col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Vietnam Medical Journal, Vietnam Medical Association

236 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Apr―10 ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID-19 NĂM 2021 Minh Giang Lê, Nam Khánh Đỗ
2 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Apr―05 GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA D-DIMER Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021- 2023 Thị Giang Hồ, Thị Kiều My Trần, Ngọc Thạch Phạm, Thị Diệu Ngân Tạ
3 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Apr―05 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI Thị Xuân Lục, Thị Thu Hà Nguyễn, Thị Thu Hương Béi, Thị Hồng Nguyễn
4 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Mar―25 STRESS, TRẦM CẢM, LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Minh Thư Trần, Từ Mỹ Diệp, Ý Lan Võ, Tú Thanh Trịnh, Thị Tuyết Nga Trần
5 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Mar―25 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN TÁI NHẬP VIỆN SAU COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN NẰM VIỆN Lê Minh Hạnh Đoàn, Cao Châu Giang Trần
6 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Mar―15 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH PHỔI Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19 Văn Sang Nguyễn, Văn Kiên Nguyễn, Phan Ninh Trần, Quang Lục Trần, Văn Lương Hoàng, Văn Thụ Trần
7 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Mar―15 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TỔN THƯƠNG TIM TRÊN BỆNH NHI HỘI CHỨNG VIÊM ĐA HỆ THỐNG LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 Quốc Tưởng Hoàng, Minh Hiếu Lê, Thị Théy Trang Vũ, Đại Bằng Phan, Thị Ngọc Phượng Nguyễn
8 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Mar―15 THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN XÃ THAM GIA PHÒNG CHỐNG COVID-19 Minh Giang Lê, Nam Khánh Đỗ, Thị Hảo Trần
9 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Mar―15 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG VIÊM ĐA HỆ THỐNG Ở TRẺ EM LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 Quốc Tưởng Hoàng
10 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Mar―15 KHẢO SÁT MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA BỆNH NHÂN HẬU COVID-19 TẠI KHOA NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN NĂM 2022 Kim Khang Huỳnh, Hoàng Linh Nguyễn, Ngọc Thúy An Đỗ
11 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Mar―04 CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG, HÀ NỘI, 2022 Thị Bình An Nguyễn, Minh Trang Hà, Ngọc Phương Nguyễn, Thị Huyền Trang Nguyễn, Thị Liên Ngô, Thị Hoa Đinh
12 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―20 KHẢO SÁT CÁC BỆNH CẢNH LÂM SÀNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN NGƯỜI BỆNH MẤT NGỦ KHÔNG THỰC TỔN HẬU COVID-19 Ngọc Xuân Nhi Phạm, Thị Bay Nguyễn, Ngô Lê Minh Anh Nguyễn
13 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―20 SUY GIẢM TRÍ NHỚ Ở NGƯỜI BỆNH SAU MẮC COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Thị Thơm Trần, Viết Lực Trần
14 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―20 ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI, ĐÔNG MÁU Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG NHIỄM SARS-COV-2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 - 2023 Tiến Dũng Đỗ, Thị Bích Dương, Thị Chính Lưu
15 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―15 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ K¬¬ẾT QUẢ LỌC MÁU HẤP PHỤ TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI TỈNH NGHỆ AN Xuân Quảng Nguyễn, Ngọc Sơn Đỗ, Anh Trâm Quế, Đức Phúc Nguyễn
16 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―15 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRÊN NGƯỜI BỆNH COVID-19 ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Thị Hà Võ, Gia Hân Lý, Thu Thảo Vũ, Thu Thảo Nguyễn, Đức Chiến Võ
17 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―15 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG PHỔI Ở NGƯỜI BỆNH MẮC COVID-19 ĐỒNG NHIỄM HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (1/2022-6/2023) Văn Giang Trần, Thị Mai Khanh Ngô, Duy Cường Qúach
18 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―15 TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐẾN DINH DƯỠNG VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Nam Khánh Đỗ, Thị Phượng Dương, Thị Thu Liễu Nguyễn
19 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―15 TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐẾN SỨC KHỎE THỂ CHẤT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN HUYỆN THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Minh Giang Lê, Nam Khánh Đỗ, Thị Hảo Trần
20 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―15 NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ EM MẮC COVID-19 TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Hữu Nam Đào, Văn An Vũ, Văn Lâm Nguyễn, Hữu Phúc Phan, Việt Téng Cao
21 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―15 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỈ LỆ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI DO SARS-COV-2 ĐỒNG MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Hoàn Lê, Thu Thảo Đỗ
22 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Feb―05 CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ KÉM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tú Thanh Trịnh, Từ Mỹ Diệp, Ý Lan Võ, Nguyễn Minh Thư Trần, Thị Mỹ Tiên Nguyễn
23 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―30 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 LÊN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT GIAI ĐOẠN 2016-2022 Ngọc Cẩm Tiên Phéng, Thị Thu Hiền Phạm, Thị Phương Mai Trần, Thị Hồng Nguyên Trần, Đặng Minh Anh Lê, Thị Hải Yến Nguyễn, et al. (+3)
24 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―30 ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH Ở BỆNH NHÂN COVID-19 MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Huy Hoàng Nguyễn, Văn Việt Phạm, Xuân Khái Nguyễn, Tuấn Minh Ngô, Đặng Thành Công Lê
25 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―30 MỐI LIÊN QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH VỚI CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN COVID-19 MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Huy Hoàng Nguyễn, Văn Việt Phạm, Xuân Khái Nguyễn, Tuấn Minh Ngô, Đặng Thành Công Lê
26 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―30 THỰC TRẠNG MẮC COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021- 2022 Nam Khánh Đỗ, Théy Linh Nguyễn
27 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―23 TỈ LỆ CHẤP NHẬN TIÊM VẮC-XIN COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ ĐANG CHO CON BÚ TẠI HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022 Nữ Ngọc Huyền Thập, Từ Mỹ Diệp, Ý Lan Võ, Trần Trọng Bình Võ, Thị Minh Trang Nguyễn
28 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―15 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG LAO TẠI SƠN LA TRONG THỜI KỲ DỊCH COVID-19 Hữu Thắng Nguyễn, Bích Hiệp Nông
29 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―15 KẾT QUẢ THAI KỲ Ở NHỮNG THAI PHỤ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG VACXIN COVID-19 SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Thị Mỹ Linh Đinh, Thị Thanh Hiền Phạm
30 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―15 ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CẦN HỖ TRỢ HÔ HẤP Ở TRẺ NHIỄM SARS-COV-2 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2021-2022 Nhất Vy Phan, Châu Việt Đỗ, Thị Minh Hồng Phạm
