyonel Kararlılık Tutumlarıyla İlişki Düzeyinin İncelenmesi Berat ERGENEKON-
50 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 COVID-19 Pandemisi Döneminde Sokağa Çıkma Sınırlaması Olan ve Olmayan İllerde Yaşayan Spor Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sercan ÖNCEN- Serkan AYDIN - Erkan MOLLA
51 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 COVID-19 Pandemisi ve Türkiye’de Kayıt Dışı Çalışanlar Elif KARA-
52 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Pandemisini Felsefi Açıdan Değerlendirmek ve Anlamak Vedat ÇELEBİ- Ahmet İNAL
53 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Markov Zincir Modellemesi ile COVID-19 Pandemisinin Çoklu Dalgaları Üzerine Yeni Bir Mekanizma ve Türkiye Uygulaması Türkmen GÖKSEL- Yetkin ÇINAR
54 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi Doğan Şafak POLAT-
55 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Doğal Ayıklanmacılık Yaklaşımına Göre Covid-19 Sürecinde Örgütlerin Değişimine Yönelik Bir Tartışma Ahmet İLHAN-
56 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Sürecinde 65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri: Çeşitli Değişkenler Açısından Bir Değerlendirme Zeynep SET-
57 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Sürecinde Türkiye’nin İngiltere’ye Malzeme Göndermesinin İngiltere Basınında Yer Alması Üzerine Bir Çalışma Zülfiye ACAR ŞENTÜRK- Rafşan Yağmur ÇELİK - Özgür Can YOLCU
58 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 COVID-19 Salgın Sürecinde Çalışanların Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Mehmet ÇETİN- Ayşegül HÜLCEN DÖNMEZ - Filiz TÜRKKAN
59 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 COVID-19 Salgın Sürecinde Yaşlılağa Bakış: 280 Karakter Yaşlılar Hakkında Ne Söylüyor? Birgül TAŞDELEN-
60 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler ve Koronavirüs (COVID-19) Salgını Muhammed Yunus BİLGİLİ-
61 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Salgını Özelinde Ulrich Beck’in “Risk Toplumu” ile Anthony Giddens’ın “Geç Modernite” Kavramlarını Yeniden Düşünmek Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ-
62 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Salgını Döneminde Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Yaşam Anlamı ve Kaygı Aykut KUL- Ramazan DEMİR, Ayşe Nur KATMER
63 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Salgını Nedeniyle Yaşanan Karantina Günlerinde Kadınların Virüs ve Gündelik Yaşamla İlgili Tutum ve Davranışları Zekiye Demir- A. Ömer TOPRAK
64 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Salgını Sürecinde Siyasi Parti Liderlerinin Twitter Mesajlarının Analizi Çiğdem TOSUN-
65 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Bırakın Ölmeden Önce Satın Alayım! Covid-19 Salgını Sürecinde Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma Ömer AYDINLIOĞLU- Zekiye TAMER GENCER
66 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Salgını Sürecinde Türk Ihracatına Ilişkin Bir Analiz Volkan SEZGİN-
67 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 COVID-19 Salgını ve Hizmetlerin Dijitalleştirilmesi: Bir Marka Yaklaşımı Hale ALAN-
68 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Salgınının Gıda ve İçecek Sektöründeki Şirketlerin Hisse Senedi Getiri ve Volatilitesine Etkisi Cüneyd Ebrar LEVENT-
69 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Salgınının Yönetilmesinde Sosyal Medya Kullanımı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Resmi Twitter Hesabı Üzerine Bir Analiz Tuba KALÇIK- Ümmü ALTAN BAYRAKTAR
70 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak: Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler Bilge ABUKAN- Filiz YILDIRIM - Hatice ÖZTÜRK
71 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Koronavirüs (COVID-19) Salgınında Sosyodemografik Özellikler, Psikolojik Sağlamlık ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Taner ARTAN- Irmak ATAK - Merve KARAMAN - Fatih CEBECİ
72 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 COVID-19 ve Seçilmiş BIST Sektör İndeksleri İlişkisinde Sıcaklığın Moderatör Etkisi Abdulkadir BARUT- Emine KAYA
73 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Türkiye’de Covid-19 Yeni Koronavirüs Hastalığı Vakasının Ortaya Çıktığı ve Yayılmaya Başladığı İlk Günlerde Yayınlanan Kamu Spotu ve Reklamların İzleyici Üzerindeki Etkisi Anıl DAL CANBAZOĞLU-
74 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Akademik Personelin COVID-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi Sümeyra CEYHAN- Yasin UZUNTARLA
75 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Ortaokul Öğrencilerinin Covid-19’a Yönelik Metaforik Algıları Aslı GÖRGÜLÜ ARI - Kevser ARSLAN