31 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―11 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN CUỘC SỐNG, CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ Ở HÀ NỘI Thị Kim Nhung Tạ, Thị Thanh Xuân Lê, Ngọc Anh Nguyễn, Thanh Thảo Nguyễn, Thị Mai Hương Phan, Quốc Doanh Nguyễn, et al. (+2)
32 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―11 MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN MẤT NGỦ KHÔNG THỰC TỔN TRONG HỘI CHỨNG HẬU COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA Văn Nam Nguyễn, Quỳnh Hoa Ngô
33 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―11 THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG Thị Quỳnh Hương Lê, Hoàng Thanh Nguyễn, Nguyễn Ngọc Trần, Mạnh Héng Thân, Mạnh Héng Thân, Văn San Béi, Quốc Hưng Đoàn
34 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―11 NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHỔI COVID-19 TRÊN CLVT NGỰC VỚI GIAI ĐOẠN BỆNH Tuấn Linh Lê, Thị Théy Linh Lê, Tiến Lưu Đoàn
35 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―11 TRIỆU TRỨNG LO ÂU, TRẦM CẢM HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG, HÀ NỘI, 2022 Thị Bình An Nguyễn, Tâm Anh Phan, Minh Trang Hà, Ngọc Phương Nguyễn, Thị Huyền Trang Nguyễn
36 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―11 KẾT QUẢ KIỂM SOÁT SARS-COV-2 CỦA NƯỚC SÚC MIỆNG CHỨA POVIDONE-IODINE: TỔNG QUAN HỆ THỐNG Mạnh Tuấn Vũ, Quân Phan, Trọng Thanh Ba Vương, Đức Long Dương, Bảo Long Nguyễn, Đức Hoàng Nguyễn
37 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―05 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 Văn Thiện Trần, Văn Téng Đào, Cẩm Tú Đặng, Trung Thành Lương, Đăng Tuấn Mạc
38 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―05 KHẢO SÁT SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ Ở SINH VIÊN NGÀNH DƯỢC BỊ NHIỄM COVID-19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Minh Tiến Nguyễn, Thiện Khoa Huỳnh, Anh Khoa Nguyễn, Hà Phương Lại, Đăng Khoa Lý, Yên Hảo Trần, Duy Khánh Đặng
39 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―05 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN TÁI NHẬP VIỆN SAU COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN NẰM VIỆN Lê Minh Hạnh Đoàn, Cao Châu Giang Trần
40 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―02 THÁI ĐỘ CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ VIỆC TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19 Thị Ngọc Nga Phạm, Thị Tài Nguyên Cao, Thị Théy Trân Đoàn, Minh Thiết Trịnh
41 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―02 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA TRẺ SƠ SINH MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021-2023 Thị Mỹ Linh Nguyễn, Thị Mỹ Linh Nguyễn, Thị Khánh Dung Khu, Thị Quỳnh Nga Nguyễn
42 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―02 THỰC HÀNH VỀ VIỆC TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19 CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Trương Ngọc Bích Trần, Thị Cẩm Hồng Đỗ, Xuân Vinh Nguyễn, Hồng Diễm Đỗ, Thị Ngọc Nga Phạm, Hữu Chường Nguyễn, Thị Tuyết Nhung Phan
43 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―02 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊM PHÒNG VẮC-XIN COVID-19 CHO CON TẠI MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN Bích Diệp Phạm, Thị Hoài Anh Lê, Chí Nam Nguyễn, Đăng Linh Phạm, Hoàng Giang Tạ
44 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2024―Jan―02 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM PHỔI COVID-19 TRÊN PHIM CẮT LỚP VI TÍNH NGỰC VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỨC ĐỘ BỆNH Tuấn Linh Lê, Thị Théy Linh Lê, Tiến Lưu Đoàn
45 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Dec―11 SỰ KHÁC NHAU TRONG NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIỒNG RIỀNG, KIÊN GIANG NĂM 2021 Văn Mãi Nguyễn, Lương Hưng Nguyễn, Thị Hồng Hạnh Phạm, Thi Hạnh Lan Hà, Đình Huân Vũ, Thị Bích Ngọc Béi
46 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Dec―07 THỰC TRẠNG MẮC COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022 Thị Thanh Xuân Lê, Thị Quân Phạm, Quốc Doanh Nguyễn, Thị Mai Hương Phan
47 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Dec―07 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THAI PHỤ MẮC COVID-19 THỂ NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI - CƠ SỞ 2 Việt Cường Tạ, Thị Thu Hà Nguyễn, Hồng Trang Nguyễn
48 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Dec―07 HIỆU QUẢ CỦA VẮC XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19 (VERO CELL) TẠI HÀ NỘI NĂM 2021 Thị Thanh Xuân Lê, Thị Quân Phạm, Hữu Đức Anh Nguyễn
49 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Dec―03 COVID-19 VACCINATION EXPERIENCES OF PEOPLE RECEIVING COVID-19 VACCINES AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY AND RELATED FACTORS Tho Nhi Tran, Phuc Loc Hoang, Ngoc Ha Vuong, My Duyen Vuong, Thi Huyen Trang Hoang, Kieu Trang Pham, et al. (+4)
50 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Dec―03 CLINICAL & SUBCLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS HOSPITALIZED WITH SARS-COV-2 INFECTION IN FIELD HOSPITALS, VINH PHUC PROVINCE Hong Trung Le, Anh Tuan Tran, Thi Nu Chu, Van Truong Tru, Trung Kien Nguyen, Le Thuy Duong Nguy, Bao Ngoc Dang
51 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Dec―02 STRATEGIES TO RESPONSE TO PSYCHOLOGICAL TRAUMA OF HEALTHCARE WORKERS IN VIETNAM DURING THE COVID-19 PANDEMIC: IMPLICATION FOR THE FUTURE Thi Ha Do, Tan Son Huynh, Thanh Hiep Nguyen, Nguyen Duc Hanh Luu, Thuy Khanh Linh Tran
52 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Nov―27 THỰC TRẠNG BỆNH HÔ HẤP CỦA BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH COVID-19 Bích Ngọc Lê
53 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Nov―27 ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HO KÉO DÀI SAU COVID-19 CẤP Phạm Minh Thư Võ, Trọng Khang Nguyễn, Việt Hưng Phan
54 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Nov―27 ĐẶC ĐIỂM NHIỄM NẤM VÀ TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC KHÁNG NẤM Ở BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ VIÊM PHỔI THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 - 3/2022) Mạnh Héng Thân, Quốc Phương Nguyễn
55 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Nov―27 THỰC TRẠNG CẢM NHẬN CĂNG THẲNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN HUYỆN KHI SỬ DỤNG TRANG PHỤC BẢO HỘ CÁ NHÂN THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH VĨNH LONG 2021 Ngọc Bích Nguyễn, Thanh Phong Huỳnh
56 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Nov―17 KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI THÔNG SỐ HUYẾT HỌC Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2021 Mỹ Kim Lê, Hà Hữu Phước Đặng, Thị Minh Thuận Nguyễn
57 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Nov―17 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SARS-COV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME-PCR SỬ DỤNG CHẤT NHUỘM SYBR GREEN Thị Mai Hương Nguyễn, Thị Bảo Béi, Văn Thạo Tạ
58 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Nov―02 TÌNH HÌNH HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA QUÂN NHÂN ĐÓNG QUÂN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2022 Hoàng Thao Phạm, Minh Phương Nguyễn, Tấn Đạt Nguyễn
59 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Oct―27 KHẢO SÁT CÁC BIẾN CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM VẮC-XIN COVID-19 Ở NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Yến Nhi Phạm, Téng Hiệp Béi, Văn Bảy Võ, Dân Phúc Nguyễn, Thị Quý Thảo Lê, Quang Trung Võ
60 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Oct―27 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN CÓ TRIỆU CHỨNG COVID-19 KÉO DÀI TẠI PHÒNG KHÁM HÔ HẤP - BỆNH VIỆN TÂM ANH Văn Ngân Nguyễn, Thu Phương Phan, Quý Châu Ngô, Thị Hạnh Chu
61 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Oct―27 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN COVID-19 KÉO DÀI TẠI PHÒNG KHÁM HÔ HẤP-BỆNH VIỆN TÂM ANH Văn Ngân Nguyễn, Thu Phương Phan, Quý Châu Ngô, Thị Hạnh Chu
62 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Oct―06 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐỘ NẶNG COVID-19 Ở BỆNH NHÂN THỪA CÂN, BÉO PHÌ Minh Nhựt Vương, Tuấn Long Nguyễn, Thị Hiếu Vũ, Triều Lý Võ
63 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Oct―06 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGHĨA LỘ NĂM 2022 Thúy An Lò, Thị Hà Giang Nguyễn, Thị Kim Nhung Tạ, Thị Thanh Xuân Lê
64 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Oct―06 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 LÊN ÁP LỰC CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2022 Thị Hồng Ngoan Vũ, Thành Đạt Vũ, Văn Thoan Vũ, Thị Mến Vũ, Xuân An Cao, Thị Thanh Xuân Lê
65 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Oct―06 TRẦM CẢM CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ KHU VỰC MIỀN NAM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Tuấn Hưng Nguyễn, Trung Hà Trần, Thị Thanh Tuyền Nguyễn, Mạnh Phát Nguyễn, Tuấn Đại Nguyễn, Thị Vịnh Cao, et al. (+14)
66 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Sep―25 NGUY CƠ TIM MẠCH CỦA CÁN BỘ THUỘC BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THÁI BÌNH QUẢN LÝ SAU MẮC COVID-19 Thị Nương Trần, Thị Lý Nguyễn, Minh Hiếu Lê, Phi Héng Vũ, Xuân Thủy Trần, Thị Thanh Phương Lê
67 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Sep―25 ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH CÓ TRIỆU CHỨNG COVID-19 KÉO DÀI VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH SAU NHIỄM COVID-19 CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Phạm Minh Thư Võ, Minh Phương Nguyễn, Việt Hưng Phan, Trọng Anh Tuấn Trần
68 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Sep―18 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MẮC COVID-19 ĐỐI VỚI CÁN BỘ THUỘC BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TỈNH THÁI BÌNH Thị Thanh Phương Lê, Thị Nương Trần, Thanh Bình Vũ, Phi Héng Vũ, Minh Hiếu Lê, Thị Lý Nguyễn
69 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Sep―18 NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19 Văn Sang Nguyễn, Văn Kiên Nguyễn, Phan Ninh Trần, Quang Lục Trần
70 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Sep―18 CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG/CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19) Thị Bích Đặng, Mạnh Héng Thân, Hoàng Thanh Nguyễn, Nguyễn Ngọc Trần, Văn San Béi, Kim Thư Nguyễn, Quốc Hưng Đoàn
71 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Sep―18 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM ELISA ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ CHỐNG SARS-COV-2 TRÊN MÁY MIỄN DỊCH BÁN TỰ ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM 2022 Thị Thu Hà Nguyễn, Xuân Thắng Trần, Thị Ngọc Hà Béi
72 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Sep―09 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI NĂM 2021-2022 Hoàng Dương Trần, Thị Huyền Trang Nguyễn, Thanh Thảo Nguyễn, Thị Thanh Xuân Lê, Thị Quân Phạm, Ngọc Anh Nguyễn, Thị Kim Nhung Tạ
73 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Sep―09 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN ỨNG THÔNG THƯỜNG SAU TIÊM MŨI 3 VẮC XIN PHÒNG BỆNH COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN ĐƯỢC TIÊM CHỦNG TẠI ĐIỂM TIÊM CHỦNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, NĂM 2022 Thị Thanh Thủy Đỗ, Văn Thành Nguyễn, Thúy Nam Nguyễn, Diệu Linh Hoàng, Thị Huyền Phương Lương, Thị Thanh Hà Lê, et al. (+3)
74 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―30 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI PHÒNG KHÁM HẬU COVID-19, BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH Quốc Tài Trần, Thị Kim Vân Nguyễn, Triệu Mỹ Cảnh Phan, Thị Thúy Trần, Thành Nghĩa Cai, Thị Théy Trang Nguyễn, Như Vinh Nguyễn
75 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―30 ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN CỦA BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI PHÒNG KHÁM HẬU COVID-19, BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH Quốc Tài Trần, Thị Kim Vân Nguyễn, Triệu Mỹ Cảnh Phan, Thị Thúy Trần, Thành Nghĩa Cai, Thị Théy Trang Nguyễn, Như Vinh Nguyễn
76 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―30 MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN COVID-19 ĐƯỢC CAN THIỆP ECMO TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG Phú Khiêm Đồng, Đình Phú Vũ, Văn Dương Đặng, Duy Thành Đoàn, Quốc Phong Đỗ
77 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―30 MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐÔNG MÁU VÀ DẤU ẤN VIÊM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG MẮC VIÊM PHỔI COVID-19 Thị Hằng Nguyễn, Hoàn Lê
78 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―25 KHẢO SÁT TỶ LỆ TỬ VONG Ở CÁC BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN NHIỄM COVID-19 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA NỘI THẬN - MIỄN DỊCH GHÉP BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Minh Khuê Đàm, Thị Hồng Vũ Lê, Thuý Quỳnh Mai Nguyễn, Văn Báu Phan
79 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―25 ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG NHIỄM VI KHUẨN TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN HỒI SỨC COVID-19 Phương Mai Lê, Thiên Phú Trương, Trọng Tín Trần, Thị Nam Phương Nguyễn, Thị Mỹ Duyên Trần, Quang Tín Nguyễn, et al. (+4)
80 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―25 THỰC TRẠNG KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH CỦA CÁC PHỤ HUYNH CÓ CON HỌC TIỂU HỌC MẮC COVID-19 TẠI MỘT XÃ CỦA HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Thị Tố Uyên Nguyễn, Thị Ánh Nguyễn, Thị Hoa Vũ, Thị Việt Hà Béi
81 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―25 KHẢO SÁT VẤN ĐỀ GIẤC NGỦ Ở TRẺ EM MẮC COVID-19 TẠI NGHỆ AN Văn Phú Trần, Thị Thanh Mai Nguyễn
82 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―25 ĐẶC ĐIỂM VÀ CHIẾN LƯỢC GIẢNG DẠY Ở LỚP HỌC TRỰC TUYẾN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19: KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Thị Hồng Anh Nguyễn, Minh Thúy Vũ, Thị Xuân Hương Hoàng
83 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―25 KẾT CỤC THAI KỲ Ở NHỮNG THAI PHỤ VÀO CHUYỂN DẠ NHIỄM SARS-COV-2 TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ Kim Thiện Uyên Dương, Lâm Thương Béi, Minh Tuấn Võ, Diễm Phượng Trương, Hữu Thịnh Cao
84 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―07 ĐỘNG LỰC SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TÌNH NGUYỆN THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Thị Hà Đỗ, Thị Mỹ Trinh Phan, Ngọc Trâm Hồ
85 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Aug―07 NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI ĐÃ NHIỄM COVID-19 Thanh Huân Nguyễn, Hoàng Thiên Lê, Công Chánh Nguyễn
86 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jul―18 ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH CỦA NHỮNG BỆNH NHÂN HẬU COVID-19 Tuấn Linh Lê, Ngọc Cương Nguyễn, Văn Quế Nguyễn
87 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jul―18 ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thị Lý Trần, Phương Hoa Nguyễn, Ngân Giang Phạm
88 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jul―18 XÂY DỰNG BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ NGUY CƠ HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI TRÊN BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19, BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Théy Linh Nguyễn, Thị Dịu Nguyễn, Thị Hòa Hoàng, Hải My Hoàng, Thị Tuyết Chinh Phạm