76 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Covid-19’lu Hastalara Tedavi Ve Bakım Veren Sağlık Çalışanlarının Görüşlerinin Belirlenmesi Sıddıka ERSOY- Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ - İsmail Hakkı ERSOY
77 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Oct―27 Yeni Tip Koronavirüs (SARS-CoV2) Salgınına Bağlı Uzaktan Eğitim Sürecinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi Muhammet SÖNMEZ- Kasım YILDIRIM - Fatih ÇETİN ÇETİNKAYA
78 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Afetler Çağı, Afetlerin Yapısal Dönüşümü ve COVID-19 Celal İNCE-
79 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Kitlesel Göçler ve Enfeksiyon Hastalıkları Arasındaki İlişkiler Kapsamında Antropolojik Değerlendirmeler: Koronavirüs (Covid-19) Damla TAŞKIN- Vahdet ÖZKOÇAK
80 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Ölüm Hızını Etkileyen Faktörlerin Küresel Bazda Değerlendirilmesi Burhanettin UYSAL- Mustafa DEMİRKIRAN - Mehmet YORULMAZ
81 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Küresel Krizlerde Kişilik Özelliklerine Göre Sosyal Medya Algısı: COVID-19 Örneği Volkan ÖNGEL- Hasan Sadık TATLI - Gözde BOZKURT
82 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Özelinde Korku-Kaygı Düzeyleri Meryem MEMİŞ DOĞAN- Başak DÜZEL
83 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Huntington’un Medeniyetler Çatışmasını Covid-19 Üzerinden Yeniden Okumak Haluk YAMAN-
84 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Hava Kalitesi ile Covid-19 Arasındaki İlişki: G-7 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama Veysel YILMAZ- Türker ŞİMŞEK
85 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Küresel Salgında Dünyada ve Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme Savaş DURMUŞ- Dilek ŞAHİN
86 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Koronavirüse (Covid-19) Karşı Türkiye’nin Karantina ve Tedbir Politikaları İzzet ERDEM-
87 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Kaygısının Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma Erol TEKİN-
88 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Salgınların Sosyal-Psikolojik Görünümü: Covid-19 (Koronavirüs) Pandemi Örneği Sait YILDIRIM-
89 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 WhatsApp’ta Yayılan COVID-19 Mesajları Zincir Mektupların Yeni ve Farklı Bir Biçimi Olabilir mi? Hasan KIZILDAĞ-
90 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe Eğitimi Yavuz Selim BAYBURTLU-
91 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Pandemi Döneminde Hanehalkındaki Çatışma ve Birlik-Beraberlik Durumunun İncelenmesi M. Serhat ÖZTÜRK- Nihan GÜRSOY - Didem DEMİR ERBİL - Oya HAZER
92 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Pandemi Günlerinde Milli Bayramların Çevrimiçi Gazetelere Yansıması Deniz Elif YAVALAR-
93 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Pandemi Sürecinde Ailelerin Evde Oyun Oynamaya İlişkin Görüşleri Oğuz Serdar KESİCİOĞLU- Mehmet MART
94 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Pandemi Sürecinde Dijital Diplomasi: T.C. Dışişleri Bakanlığı Üzerine Bir Araştırma Emel TANYERİ MAZICI-
95 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Pandemi Sürecinde Evde Uygulanan Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenmanlar Profesyonel Hentbol Oyuncularının Formda Kalmalarını Sağlayabilir mi? Murat BİLGE- Gökhan DELİCEOĞLU - Özkan IŞIK
96 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Sınıf Öğretmeni Adaylarının COVID-19 Pandemi Sürecine İlişkin Görüşleri Nil DUBAN- Fatma Gül ŞEN
97 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Kötü Huylu Problem Perspektifinden Covid-19 Pandemisi ile Mücadele Stratejileri: Teorik ve Pratik Bir Analiz Abdullah UZUN-
98 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri Büşra BAKİOĞLU- Mustafa ÇEVİK
99 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kaygı Öz-yeterlilik ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Özel Sektör ve Kamu Çalışanları Karşılaştırması Berat ÇİÇEK- Vedat ALMALI
100 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Pandemisinde; Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Kadınların Sosyal Destek Gereksinimi ve Ebelik Yaklaşımları Reyhan AYDIN- Tuba KIZILKAYA - Selma HANCIOĞLU AYTAÇ - Nükte TAŞLAR
101 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Pandemisine Bağlı Yaşanan Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği Yasemin ÇÖLGEÇEN- Hasan ÇÖLGEÇEN
102 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Pandemisine BIST 100 Reaksiyonu: Ekonometrik Bir Analiz Ünal GÜLHAN-