89 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jul―18 CÁC TRIỆU CHỨNG KÉO DÀI THƯỜNG GẶP Ở BỆNH NHÂN HỒI PHỤC SAU NHIỄM COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Thị Bình Minh Nguyễn, Nguyễn Quỳnh Anh Trần, Long Điền Nguyễn, Đình Đức Phạm, Khánh Huyền Trần, Thị Thanh Ngân Phạm, et al. (+2)
90 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jul―05 THỰC TRẠNG CĂNG THẲNG CỦA NGƯỜI BỆNH SAU ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Thị Lý Trần, Thanh Hà Lê, Văn Dũng Đào
91 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jul―05 KIẾN THỨC, THỰC HÀNH ĐÚNG VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2021 Thanh Thảo Nguyễn, Thị Lộc Nguyễn, Minh Hằng Lê, Thị Thanh Xuân Lê, Ngọc Anh Nguyễn, Thị Quân Phạm, Thị Kim Nhung Tạ
92 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jul―05 1. Coronavirus disease (COVID-19) - World Health Organization. Accessed March 3, 2023. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 2. Mathieu E, Ritchie H, Rodés-Guirao L, et al. Coronavirus Pandemic (COVID-19). Our World in Data. Publ Phạm Minh Thư Võ, Chí Thiện Đinh, Ngọc Thành Long Nguyễn, Đăng Huy Lý, Vạn Phúc Trang, Thị Khánh Đoan Phạm, Thị Bảo Nghi Hoàng
93 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jul―05 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ CỦA BỆNH NHÂN SAU MẮC COVID-19 Thu Soan Hoàng, Tiến Thăng Vũ, Thị Thu Hằng Vũ, Thị Phương Lan Vi, Việt Đức Nguyễn, Thu Phương Nguyễn, et al. (+2)
94 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jul―05 NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUS SARS-COV-2 SAU TIÊM VACXIN NGỪA COVID-19 MŨI 4 TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI Như Nghĩa Huỳnh, Huỳnh Ngọc Tân Mai, Minh Giàu Huỳnh
95 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―27 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM VÀ X-QUANG CỦA TRẺ EM MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 8, TỈNH NGHỆ AN Thị Thúy Hà Trần, Thị Phương Mai Nguyễn, Thị Thanh Mai Nguyễn
96 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―27 PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19 Thị Xuân Phượng Trần, Trọng Héng Hoàng
97 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―27 MẠNG LƯỚI CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19 Thị Xuân Phượng Trần, Trọng Héng Hoàng
98 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―27 TỈ LỆ RỐI LOẠN TÌNH DỤC Ở PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ SAU NHIỄM SARS-COV-2 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Thị Thủy Nguyễn, Hữu Thịnh Cao, Lâm Thương Béi, Thanh Hải Phạm, Minh Tuấn Võ
99 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―15 KHẢO SÁT KIẾN THỨC PHÒNG LÂY NHIỄM COVID-19 CỦA NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ NĂM 2022 Thị Phượng Đào, Thị Thu Théy Lê
100 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―15 ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 LÊN SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI QUẬN TÂN PHÚ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bảo Trân Châu Nguyễn, Hoàng Ninh Lê, Nữ Thanh Uyên Lê, Thị Vân Phương Phạm, Trần Minh Thư Lê, Anh Duy Phạm
101 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―15 THỰC HÀNH PHÒNG LÂY NHIỄM COVID-19 CỦA NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ NĂM 2022 Thị Phượng Đào, Thị Thu Théy Lê
102 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―15 SO SÁNH GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GỘP QUE VÀ GỘP DUNG DỊCH TRONG KỸ THUẬT REAL-TIME RT PCR CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2 Thị Băng Sương Nguyễn, Nguyễn Trung Thông Lưu, Thị Bích Chi Mai, Hữu Huy Nguyễn, Ngọc Bảo Mi Hoàng, Hoàng Bắc Nguyễn
103 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―01 NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI - TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 Thị Nhung Trần, Anh Thư Trương, Thị Hoàn Lê, Văn Thăng Chu, Xuân Cơ Đào, Ngọc Sơn Đỗ, et al. (+8)
104 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―01 TRIỆU CHỨNG HẬU COVID-19 Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI Thị Bình An Nguyễn, Minh Trang Hà, Ngọc Phương Nguyễn, Thị Huyền Trang Nguyễn, Thị Liên Ngô, Lương Bình Nguyễn
105 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―01 NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU, RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 KÉO DÀI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN Đình Téng Đỗ, Văn Dương Phạm, Thị Hảo Ngô, Thị Nga Nguyễn, Thị Thanh Mai Khúc, Thị Dung Nguyễn
106 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―01 THEO DÕI, QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM Thị Thu Cúc Nguyễn, Thế Duệ Ong, Thị Thủy Nguyễn, Xuân Thu Mai, Thị Minh Hiếu Nguyễn, Anh Tuấn Khương, Thị Mai Oanh Trần
107 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―01 TÂM LÝ CỦA THAI PHỤ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021 Thị Như Yến Nguyễn, Xuân Bách Nguyễn, Đăng Tuấn Mạc, Thị Hằng Lê, Thị Minh Thanh Nguyễn, Thu Hồng Phương, et al. (+2)
108 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Jun―01 KHẢO SÁT TÍNH HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA THUỐC REMDESIVIR TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI Ngọc Thành Nguyễn, Quốc Hòa Nguyễn, Phương Thảo Huỳnh, Hửu Lể Đặng, Ngọc Khôi Nguyễn
109 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―May―26 KẾT QUẢ SAU MỞ KHÍ QUẢN CHO BỆNH NHÂN COVID-19 NGUY KỊCH TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI Thị Thu Hiền Trần, Duy Thịnh Ngô, Ngọc Sơn Đỗ, Đức Héng Ngô, Quốc Chính Lương
110 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―May―26 SỰ KHÁC BIỆT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH GIỮA CÁC VACCINE COVID-19 VÀ THỜI GIAN BÁN HỦY CỦA KHÁNG THỂ KHÁNG GAI SARS-COV-2 Ngọc Héng Lê, Hữu Téng Nguyễn, Héng Phú Cao, Văn Bắc Nguyễn, Mạnh Hòa Nguyễn
111 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―May―16 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN COVID-19 THỂ NHẸ, VỪA VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN COVID-19 SỐ 1 THÁI NGUYÊN Hà Hoàng, Thị Hương Trà Trần, Quý Thái Nguyễn, Đắc Trung Phạm
112 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―May―16 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHẢN ỨNG PHỤ XUẤT HIỆN 24 GIỜ SAU TIÊM MŨI THỨ NHẤT VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Thành Tấn Nguyễn, Phạm Minh Thư Võ
113 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―May―16 KHẢO SÁT VÀ THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 Ở NHÂN VIÊN Y TẾ ĐÃ TIÊM NGỪA HƠN 12 TUẦN Dương Hoàng Huy Lê, Đoàn Huỳnh Anh Phúc Nguyễn, Quang Vinh Trần, Minh Hà Nguyễn
114 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―27 TỔNG QUAN HỆ THỐNG VỀ MÔ HÌNH DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN LỰC CỦA BỆNH VIỆN TRONG ỨNG PHÓ DỊCH COVID-19 Thế Duệ Ong, Tuấn Việt Nguyễn, Trà My Đỗ, Lâm Tới Phéng, Thế Vinh Nguyễn
115 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―27 MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2021 - 2022 TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH COVID-19 Đình Dũng Dương, Thị Hoa Hoàng, Thị Là Vũ, Quốc Bảo Đinh
116 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―20 KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIẾN XƯƠNG THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 NĂM 2022 Thị Huyền Diệu Béi, Văn Mạnh Ngô
117 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―20 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ THÔNG SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI, ĐÔNG MÁU VÀ DẤU ẤN VIÊM Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ Thị Minh Thy Nguyễn, Thị Hoàng Mỹ Lễ, Như Nghĩa Nguyễn, Nghĩa Huỳnh
118 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―20 CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN KIẾN XƯƠNG, THÁI BÌNH TRONG DỊCH COVID-19 NĂM 2022 Văn Mạnh Ngô, Thị Huyền Diệu Béi
119 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―20 THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ DỰ PHÒNG COVID-19 CỦA SINH VIÊN Y KHOA CHÍNH QUY NĂM THỨ BA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Thị Thanh Hoa Lê, Như Thảo Nguyễn, Việt Quang Nguyễn, Thị Théy Dương Trương
120 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―20 KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ÂM HÓA COVID-19 VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI KẾT QUẢ ÂM HÓA SỚM Ở BỆNH NHÂN THỂ NHẸ VÀ VỪA TẠI BỆNH VIỆN COVID-19 SỐ 1 THÁI NGUYÊN Đắc Trung Phạm, Hà Hoàng, Khánh Linh Tống, Thị Théy Linh Lê, Quý Trọng Quang Nguyễn
121 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―20 KHẢO SÁT THỰC HÀNH VÀ NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN TRONG MÙA DỊCH COVID-19 NĂM 2021 Huỳnh Thảo Vy Nguyễn, Huy Chương Nguyễn, Hồng Thắm Phạm, Thị Hà Võ
122 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―16 KNOWLEDGE, ATTITUDE AND ACCEPTANCE OF PARENTS TOWARDS COVID-19 VACCINATION FOR CHILDREN UNDER 12 YEARS OF AGE Nguyen Thi Thu Cuc, Bui Thi Thanh Xuan, Huynh Thuy Phuong Hong
123 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―16 EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DEATH CASES BY COVID-19 AT DUC GIANG GENERAL HOSPITAL FROM JANUARY TO FEBRUARY, 2022 Nguyen Van Thuong, Dang Van Xuyen, Nguyen Huy Nga, Tran Tuan Anh
124 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―16 CAUDA EQUINA SYNDROME DUE TO BLOOD-CLOTTING AFTER USING COVID-19 VACCINE: A RARE CASE REPORT Pham Trong Thoan, Tran Huy Hung, Bui Thi Thanh Van
125 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―16 PREVENTING THE NEXT PANDEMIC IS VASTLY CHEAPER THAN REACTING TO IT: STUDY Nguyen Van Kinh, Phan Quan
126 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―12 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC QUẢN LÝ SỨC KHỎE TẠI NHÀ QUA ỨNG DỤNG MY HMUH Ngọc Hà Lê, Minh Hà Nguyễn, Thị Kim Thanh Hồ
127 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―12 NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, NIỀM TIN VÀ SỰ CHẤP NHẬN TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ CỦA PHỤ HUYNH CÓ CON TỪ 5 ĐẾN 11 TUỔI TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2022 Minh Chín Huỳnh, Hồng Chương Nguyễn, Nguyễn Đăng Khoa Lê, Trung Hiếu Hồ
128 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―12 THỰC TRẠNG RỐI LOẠN ĐƯỜNG HUYẾT Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 NẶNG VÀ NGUY KỊCH TẠI BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Théy Linh Nguyễn, Ngọc Hà Lê
129 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―12 SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN - ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Thị Théy Đàm, Thị Huyền Nguyễn, Thị Hậu Béi
130 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Apr―12 XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GỘP QUE TRONG KỸ THUẬT REAL-TIME RT PCR CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2 Thị Băng Sương Nguyễn, Nguyễn Trung Thông Lưu, Thị Bích Chi Mai, Hữu Huy Nguyễn, Hoàng Bắc Nguyễn
131 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―30 ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TRONG CỘNG ĐỒNG Đức Thuần Đỗ, Ngọc Thảo Phạm
132 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―30 THỰC TRẠNG TRẦM CẢM CỦA NGƯỜI BỆNH SAU ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Thị Hằng Lê, Văn Dũng Đào
133 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―30 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU ẢNH HƯỞNG TỚI CHỨC NĂNG HÔ HẤP Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19 ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 Ngọc Thảo Phạm, Đức Thuần Đỗ
134 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―30 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ TỶ LỆ TIÊM VACCINE COVID-19 MŨI NHẮC LẠI CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2022 Minh Chín Huỳnh, Hồng Chương Nguyễn, Nguyễn Đăng Khoa Lê, Anh Phi Huỳnh
135 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―30 CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2022 Hòa Minh Lý, Thị Vân Phương Phạm
136 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―24 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẮC COVID-19 TẠI QUẬN BÌNH TÂN- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 Thị Diệu Thúy Nguyễn, Thị Bình Nguyễn, Văn Giang Trần, Bích Diệp Phạm, Thanh Tuấn Đỗ, Thị Trang Trịnh, et al. (+12)
137 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―24 MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 Thị Bình Nguyễn, Thị Diệu Thúy Nguyễn, Văn Giang Trần, Bích Diệp Phạm, Thanh Tuấn Đỗ, Thị Trang Trịnh, et al. (+12)
138 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―24 KIẾN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19 Thanh Hải Phan, Thị Ngọc Nga Phạm, Thị Ngọc Tuyền Phan, Quý An Nguyễn, Quốc Việt Phan, Đức Hiền Lê, et al. (+3)
139 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―17 KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020 Thị Quân Phạm, Ngọc Anh Nguyễn, Thị Thanh Xuân Lê, Thị Kim Nhung Tạ, Thanh Thảo Nguyễn, Quốc Doanh Nguyễn, et al. (+3)
140 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―17 TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020 Thị Tuyết Loan Nguyễn, Tiến Héng Hoàng, Văn Hoàng Ma, Văn Tước Hà, Héng Vĩ Nguyễn
141 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―17 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG Ở XÃ LA SƠN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM Thị Minh Phương Lê, Thị Thu Hà Đỗ
142 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―17 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM COVID-19 VÀ TRIỆU CHỨNG HẬU COVID-19 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2022 Minh Chín Huỳnh, Hồng Chương Nguyễn, Nguyễn Đăng Khoa Lê, Bảo Khánh Đinh
143 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―17 THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER Thị Hương Giang Nguyễn, Hồng Ngọc Béi, Vĩnh Giang Lê, Đình Hòa Văn, Quang Vĩnh Nguyễn
144 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―07 TỶ LỆ VÀ LÝ DO DO DỰ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 Ở BÌNH LỤC - HÀ NAM NĂM 2022 Hồng Ngọc Béi, Quang Lộc Phạm, Trọng Tài Nguyễn, Thị Hương Giang Nguyễn, Đình Hòa Văn, Vĩnh Giang Lê, Thị Thái Hà Nguyễn
145 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―07 THỰC TRẠNG PHẢN ỨNG SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ASTRAZENECA Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021 Thị Thanh Xuân Lê, Văn Thành Nguyễn, Thị Thanh Hà Lê, Thúy Nam Nguyễn, Diệu Linh Hoàng, Thúy Hiền Nguyễn, et al. (+4)
146 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―07 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ COVID-19 CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA NĂM THỨ NĂM VÀ NĂM THỨ SÁU TẠI HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM NĂM 2021 Thị Nhị Hà Trần, Đức Minh Nguyễn
147 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Mar―07 THỰC TRẠNG PHẢN ỨNG SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 PFIZER Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021 Thị Mai Hương Phan, Thị Thanh Xuân Lê, Văn Thành Nguyễn, Thị Thanh Hà Lê, Thúy Nam Nguyễn, Diệu Linh Hoàng, et al. (+10)
148 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―24 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ ĐÔNG NĂM 2021 Thị Nhị Hà Trần, Đức Minh Nguyễn