103 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Azerbaycan Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Pandemisine Yönelik Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma Fuat KORKMAZER- Fuad SELAMZADE - Sedat BOSTAN
104 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Pandemisinin Giyim Kuşama Tematik Yansımaları: Maske Kullanımı Nazan AVCIOĞLU KALEBEK- Gökçe ÖZDEMİR
105 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Pandemisinin Sonuçları Beslenme Alışkanlığımızı Değiştirebilir mi? Bir Tercihten Bir Gereksinime Dönüş Çağatay ÜSTÜN- Seçil ÖZÇİFTÇİ
106 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Pandemi Tarihinde Üç Hastalık ve Covid-19 Pandemisinin Sosyal Etkisinin Bu Hastalıklarla Değerlendirilmesi Çağatay ÜSTÜN-
107 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Koronavirüs (Covid-19) Süreci Bağlamında Kötülük Problemine “Holistik Bakış” ve “‘Sözde Problem’ Yaklaşımı” Ahmet BAYINDIR-
108 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Sürecinde E-Ticaret Sitelerine Yöneltilen Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi Hüseyin GÜVEN-
109 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Yaşlı Ayrımcılığının Pandemi Hali: COVID-19 Sürecinde Kuşaklararası Etkileşimin Dönüşümü Berfin VARIŞLI- Tule GÜLTEKİN
110 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Sürecinde Online Seslifoto (OSF) Yöntemiyle Biyopsikososyal Manevi ve Ekonomik Meseleleri ve Genel İyi Oluş Düzeyini Ele Almak: OSF’nin Türkçeye Uyarlanması Ahmet TANHAN-
111 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Deneyimleri Özgür SİREM- Özlem BAŞ
112 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Sürecinde YouTube’daki Doktor Videolarının WHO ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Söylemleri ile Karşılaştırılması İsmail BAYDİLİ-
113 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Salgın Sürecinde Sosyal Medyada Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık: Twitter Örneği Meyrem TUNA UYSAL- Gizem TAN EREN
114 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Doğal Afetleri Anlamlandırma ve Başa Çıkma: Covid-19 Salgını Üzerine Bir Saha Araştırması Hasan KAPLAN- Kenan SEVİNÇ - Nihal İŞBİLEN
115 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Salgını Bir Gıda Güvenliği Tehlikesi Midir? Yasin AKKEMİK- Ahmet GÜNER
116 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Uluslararası Havayolları Şirketlerinin Covid-19 Salgını Sürecinde Instagram’da Marka İletişimi Stratejilerinin Analizi Zeynep Benan DONDURUCU- Aysel ÇETİNKAYA
117 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Salgını Sürecinde Kaygı ile Maneviyat, Psikolojik Sağlamlık ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Figen KASAPOĞLU-
118 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Salgını Sürecinde Paramedik Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması Pelin AKYOL- Akın ÇELİK
119 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Salgınının Eğitime Etkisi Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ- Murat ÇAKIN
120 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Spor Organizasyonlarına Etkisi ve Sporda Normalleşme Süreci Ali Gürel GÖKSEL-
121 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19 Salgınının Uluslararası Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi Serkan YENAL-
122 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Salgınının ve Karantinanın Psikolojik Etkileri İrem ÖZTÜRK- Seda AKALIN - İrem ÖZGÜNER - Mehmet ŞAKİROĞLU
123 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Salgınında Bireylerde Algılanan Stres Düzeyi ve Kaygı Düzeyleri Özkan GÖKSU - Hatice KUMCAĞIZ
124 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19 Sonrası Türk Sinema Endüstrisi Üzerine Bir İnceleme Mesut AYTEKİN-
125 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Koronavirüs’ün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’nin Kırsal Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Analiz Ertan ÖZÇOBAN-
126 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Bir Salgın Hastalık Olarak Covid-19’un Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim Ana Sanat Dalındaki Öğrencilerin Resimlerine Yansımaları Gonca YAYAN-
127 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19’un Havalimanları Performansları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Türkiye Havalimanları Örneği Edib Ali PEHLİVANLI-
128 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 Covid-19’un Uluslararası Turizm Üzerinde Diğer Krizlerden Farklı Etkileri İbrahim Bora ORAN-
129 [GO] Journal of Turkish Studies 2020―Sep―02 COVID-19`a Karşı OECD Ülkelerinin Etkinliğinin VZA ile Değerlendirilmesi Fuad SELAMZADE- Yahya ÖZDEMİR
 [1] 

129 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.007 sec