149 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―24 SỰ SẴN SÀNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 5 NGÀNH BÁC SỸ Y KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, NĂM 2022 Thị Thu Thủy Nguyễn, Thị Phương Trần, Mai Quyên Nguyễn, Vũ Thu Hằng Trần, Thị Bích Phương Béi, Thị Huyền Trang Trịnh
150 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―24 TỶ LỆ NHIỄM SARS-COV-2 Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022 Huy Thạch Lê, Văn Thanh Lê, Théy Dung Đỗ, Văn Thắng Ngô, Thị Hoa Lê
151 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―19 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19 Văn Sang Nguyễn, Văn Kiên Nguyễn, Danh Vĩnh Đào, Phan Ninh Trần, Ngọc Thạch Phạm
152 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―19 ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH Khánh Thu Trần, Mạnh Hà Trần, Đức Trí Lại
153 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―19 SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG GIỮA TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN MẮC BIẾN THỂ B.1.1.7. CHỦNG VI RÚT SARS-COV-2 Văn Đếm Phạm, Thị Diệu Hằng Đinh, Văn Dũng Nguyễn, Héng Vĩ Nguyễn, Hoàng Hải Đỗ, Xuân Toàn Vương, Thành Nam Nguyễn
154 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―19 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM SARS-COV-2 ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH Đức Trí Lại, Mạnh Hà Trần, Khánh Thu Trần
155 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―19 SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG GIỮA HAI BIẾN THỂ ALPHA VÀ BETA CHỦNG SARS-COV-2 Ở TRẺ EM TẠI HẢI DƯƠNG VÀ ĐỒNG THÁP Văn Đếm Phạm, Tuấn Sơn Nguyễn, Thị Thu Hoài Béi, Lê Phương Vũ, Hưng Lê
156 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―19 THỰC TRẠNG NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA HỆ THỐNG THU DUNG, ĐIỀU TRỊ ĐỐI TƯỢNG NHIỄM, NGHI NHIỄM SARS-COV-2 TẠI CÁC BỆNH VIỆN TỈNH THÁI BÌNH Mạnh Hà Trần, Đức Trí Lại, Khánh Thu Trần
157 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―17 TỈ LỆ, ĐẶC ĐIỂM, YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG VÀ NGUY KỊCH Nhuận Thủ Tô, Thị Ngọc Thảo Phạm, Minh Khôi Lê
158 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―15 Ý ĐỊNH TIÊM PHÒNG MŨI TĂNG CƯỜNG VẮC XIN COVID-19 CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021-2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Thị Khuyên Lương, Thị Diễm Hương Nguyễn, Thị Hà Thanh Lê, Thị Hồng Ánh Đinh, Đức Anh Béi, Kim Loan Vũ
159 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―15 XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN SARS-COV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME RT-PCR Thị Như Ái Nguyễn, Thị Ngọc Dung Đặng
160 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―10 ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ PHÚ THUẬN B, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2022 Thị Ngọc Yến Nguyễn, Thanh An Trương, Nam Tài Lai, Thị Théy Dung Nguyễn, Duy Tân Đoàn, Duy Phong Nguyễn
161 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―10 TÁC ĐỘNG CỦA MẮC COVID-19 LÊN QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ XẠ TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỤ KHOA Đăng Khoa Nguyễn, Đặng Ngọc Linh Trần, Hoàng Quý Nguyễn, Thành Công Phan
162 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―10 ĐÁNH GIÁ HIỆU BÀI THUỐC SÂM TÔ ẨM ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ: MỘT NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ TIẾN CỨU Văn Thanh Phéng, Thị Diệu Thường Trịnh
163 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2023―Feb―10 THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA NHIỄM SARS-COV-2 CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ Thành Công Phan, Đặng Ngọc Linh Trần, Hoàng Quý Nguyễn, Đăng Khoa Nguyễn
164 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Dec―28 NĂNG LỰC ĐIỀU DƯỠNG ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021 Trần Quang Huy, Đinh Gia Huệ, Ngô Thanh Hải, Đỗ Quang Tuyển, Trương Việt Dũng
165 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Nov―13 THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19 Phạm Thị Ngọc Nga, Lê Thị Nhân Duyên, Ngô Thị Phương Thảo, Trịnh Minh Thiết, Nguyễn Hiệp Phúc, Béi Trần Hoàng Huy, et al. (+2)
166 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Nov―13 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN RỐI LOẠN CĂNG THẲNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI DO COVID-19 Phan Ngọc Hà, Vũ Kim Duy, Trần Hoàng Mỹ Liên, Béi Thanh Thúy, Lê Anh Tuấn
167 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Nov―13 TỈ LỆ TỬ VONG VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN COVID-19 ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN-3 BÌNH DƯƠNG Đỗ Văn Trang, Đỗ Hà Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Đức Cảnh
168 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Nov―13 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Ở 4 TỈNH CỦA VIỆT NAM Nguyễn Quốc Doanh, Dương Thị Thu Trà, Nguyễn Hương Giang, Vũ Kim Duy, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Thị Thanh Xuân, et al. (+5)
169 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Nov―13 KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ-HÀNH VI PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ Trương Hoàng Phúc, Lê Thị Diễm Trinh, Phạm Duy Quang
170 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Nov―13 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 - 3/2022) Cao Vân Trường, Thân Mạnh Héng, Lê Văn Nam
171 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Oct―09 COVID-19 KÉO DÀI Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG GOOD (GOOD’S SYNDROME) - TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH Cung Văn Công, Lê Ngọc Huy
172 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Oct―09 ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ NHIỄM VI RÚT SARS-COV-2 CỦA TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ COVID CỦ CHI Huỳnh Chương, Nguyễn Minh Sang, Lâm Vĩnh Niên, Nguyễn Đức Lĩnh, Đặng Minh Đắc
173 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Oct―09 GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP RT-qPCR TIẾT KIỆM HÓA CHẤT CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2 TỪ MẪU PHẾT TỴ HẦU Nguyễn Hưng Thịnh, Nguyễn Đoàn Huỳnh Anh Phúc, Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn
174 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Sep―23 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trần Đỗ Héng, Trần Phước Thịnh, Nguyễn Tấn Đạt
175 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Sep―23 KIẾN THỨC CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢCCẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19 Trần Trương Ngọc Bích, Phạm Thị Ngọc Nga, Phan Thị Ánh Nguyệt, Ngô Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hiệp Phúc, Trương Quỳnh Trang, Phạm Công Thanh
176 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Sep―23 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BỆNH NHÂN COVID-19 MỨC ĐỘ NẶNG, NGUY KỊCH Phạm Minh Tuấn, Trần Văn Giang, Phạm Ngọc Thạch
177 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Sep―23 ĐẶC ĐIỂM PHƠI NHIỄM SARS-COV-2 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19 NĂM 2020 Phạm Lê An, Trần Ngọc Đăng, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Trường Viên, Nguyễn Thị Tường Vy, Trần Bảo Vy, et al. (+5)
178 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Aug―26 TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN 18 TUỔI NĂM 2020 Nguyễn Thanh Thảo, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Thu Hiền
179 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Aug―26 ĐẶC ĐIỂM VÀ TIẾN TRIỂN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM XQUANG VÀ CT NGỰC Ở CÁC BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW Trần Văn Giang, Trần Quốc Vương, Nguyễn Quốc Phương
180 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Aug―26 THANG ĐO NIỀM TIN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phạm Lê An, Trần Ngọc Đăng, Đỗ Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Bé Phương, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Trường Viên, et al. (+5)
181 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Aug―26 STRESS VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SAU MẮC COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Huỳnh Giao, Nguyễn Ngọc Lân
182 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Aug―21 ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỄN BIẾN MỘT SỐ XỨT NGHIỆM CỦA BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ TỔN THƯƠNG PHỔI TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2- ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Đình Dũng, Lương Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Dũng, Vương Xuân Toàn
183 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Aug―21 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BN COVID-19 NHẬP VIỆN Đoàn Lê Minh Hạnh, Phan Thái Hảo, Phan Duy Quang, Nguyễn Văn Thọ, Phan Minh Hoàng
184 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Aug―21 ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐIỂM SỐ TRẦM TRỌNG CỦA VIÊM PHỔI DO COVID-19 TRÊN PHIM CHỤP X QUANG, CẮT LỚP VI TÍNH NGỰC VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ LÂM SÀNG Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Văn Hưng, Phạm Thị Thu Thủy, Trần Văn Việt
185 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Aug―21 KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 TRONG HUYẾT THANH NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH SAU TIÊM MŨI 2 VACCIN SARS-COV-2 TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY Trần Thành Vinh, Lâm Vĩnh Niên, Lê Văn Thanh, Lê Hữu Hoàng, Lê Thị Kim Ái, Phan Thị Anh Thư, Dương Hà Khánh Linh
186 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jul―31 HÀNH VI SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG LÀN SÓNG DỊCH THỨ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Phạm Lê An, Trần Ngọc Đăng, Đỗ Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Trường Viên, Nguyễn Thị Tường Vy, et al. (+5)
187 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jul―17 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 Trần Trương Ngọc Bích, Phạm Thị Ngọc Nga, Trần Văn Đệ, Phan Thị Ánh Nguyệt, Ngô Thị Thúy Hằng, Trần Hoài Ân, Nguyễn Hữu Chường
188 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jul―17 NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CỦA MEDLATEC Trần Văn Thụ, Nguyễn Thạch Thảo, Nguyễn Bá Phong, Triệu Quang Tĩnh, Lương Văn Phong, Đào Danh Vĩnh, Nguyễn Quốc Dũng
189 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jul―17 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MÔ HÌNH BỆNH TẬT Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ CÓ TIỀN SỬ NHIỄM SARS-COV-2 TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ THUỘC HỆ THỐNG MEDLATEC Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Thị Kim Len, Béi Văn Long, Nguyễn Thị Huyền, Vũ Thị Tuyền, Nguyễn Thị Nhung, et al. (+6)
190 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―23 THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI MỘT SỐ XÃ HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Thị Ánh
191 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―23 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GỘP DUNG DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2 BẰNG KỸ THUẬT RT-qPCR Phan Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn, Nguyễn Hưng Thịnh, Nguyễn Ước Nguyện
192 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―22 CA LÂM SÀNG: TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM Ở BỆNH NHÂN SAU MẮC COVID-19 Vũ Thanh Bình
193 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―22 TỶ LỆ MẮC BỆNH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2022 Nguyễn Anh Khoa, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Đặng Thị Phương Duyên
194 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―22 TÌNH TRẠNG CĂNG THẲNG, LO ÂU, TRẦM CẢM CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN SAU 2 NĂM ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2022 Nay Phi La, Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Hoàng Hải Phúc
195 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―22 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hà, Đặng Héng Dũng
196 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―22 TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Phan Nguyệt Hà, Trần Thơ Nhị
197 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―21 CA LÂM SÀNG: HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH KHOEO CHÂN Ở BỆNH NHÂN SAU MẮC COVID-19 Vũ Thanh Bình
198 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―21 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI VIỆT NAM Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Thu
199 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―20 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN COVID-19 CAO TUỔI CÓ BỆNH MẠN TÍNH VÀ PHỤ NỮ CÓ THAI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2021 Huỳnh Minh Chín, Béi Công Chiến, Nguyễn Xuân Dục, Võ Thị Kim Anh
200 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―20 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THẢO MỘC - SV TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ NHẸ VÀ VỪA TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2 TỈNH BẮC GIANG Trần Trọng Dương, Nguyễn Thị Minh
201 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―17 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI TẦNG 1 TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2021 Huỳnh Minh Chín, Nguyễn Thị Mai Trinh, Huỳnh Anh Phi
202 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―17 KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THUYỀN VIÊN VIỆT NAM TRÊN TÀU QUỐC TẾ TẠI CẢNG NGHI SƠN NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Trần Đức Minh, Lương Ngọc Trương, Nguyễn Đăng Vững
203 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jun―17 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ TUÂN THỦ CÁCH LY ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ TRỌ CỦA CÔNG NHÂN NHIỄM COVID-19 TẠI THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2021 Huỳnh Minh Chín, Nguyễn Hồng Chương
204 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―27 KINH NGHIỆM VÀ CẢM NHẬN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TUYẾN ĐẦU KHI CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19 Phạm Thị Théy Dung, Đỗ Xuân Viện, Vũ Minh Thúy, Nguyễn Thị Hồng Anh
205 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―27 THỰC TRẠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020 Nguyễn Khánh Thị Liên, Lê Đình Luyến, Đoàn Ngọc Thuỷ Tiên
206 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―27 SO SÁNH SÀNG LỌC NGUY CƠ DINH DƯỠNG VỚI TIÊU CHÍ GLIM MỚI VỀ SUY DINH DƯỠNG VÀ LIÊN QUAN ĐẾN SUY NHƯỢC CƠ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G Nguyễn Duy Đông, Tạ Việt Hà, Huỳnh Thị Thu Hương, Đinh Việt Héng
207 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―27 ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021 Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Anh Khoa, Lê Phúc, Nguyễn Hữu Huyên
208 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―26 CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ TỪ 5-11 TUỔI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022 Nguyễn Thị Hà, Ngô Văn Lăng, Đặng Héng Dũng, Đặng Héng Mạnh
209 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―26 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ TỪ 5-11 TUỔI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI PHÚC THỌ-HÀ NỘI Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thị Hà, Đặng Héng Mạnh
210 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―25 CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ TỪ 5-11 TUỔI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022 Nguyễn Thị Hà, Ngô Văn Lăng, Đặng Héng Dũng, Lê Văn Thu, Đặng Héng Mạnh
211 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―21 XÁC NHẬN GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG CỦA BỘ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN VIRUS SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NGUYỂN TRI PHƯƠNG Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Ước Nguyện, Lương Trần Thanh Duy, Hồ Viết Công
212 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―15 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, 2021 Phạm Thị Ngọc Nga, Trần Trương Ngọc Bích, Đỗ Thị Cẩm Hồng, Phan Thị Ánh Nguyệt, Ngô Thị Thúy Hằng, Hứa Thị Kim Chi, Nguyễn Hữu Chường
213 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―15 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN NGƯỜI DÂN TỘC Ê ĐÊ MẮC COVID-19 SAU TIÊM VẮC XIN TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021 Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Hữu Huyên
214 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Apr―15 SO SÁNH KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN SARS-COV-2 Ở MẪU GỘP 20 VÀ GỘP 10 BỆNH PHẨM DỊCH TỴ HẦU BẰNG KỸ THUẬT REAL-TIME RT PCR Nguyễn Văn An, Lê Thu Hồng, Nguyễn Héng Cường, Hoàng Xuân Quảng, Nguyễn Thái Sơn
215 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Mar―13 VAI TRÒ CỦA THANG ĐIỂM SARC-F TRONG DỰ ĐOÁN NGUY CƠ TIẾN TRIỂN Ở BỆNH NHÂN COVID-19 CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G Nguyễn Duy Đông, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Dịu
216 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Mar―13 GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA TỈ SỐ BẠCH CẦU ĐA NHÂN TRUNG TÍNH-BẠCH CẦU LYMPHO Ở BỆNH NHÂN COVID-19 VỪA VÀ NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G Nguyễn Duy Đông, Nguyễn Văn Sơn, Phan Bá Nghĩa, Trần Văn Duy
217 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Feb―25 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ LÂM SÀNG VÀ BIẾN CỐ BẤT LỢI TRÊN NGƯỜI BỆNH COVID-19 ĐƯỢC SỬ DỤNG THUỐC REMDESIVIR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC Dương Thanh Hải, Khổng Trọng Thắng, Trương Ngọc Hải, Ngô Thị Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Phương Khanh, Nguyễn Đỗ Quang Trung, et al. (+6)
218 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Feb―25 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN 18 TUỔI TẠI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021 Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Hữu Huyên
219 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Feb―25 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤP NHẬN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 DO VIỆT NAM SẢN XUẤT Nguyễn Thị Hà, Ngô Văn Lăng, Đặng Héng Dũng, Phạm Thị Yến Thư
220 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jan―12 ĐÁNH GIÁ TƯƠNG QUAN GIỮA BỆNH COVID-19 VÀ ĐỘ BAO PHỦ TIÊM VẮC XIN Ở TỈNH ĐẮK LẮK, NĂM 2021 Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Hữu Huyên
221 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jan―08 TÌNH TRẠNG CĂNG THẲNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 Vũ Thị Cúc, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Xuân Chi, Nguyễn Võ Minh Hoàng, Võ Văn Thắng, Nguyễn Minh Quân
222 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2022―Jan―05 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỨC ĐỘ NẶNG CỦA TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC Ở BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN DO COVID-19 Hoàng Văn Sỹ, Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Thanh Phong, Huỳnh Nghĩa, Lê Phước Truyền, Triệu Khánh Vinh, et al. (+10)
223 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Dec―16 THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ COVID-19 CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2020 Trần Thị Nguyệt, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Nguyệt, Béi Văn Téng, Nguyễn Thị Hoa Huyền
224 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Oct―19 BƯỚC ĐẦU MÔ TẢ NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 Nguyễn Thanh Hồi, Nguyễn Thị Thu Phương
225 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Oct―19 LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN COVID-19 VÀ SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG Thân Mạnh Héng, Nguyễn Đức Minh, Lê Văn Nam
226 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Sep―13 MỘT SỐ YẾU TỐ XÃ HỘI LIÊN QUAN TỚI STRESS SAU SANG CHẤN Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ COVID-19 Trần Thanh Hương, Trần Thơ Nhị, Nguyễn Kim Thư
227 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Sep―13 XÂY DỰNG THANG ĐO MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN TIÊM CHỦNG VẮC-XIN PHÒNG NGỪA COVID-19 TRÊN ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN Tô Hồng Thư, Võ Ngọc Yến Nhi, Nguyễn Thị Thu Thủy
228 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Sep―11 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TẠI ĐÀ NẴNG Ngô Thị Kim Yến, Trần Thị Hoài Vi, Trần Thanh Thủy, Nguyễn Tiên Hồng, Phạm Thị Kim Chi, Trương Văn Trình, et al. (+3)
229 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Sep―11 ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN XQUANG NGỰC Ở BỆNH NHÂN COVID-19 Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Thị Thu Thủy, Trần Văn Việt
230 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Sep―10 COVID-19: APPROACH TO DIAGNOSIS AND TREATMENT STRATEGY IN VIETNAM Ngo Van Cong
231 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Aug―10 MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NHÂN VIÊN CỦA BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH TRONG DỊCH COVID-19 Trần Thị Len, Lê Anh Tuấn, Béi Thanh Thúy, Phạm Anh Téng, Trần Thơ Nhị, Trần Thị Thanh Hương
232 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Aug―10 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤP NHẬN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CỦA GIÁO VIÊN VIỆT NAM NĂM 2021 Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Huê
233 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Aug―07 KIẾN THỨC VỀ COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI NĂM 2020 Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Phương Hoa
234 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Aug―07 MÔ HÌNH TRIỂN KHAI KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-CoV-2 BẢO VỆ BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ TRONG BỐI CẢNH ĐỢT DỊCH COVID-19 THỨ TƯ TẠI VIỆT NAM Nguyễn Lê Hải, Vũ Hoài Nam, Nguyễn Đặng Khiêm, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn Hưng, et al. (+3)
235 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Aug―02 HIỆU LỰC VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO RỐI LOẠN CĂNG THẲNG SAU SANG CHẤN (PSS-SR) TRÊN SINH VIÊN NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 Phạm Anh Téng, Trần Thị Len, Béi Thanh Thúy, Trần Thơ Nhị, Nguyễn Minh Sang, Trần Thị Thanh Hương, Đỗ Tuyết Mai
236 [GO] Tạp chí Y học Việt Nam 2021―Jul―21 THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19) Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI NĂM 2020 Béi Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Nguyễn Ngọc, Đào Đức Thao, Nguyễn Hoàng Thanh
 [1] 

236 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.025 sec